©Greet Du Bois

Astrologie is een ‘booming business’ anno 2021 en daar zit de LGBT+-jeugd voor iets tussen. Vanuit de Verenigde Staten is de ‘trend’ overgevlogen via onder andere de sociale media van de queer jeugd. Dat komt deels omdat ze willen ontsnappen aan de labels die de maatschappij van vandaag op hen wilt plakken.

De connectie tussen astrologie en de LGBT+-jeugd

Het is heel belangrijk om hierin ook de rol van de sociale media te erkennen. Open maar eens Instagram, Tinder of TikTok en het zal niet lang duren of je komt het tegen: ‘Ik ben een Boogschutter’ of iets in die aard. Als je dan verder kijkt, zijn veel van de personen met zulke verkondigingen in hun biografie deel van de queer community. Hoe is astrologie dan in België beland?

Sociale media

Zoals vele hypes en trends, is astrologie naar België gekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar bestaan er al verschillende astrology accounts die zich specifiek op de LGBT+-gemeenschap richten (een voorbeeld hiervan is @queercosmos op Instagram). Aangezien sociale media zich niet beperken tot een land, waaien deze ideeën al snel over naar Europa en nu dus ook naar België. Dat het doelpubliek grotendeels uit LGBT+ bestaat, is ook niet toevallig. In onze maatschappij denken we graag in hokjes, maar niet iedereen voelt zich daar even gemakkelijk bij, denk aan non-binaire personen, biseksuelen, ... One size doesn’t fit all. Volgens schrijfster en astrologe Chani Nicholas biedt astrologie hen een oplossing: ze maken deel uit van een groter geheel, maar blijven tegelijkertijd heel uniek. Het biedt niet alleen een oplossing voor hokjesdenken, maar ook voor een eventuele alternatieve geloofsbeleving. Astrologie past zo te zien perfect in het regenboogstraatje.
 

Wat is astrologie?

Astrologie is de pseudowetenschap die het universum linkt met het karakter van mensen. Deze ‘studie’ is ongeveer even oud als de mensheid zelf. Daarnaast is astrologie ook flexibel en past het zich aan aan de maatschappij, zegt astrologe Kristien De Winter. Het meest bekende aspect van de astrologie is het sterrenbeeld. Je sterrenbeeld werd bepaald door de stand van de zon op het moment van je geboorte. Astrologie gaat echter niet alleen om de stand van de zon, maar ook de stand van alle andere planeten en de maan. De belangrijkste ‘tekens’ in je geboortehoroscoop zijn de zon, de maan en de ascendant. Die laatste is het punt van de dierenriem dat op het moment van je geboorte aan de oostelijke horizon staat. Dat is de basis van astrologie, maar je kan er zeker nog dieper in gaan. De sterrenbeelden zijn ook onderverdeeld volgens de vier elementen: water, vuur, lucht en aarde. Zo zijn Ram, Leeuw en Boogschutter vuurtekens’; Stier, Maagd en Steenbok aardetekens;  Tweelingen, Weegschaal en Waterman luchttekens en Kreeft, Schorpioen en Vissen watertekens.  

"Iedereen is anders maar hoort er toch wel bij."

Wat zegt de psycholoog?

Psychotherapeute Horia Bali (47) werkt als vrijwilliger bij LGBT+-vereniging Shouf Shouf vzw. Hier kunnen holebi’s uit alle landen van de wereld terecht. “Ze hebben soms het gevoel dat ze uit de boot vallen omdat ze niet tot de norm behoren. Als je altijd het gevoel krijgt dat je ergens uitgesloten wordt, dan ga je minder denken in termen van ‘hokjes’ omdat je niet past binnen de geijkte hokjes.” Maar hokjesdenken kan ook zorgen voor een zeker samenhorigheidsgevoel.

We leggen het alternatieve denken van de astrologie voor aan Horia en vragen of ze kan begrijpen waarom veel personen uit de LGBT+-gemeenschap hiernaar teruggrijpen. “Het lijkt mij inderdaad iets zeer begrijpelijks. Je zoekt de grote noemer maar tegelijkertijd blijf je uniek. Iedereen is anders maar hoort er toch wel bij. Het komt er eigenlijk op neer dat wat je ook toepast van ‘labeling’ dat je zoekt naar een universeel iets, maar dat je je toch nog kan onderscheiden van de anderen. Dat is volgens mij een streven van heel veel mensen: ergens willen bijhoren.” Horia benadrukt dan nog eens dat we allemaal uniek zijn op onze eigen manier, maar dat we als mensen toch graag een gemeenschappelijk doel of een gemeenschapsleven willen hebben.
 

Wat zegt de astroloog?

Kristien De Winter (56) is astrologe in opleiding, coach in energetische anatomie en expert in bewustzijnsontwikkeling. Ze benadrukt het belang van de verschillende lagen binnen de astrologie. Zo bepalen de zonnetekens wel de karaktereigenschappen van een persoon, maar hangt het af van de planeten en de ‘huizen’ waarin ze staan op welke manier die eigenschappen inwerken op het individu.   

Veel belang aan verdraagzaamheid

“Stel dat Pluto in het tweede huis staat, dan zal er bij die persoon veel onzekerheid aanwezig zijn. Die moet je dan niet zomaar accepteren. Je kan astrologie ook gebruiken om te kijken wat je positieve eigenschappen zijn en die gebruiken om je onzekerheden te overwinnen.” Naast oplossingen kunnen de positieve noten volgens Kristien ook perspectief bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld inzien dat er meer in het leven bestaat dan de zaken waarvoor ze worden gestigmatiseerd. Die gedachtegang kan worden toegepast op leden van de LGBT+-gemeenschap. Ten slotte denkt Kristien ook dat de LGBT+-gemeenschap zich misschien zo thuis voelt in de astrologie omdat er in de meeste alternatieve kringen veel belang wordt gehecht aan verdraagzaamheid. 

Wat zegt de LGBT+-jeugd?

"Ik vind dat het gebruik van labels die je jezelf geeft, dus niet labels die anderen je geven, voor een stuk identiteit en erkenning biedt"

Julie (28) is biseksueel en queer. Ze heeft daarnaast ook een uitgesproken interesse in astrologie. Een van de eerste dingen die ze beaamt, is dat ze merkt dat interesse in astrologie en LGBT+ wat samen lijkt te gaan, al nuanceert ze ook: “Ik ben ervan overtuigd dat ook een groot deel van de LGBT+-community niets met astrologie heeft. Mijn broer, die homoseksueel is, gelooft er niet echt in en is er niet mee bezig.”

Julie vertelt dat ze vooral naar astrologie heeft gegrepen om zich op een alternatieve manier te identificeren. “Ik vind dat het gebruik van labels die je jezelf geeft, dus niet labels die anderen je geven, voor een stuk identiteit en erkenning biedt, en het gevoel geeft deel uit te maken van een groep.” Nog een reden waarom astrologie haar aanspreekt, is het bevrijdende aspect. “Het is een geloofsysteem, maar zonder de beperkingen die er meestal zijn bij traditionele religies. Zij staan vaak niet zo positief tegenover LGBT+.” Julie gelooft niet dat astrologie en de sterren  je leven echt kunnen bepalen.  “Ik geloof wel dat de planeten je kunnen beïnvloeden, maar hoe en of dit tot uiting komt verschilt van persoon tot persoon. Je hebt zelf nog altijd de touwtjes in handen.”
 

©Hanne Collette

Manon (21) valt op vrouwen, maar houdt niet van labels. Alleen als het op astrologie aankomt, identificeert ze zichzelf met plezier als een Stier. “Als ik tegen iemand zeg dat ik een Stier ben, en dat ik vind dat dat bij mij past, dan weet die persoon al wel iets over mijn persoonlijkheid. Ze kunnen het zelfs googelen, dan hebben ze toch een idee. Als ik zeg dat ik op meisjes val, dan weten ze maar een ding: ze valt op meisjes.”

"Misschien moet ik toch stoppen met Rammen te daten?"

Ook als het op anderen aankomt vindt Manon sterrenbeelden een goede manier om een beeld te krijgen van mensen hun persoonlijkheid. Ze vertelt bijvoorbeeld dat twee van haar ex-vriendinnen Rammen zijn. “Ik dacht: ‘Misschien moet ik toch stoppen met Rammen te daten?’. Mijn huidige vriendin is een Kreeft, en dat is een perfecte match.” Manon gebruikt astrologie dus vooral als hulpmiddel bij persoonlijke relaties en als sturing voor zichzelf. In het fysieke leven is ze daar soms een beetje alleen in, maar online komt ze steeds meer gelijkgezinden tegen. “Ik zou niet weten hoe dat komt, maar ik merk dat voornamelijk op internet, bijvoorbeeld op TikTok, dat er veel mensen zijn die er wel echt mee bezig zijn. Dat gaat dan over astrologie, maar ook spiritualiteit in het algemeen. Die mensen zijn dan ook heel vaak LGBT+.” 

©Hanne Collette

Andrèa (20) identificeert zich als non-binair en genderfluïde. Zijn Italiaanse en Griekse grootouders kwamen naar België om in de mijnen in Limburg te werken. Andrèa is een Steenbok en kan zich daar deels in vinden. “Ik kan me meer vinden in mijn maanteken, Kreeft, zeker op vlak van gevoelens”, zegt hij. Hij is er zich wel van bewust dat een horoscoop stereotiep kan zijn, je kan er immers niet alles aan toeschrijven. “Toch haal ik er wel specifieke dingen uit die echt kloppen.”

“Ik vraag heel snel aan nieuwe contacten wanneer ze jarig zijn.”

Tijdens het gesprek koppelt hij inderdaad vaak terug naar voorbeelden van mensen uit zijn omgeving. “Ik vraag heel snel aan nieuwe contacten wanneer ze jarig zijn.” Een horoscoop en astrologie zijn voor Andrèa twee aparte dingen. “Een horoscoop kan je misschien helpen of raad geven, maar dat gaat dan meer gebaseerd zijn op toevalligheden. Ik geloof daar dus niet echt in. Je geboortehoroscoop kan wél veel over jezelf zeggen. Dat klopt misschien niet over de hele lijn, maar je gaat jezelf zeker beter herkennen.”Andrèa denkt dat astrologie zeker zijn vriendschappen en relaties niet zal beperken of sturen. “Je moet iedereen een eerlijke kans geven, sowieso.

Een sterrenbeeld zegt veel over een persoon, maar zeker niet alles.” Hij houdt wel slechte ervaringen in zijn achterhoofd. Als Andrèa met een Schorpioen in aanraking komt, blijft hij toch iets meer op zijn hoede.Hij is zich er ook van bewust dat astrologie alleen een bepaalde doelgroep aanspreekt. Geloven in spiritualiteit en daarmee bezig zijn is volgens hem een belangrijke vereiste.  “Er is zeker maar een bepaalde groep die daarin meegaat, maar ik zou niet meteen kunnen zeggen hoe dat komt. Je hebt mensen die er helemaal in mee zijn, en mensen die er heel sceptisch tegenover staan.”

Astrologie is een tool

Andrèa ziet astrologie dus eerder als een tool, niet als een religie of een geloof. Hij geeft er zijn eigen invulling aan en vindt dat het vooral een oplossing kan zijn als je in de knoop zit met jezelf. “Het biedt een antwoord op vragen die mensen niet meteen op een andere manier kunnen oplossen.”Andrèa geeft ook aan dat hij het ergens gevaarlijk vindt dat mensen zich gaan baseren op louter astrologie bij het leren kennen van anderen. Er zijn zo veel dingen die je persoonlijkheid ook beïnvloeden. “Als je daar elke dag mee bezig bent, dan kan het gevaarlijk zijn. Je kan niet alles toeschrijven aan de sterren. Een vriendin van mij heeft exact dezelfde sun, moon en rising, maar wij zijn op veel vlakken ook verschillend.” 

"Wat? Zijn er sterkere en zachtere sterrenbeelden?"
©Hanne Collette

Miguel (19) is homoseksueel en komt uit Colombia. Hij herinnert zich nog heel goed het moment waarop hij voor het eerst in contact kwam met astrologie. Toen hij als kleine jongen een horoscoop tegenkwam in de krant vroeg hij aan zijn mama wat het was. “Ze zei ‘Je bent een Weegschaal want je bent op 29 september geboren.’ Ze legde me uit dat mijn tante een Stier is en dat dat een sterk sterrenbeeld is. Toen zei ik: ‘Wat? Zijn er sterkere en zachtere sterrenbeelden?’ en ik bleef maar vragen stellen omdat ik het heel leuk vond. Ik heb er toen ook veel over nagedacht en opgezocht.” Miguel weet niet waarom astrologie aan een opmars bezig is binnen de LGBT+-gemeenschap. “Misschien omdat de LGBT+-community in het algemeen niet zo religieus of gelovig is. Als je christelijk bent, geloof je niet in andere dingen dan God en de Bijbel.”  

©Hanne Collette

"Dit ben ik."

Lana (21) is biseksueel, een Kreeft en groeide op in Hoegaarden. Enkele jaren geleden was ze gestopt met astrologie door de negatieve reacties uit haar omgeving. Ze rolde er opnieuw in dankzij de steun van nieuwe vrienden en de populariteit online. Toch laat Lana haar leven niet bepalen door astrologie. “Ik zie het vooral als sturing hoor, maar soms voel je het gewoon. Als er een volle maan is, dan heerst er gewoon een andere energie.”

Lana vindt dat de astrologie haar redelijk accuraat beschrijft. Zolang je verder kijkt dan de horoscoop in het lokale krantje natuurlijk. “Mijn zonneteken is Kreeft en mijn maan is Stier, dus ik heb heel veel water en aarde. Toen ik mijn geboortehoroscoop las, was ik redelijk verbaasd hoe sterk ik mij kon vinden in bepaalde eigenschappen.” Ze denkt dat het ook bij anderen uit de LGBT+-gemeenschap het gevoel geeft dat ze worden gezien. “Ze voelen zich niet altijd begrepen en dit geeft de mogelijkheid om te zeggen: ‘Dit ben ik’.” Daarbij merkt ze ook op dat in de astrologie aandacht wordt besteed aan genderfluïditeit, iets wat heel erg leeft in de LGBT+-gemeenschap. 

vorige volgende