Kersvers jongerenvoorzitter van CD&V Wijnegem, youth activist voor Plan International, lid van Amnesty International én de Vlaamse Jeugdraad. De Wijnegemse Naomi Izabela Kimuena heeft het op haar 16de al allemaal op haar palmares staan.

Naomi en ik ontmoeten elkaar voor het eerst in oktober van dit jaar, tijdens een tafelgesprek bij jongerenpersagentschap StampMedia over armoede. Meteen zie ik hoe gedreven ze is. Zonder twijfel stelt ze vragen over de invloed van het parlement op het armoedebeleid. Op het einde van het tafelgesprek laat de 16-jarige uit Wijnegem terloops vallen dat ze de dag nadien een ontmoeting heeft met Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmés. “Voor Plan International ga ik haar meer vertellen over de rechten voor meisjes om naar school te gaan.”

Wanneer ik Naomi een tweede keer spreek, is ze net jongerenvoorzitter voor CD&V Wijnegem geworden. Haar doel is om met lokale jongeren in gesprek te gaan, te luisteren naar hun noden en daar dan met de partij op in te spelen. Ze vindt het belangrijk dat er daadwerkelijk naar jongeren geluisterd wordt, in plaats van dat beleidsmakers over hun hoofd heen spreken. Haar motto? “Praat niet over jongeren maar mét jongeren!”

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?

“Ik was dertien toen ik naar het nieuws keek en besefte dat ik de eerste zwarte vrouw op een Vlaamse nieuwszender wilde worden. IJverig kroop ik achter mijn laptop en stuurde een e-mail naar de redactie van VTM Nieuws om hen te vragen of ze me wilden aannemen als nieuwslezeres. Natuurlijk ging dat door mijn leeftijd niet, maar ik kreeg van de hoofdredacteur wél de uitnodiging om op bezoek komen op de redactie! Dat bezoek was ongetwijfeld de beste dag van mijn leven én heeft mijn interesse in politiek verder vormgegeven. Sindsdien ben ik me verder gaan informeren. Ik had het moeilijk met het onrecht in de wereld dat ik op tv zag. Ik dacht “hier wil ik iets aan doen!” Op mijn vijftiende sloot ik me aan bij CD&V Wijnegem. Meteen merkte ik dat ik daar goed op mijn plaats zat.”

Je spreekt je ook vaak uit over het mediagebruik bij jongeren. Wat is het probleem daarmee?

“Toen ik vijftien was kwam er een universiteitsprofessor op school langs om een enquête af te nemen over mediawijsheid bij jongeren. Omdat mijn medeleerlingen en ik zijn opgegroeid met technologie, waanden we ons echte experts. Toch bleek uit de resultaten dat we helemaal niet zo goed op de hoogte waren als we eerst dachten. Jongeren zijn helemaal niet zo mediawijs. Dat was voor mij ook de reden om te beginnen praten met kinderen en jongeren over hun mediagebruik. Zo bevroeg ik acht-, negen-, tien- en elfjarigen over hun gebruik, maar ik ging ook luisteren naar wat professoren en doctoraatsstudenten te zeggen hadden.”

“Uit mijn onderzoek bleek dat jongeren van acht jaar al te maken krijgen met naaktfoto’s, en afpersing. Ze bezoeken gevaarlijke sites en worden benaderd door mensen met slechte bedoelingen. De lessen over mediagebruik, die pas in het secundair onderwijs aan bod komen, komen dan ook veel te laat. Daarnaast is er ook onderzoek dat aantoont dat veel sociale mediagebruik leidt tot een slechter mentaal welzijn. Daar wordt amper over gesproken. Daarom pleit ik voor een aanpassing van het curriculum in het basisonderwijs. Zo krijgen leerlingen reeds op jonge leeftijd een grondige basis over sociale media.”

Onlangs verscheen ook een artikel waarin je je uitspreekt over hoe jongeren in de coronacrisis kop van jut zijn. Hoe komt het dat ze onder vuur liggen?

“Ook hier spelen de hedendaagse media een belangrijke rol. Zij zijn namelijk diegenen die zorgen voor verdeeldheid tussen generaties. Ja, er zijn studenten die kotfeestjes houden. Dat keur ik natuurlijk helemaal niet goed. Maar er zijn ook tal van volwassenen die hun vrienden in grote getalen thuis uitnodigen. Waarom zien we daar geen berichtgeving over? De media worden op die manier de vijand van jongeren, waardoor zij ook minder het nieuws zullen volgen.”

“Mijn boodschap? We moeten dit samen doen! Verdeeldheid creëren werkt averechts en zal ons niet helpen in de strijd tegen het virus. Media mogen meer inzetten op verbinding. Ze kunnen bijvoorbeeld initiatieven tonen waarbij het wél lukt. Zo krijgen de mensen hoop, voelen ze de solidariteit en zetten ze zich hopelijk meer in om de maatregelen na te leven.”

Op jouw pleidooi voor het betrekken van jongeren zijn er helaas ook heel wat racistische reacties gekomen. Hoe ga je daarmee om?

“Ik wil het niet onder stoelen of banken steken, de eerste keer racistische reacties zien, doet écht pijn. Mijn mening verkondigen is mijn recht. Waarom zou ik dan afgestraft moeten worden op mijn huidskleur of afkomst? Toch besloot ik om niet bij de pakken te blijven zitten. Ik heb het er met vrienden, familie maar ook andere mensen uit de politiek over gehad. Ze vertelden me dat iedereen die zijn of haar stem verkondigt te maken krijgt met haat, zelfs de allergrootsten.”

“Dat deed me beseffen dat ik deze strijd niet voer voor de mensen die haat zaaien. Ik doe het voor mezelf en voor de jongeren. Ondertussen lees ik zelfs geen reacties meer. Op een bepaalde manier ben ik zelfs blij dat ik haatreacties heb gekregen. Het zorgt ervoor dat ik een dikkere huid ontwikkel én me nog meer gesterkt voel om me te blijven inzetten voor de stem van jongeren.”

Wat zou je jongeren van kleur graag willen laten weten?

“Alles is mogelijk! Blijf in jezelf geloven, ook wanneer anderen dat niet doen. Zelf ben ik enorm blij dat ik hier in België les kan volgen, al zijn mijn zus en ik door slecht schooladvies in het BSO terecht gekomen. Het is belangrijk om te blijven doorzetten en je in te zetten voor de dingen waar je in gelooft. Ook een plan hebben is belangrijk. Weet waar je naartoe wil en wat je wil bereiken. Ken jezelf!”

Waar kijk je het meest naar uit nu je jongerenvoorzitter bent?

“In januari start mijn functie écht. Ik kijk er ontzettend naar uit om in gesprek te gaan met jongeren. Het aanhoren van hun standpunten en meningen over verschillende onderwerpen zoals armoede, mentale gezondheid, het klimaat en onderwijs! Ik wil hun bedenkingen aankaarten bij de gemeente maar hen ook versterken in hun ondernemingszin. Ik wil jongeren aantonen dat ze de tools kunnen krijgen om het heft in eigen handen te nemen. Hen activeren, sensibiliseren en motiveren zijn mijn voornaamste doelen.”

Waar droom je nog van op langere termijn?

“Als ik écht mag dromen, zou ik gewoon heel graag vrede willen. Mensen die opstaan zonder zorgen, iedereen die het met elkaar kan vinden, …  Meer positiviteit en dankbaarheid in de wereld.”


Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 12/02/2021

vorige volgende