© Pixabay

OR.C.A, Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, doet een oproep voor meer aandacht voor arbeidsmigranten. Er is een verandering in het systeem nodig om arbeidsmigranten beter op te vangen. Het grote probleem is dat het arbeidsmigratiebeleid geen rekening houdt met de noden van de werkgever.

Deze week vond de internationale dag van de sociale gelijkheid plaats, georganiseerd door de Verenigde Naties. Het thema van dit jaar is arbeidsmigratie. Omdat ontzettend veel migranten arbeidsmigranten zijn en als dat niet zo is, ze vroeg of laat toch met de problematiek rond arbeidsmigratie in aanraking komen. Hoewel OR.C.A. zich dagelijks inzet rond dit thema, was de organisatie niet op de hoogte van deze internationale dag. “Dit toont meteen aan dat er nood is aan meer aandacht voor arbeidsmigratie”, zegt Jan Knockaert.

Zwart werk

OR.C.A. zet zich voornamelijk in voor arbeidsmigranten die op een illegale manier in ons land verblijven. “Wanneer arbeidsvluchtelingen naar ons land komen, hebben ze vijf opties”, zegt Knockaert. “Zo kunnen arbeidsmigranten bij kennissen verblijven, maar dat blijft meestal niet lang duren, sommigen gaan bedelen of de prostitutie in en anderen belanden dan weer in de criminaliteit of gaan in het zwart aan het werk.”

Die laatste optie wordt meestal gekozen. Wanneer migranten in het zwart aan het werk gaan, worden hun rechten vaak geschonden: een loon dat zich onder het minimumloon bevindt, geen verzekering bij arbeidsongevallen, geen vakantie etc. “Velen denken dat het normaal is dat ze geen rechten hebben als ze in het zwart werken, maar mensen die in het zwart werken hebben wel degelijk arbeidsrechten”, zegt Knockaert.

Het werk van OR.C.A. wordt wel bemoeilijkt doordat de werknemer moet kunnen bewijzen dat hij effectief heeft gewerkt en dat is niet eenvoudig, aangezien het werk in het zwart gebeurt. Ook hiermee probeert OR.C.A. de arbeidsmigranten te helpen.

Beleidsprobleem

Terwijl OR.C.A. zich voornamelijk bezighoudt met illegale arbeidsmigranten, besteedt de overheid ook aandacht aan wettige arbeidsmigranten. Door het wettelijk systeem is het zeer moeilijk om arbeidsmigranten wettig naar België te laten komen. “Als er legale migranten naar hier komen gaat het vaak om zeer hooggeschoolden die rond de 41.000 per jaar verdienen”, zegt Knockaert.

Het grote probleem in het arbeidsmigratiesysteem van België is, volgens OR.C.A., dat er geen rekening gehouden wordt met de noden van de werkgever. Zo heerst er bijvoorbeeld een grote nood aan computerspecialisten, waardoor de kans bestaat dat er over tientallen jaren een ernstig tekort zal zijn aan werknemers in dat werkveld. Dit zou opgelost kunnen worden door arbeidsmigranten te laten komen werken in België, maar door het strenge systeem is dit niet mogelijk. Daarom zou er een verandering van beleid moeten plaatsvinden. Op die manier kan arbeidsmigratie uitdraaien tot een win-winsituatie voor zowel werknemer als werkgever.


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 24/02/2018

vorige volgende