Eind november werd door Opsinjoren een jaarlijkse prijs uitgereikt aan drie van hun buurtcontracten. De vrijwilligersgroep rond de speelweide 'de drie bunderkes' in Wilrijk was één van de opvallende projecten die in de prijzen vielen.

Buurtcontracten zijn bewonersvoorstellen voor duurzame, kleinschalige ingrepen in het straatbeeld die de stad ondersteunt. Er wordt een contract afgesloten tussen de stad en de bewoners: de stad levert het nodige materiaal, de bewoners staan in voor het onderhoud. De drie winnaars van de Opsinjoren prijs dit jaar waren de drie bunderkes (Wilrijk) De anderen waren de Generaal Eisenhowerlei (Antwerpen) en de Twee Neten straat (Borgerhout).

Sociale cohesie

Het doel van de buurtcontracten is de sociale cohesie van buurten te vergroten. De bewoners zetten zich in voor een kleine onderhoudstaak (hangmandjes, bloembakken onderhouden, organiseren van straatfeestjes) en komen op regelmatige basis samen om afspraken te maken, taken te verdelen of iets leuks te organiseren. Daardoor komen buurtbewoners dichter bij elkaar. Vaak heeft dit ook een positieve impact op de omliggende straten.

De drie bunderkes 9 jaar geleden

In Wilrijk is een vrijwilligersgroep van een tiental mensen al 9 jaar bezig met het uitvoeren van hun buurtcontract. De aanleiding van dit engagement was de overlast die de buurt ondervond van de criminaliteit op en rond de speelweide. Op het pleintje werd drugs gedeald en werden wel eens mensen overvallen. Op een gegeven moment zijn de omwoners van de speelweide met een petitie naar het district gestapt. Daaruit vloeide de idee om met een groep vrijwilligers en de steun van Opsinjoren het probleem in de buurt aan te pakken. De resultaten na 9 jaar geboekt tonen aan dat dit een erg effectieve aanpak is.

Buren zetten zich in voor jong en oud

De leeftijd van de vrijwilligers ligt tussen de 30 en de 89 en behelst zowel jonge ouders als gepensioneerden. Ook twee allochtone dames maken deel uit van de groep. Om de 14 dagen komen ze bij elkaar. Samen zorgen ze voor het onderhoud van het pleintje. Ze snoeien de struiken, maaien het gras en ruimen het sluikafval op. De plek is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Kleine kinderen kunnen er spelen en ook een groepje tieners hangt er regelmatig rond. Wanneer één van de buurtbewoners iets verdacht ziet of 's avonds overlast ondervindt, trachten ze eerst zelf te gaan spreken met de persoon in kwestie. De sociale controle die zo ontstaat, zorgt ervoor dat er nauwelijks nog overlast is in de buurt. Pas wanneer er echt problemen zijn stapt men naar de politie.

Met de prijs van 150 euro financieren ze dit jaar hun nieuwjaarsfeest. Alle buren kunnen er een glaasje gluhwein komen drinken en bij babbelen. Dit initiatief toont het belang van de projecten die Opsinjoren tracht te ondersteunen. De buurt heeft zelf de handen in elkaar geslagen om de overlast aan te pakken. Door het regelmatige onderhoud werd de speelweide een minder verlaten plek. De groep vrijwilligers van het buurtcontract heeft zo met weinig middelen een positieve dynamiek in gang gezet.

© 2009 – StampMedia – Femmy Thewissen