Op 26 mei zijn het Parlementsverkiezingen. Castor en Marlon, twee Nederlanders die in België wonen, spreken met acht millennial-kandidaten voor de Europese verkiezingen, die allemaal hun eigen visie hebben op de toekomst van de EU. Vandaag leest u het interview Bekir Kablan van CD&V.

CD&V profileert zich doorgaans als middenpartij. Dat doen ze ook in de EU, waar ze in dezelfde fractie zitten als de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán. We spraken met Bekir Kablan (23). Hij is jong, gepassioneerd, met een heldere visie op de EU: die moet sterk, divers en toekomstgericht zijn.

Zo jong en toch al op de Europese lijst voor CD&V. Hoe ben je daar terecht gekomen?

‘Ik denk dat mijn enthousiasme voor politiek goed is overgekomen bij het partijbestuur. Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar, kwam ik net dertig stemmen te kort om verkozen te raken. Daarom ben ik nu erg blij met deze plaats. Als jongste kandidaat op de lijst kan ik een ander publiek aanspreken dan Kris Peeters (lijsttrekker CD&V red.), omdat ik meer feeling heb met jongerenthema’s zoals het klimaat.’

Ben je nu voltijds campagne aan het voeren?

‘Zeker. Aangezien de Europese lijst over heel Vlaanderen hetzelfde is, probeer ik aanwezig te zijn in zoveel mogelijk provincies. Wel heb ik eerst even met mijn ouders moeten overleggen voor ik hieraan begon. Ik zit in mijn laatste studiejaar Bedrijfmanagement, en ze wilden weten of ik het zou kunnen combineren. Ik werk daarnaast ook als jobstudent in de horeca. In samenspraak met mijn baas hebben we mijn campagne en werkuren perfect kunnen afstemmen.

Schat je je eigen kansen hoog in?

‘Nee, daar moet ik wel realistisch in zijn. Ik ziet het als een springplank naar de volgende verkiezingen.

Mijn kandidatuur is wel belangrijk. Ik probeer de EU dichter bij de jongeren te brengen, want veel jongeren staan niet meer stil bij de waarde ervan. Ze zien het als iets vanzelfsprekends: het is een lamp, die altijd brandt. Zo wil ik jongeren bijvoorbeeld de waarde en het belang van de Schengenzone tonen. Ik kan nu zomaar wat vrienden opbellen om een terrasje te gaan doen in Maastricht.’

Ik probeer met zoveel mogelijk jongeren te spreken in cafés, op ontmoetingsplekken en via mijn familie en kennissen.’

Is er een verschil in de houding tegenover de EU tussen ouderen en jongeren?

‘Veel ouderen beseffen wat het voordeel is van de EU, al zitten daar ook wat eurosceptici tussen. Bij jongeren zie ik weinig scepticisme. Ze vinden wel dat er een kloof is tussen hen en Brussel, maar ze beseffen net zoals de ouderen dat de EU meer stabiliteit, welvaart en sociale vooruitgang heeft gebracht.’

Er stemmen gemiddeld veel oudere mensen op CD&V. Is soms niet moeilijk om je als jongere te profileren binnen de partij?

‘Dat is geen enkel probleem. De ouderen en de partijleden waarderen het als jongeren in de politiek stappen. Uiteindelijk weten ook zij dat het de jongeren zijn die bepalen wat hun toekomst is.’

Je bent nu jongerenvoorzitter van de gemeente Tessenderlo. Hoe vertolk je daar de stem van de jongeren?

‘Toen ik op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen stond merkte ik dat er veel aandacht was voor zaken als een nieuw verzorgingstehuis voor bejaarden, terwijl er amper aan de jongeren werd gedacht. Door dit jongerenvoorzitterschap wil ik met CD&V thema’s beter bespreekbaar maken op lokaal niveau. Ik probeer met zoveel mogelijk jongeren te spreken in cafés, op ontmoetingsplekken en via mijn familie en kennissen.’

Wat vond je van al die klimaatdemonstraties in Europa?

‘Het is toch prachtig dat jongeren zonder de hulp van de politiek dit initiatief nemen. Anuna: chapeau! Ik begrijp wel dat onze minister van onderwijs niet zo blij is met dat spijbelen, maar de spijbelaars hebben gelijk. Europa is aan zet en moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt, maar wij zijn ook de laatste generatie die er iets aan kan doen. Je merkt wel dat de CD&V- jongeren hier een andere mening over hebben als de partij.’

De democratische legitimiteit van de EU blijft een moeilijk gegeven.

Is het mogelijk om in het Europees Parlement die stem van de jongeren te vertegenwoordigen?

‘Absoluut. Ik hoor vaak de terechte kritiek dat het Europees Parlement te veel overheerst wordt door old, white men. Er moet meer werk gemaakt worden van diversiteit in het Europees Parlement. Dit moet echt een afspiegeling zijn van de maatschappij. Ook is de Canadese premier Justin Trudeau een belangrijk voorbeeld voor me. Hij heeft geprobeerd elk deel van de samenleving te vertegenwoordigen op ministerposten. Zo is de minister voor mensen met een beperking zelf blind. Diversiteit is een middel om de democratie te verbeteren.’

Een divers Europees parlement, dus. Zijn er nog andere aanpassingen nodig?

‘De democratische legitimiteit van de EU blijft een moeilijk gegeven. Zeker voor CD&V, omdat wij echt een lokale partij zijn. Ik ben van mening dat een democratischer Europa van onderaf moet beginnen. De invoering van transnationale lijsten is dan ook een moeilijk streven. Kiezers kunnen zich nu al nauwelijks identificeren met Europese kandidaten. Hoe moeten zij ooit contact leggen met een kandidaat uit Estland of Polen?’

Wat zijn Europese jongerenthema’s die jou aanspreken?

‘Het Erasmusprogramma vind ik heel belangrijk. Ik ben enkele jaren voorzitter geweest van de Erasmusvereniging op de Thomas More hogeschool in Geel. Graag breid ik het systeem uit binnen Europa, maar ook daarbuiten. Jongeren uit het middelbaar onderwijs moeten ook de kans krijgen om op Erasmus te gaan. Niet voor drie of vier maanden, want dan krijg je problemen met de ouders, maar gewoon voor een paar weken. Door het Erasmusprogramma komt het multiculturele en diverse Europa perfect naar voren.

Ook wil ik een drastische verbetering van het Europese openbaar vervoer. Een treinticket moet goedkoper zijn dan een vliegticket en alle jongeren moeten de kans te krijgen om een zomer te interrailen. Op dit moment krijgen alleen achttienjarigen de gratis kans via de Discover EU-passen. Dit zou je moeten uitbreiden naar een breder publiek, zodat ook 21-jarigen de kans krijgen om Europa per trein te ontdekken.’

We zijn voorstander van een gecontroleerde migratie met een Europees buitenlandbeleid.

Hoe wil je de kwaliteit van het onderwijs waarborgen bij een breder Erasmusprogramma?

‘Ik weet dat de kwaliteit van het onderwijs in een aantal Europese landen lang niet zo hoog is als in Vlaanderen. Alle jongeren hebben recht op kwalitatief onderwijs, omdat het de basis is voor de rest van je leven. Dat streven vergt investeringen vanuit de EU.’

Je bent praktiserend moslim. Hoe ben je bij de christelijke partij terechtgekomen?

‘CD&V is de partij die ervoor zorgt dat het geloof een plaats in de maatschappij heeft. Het christendom, de islam en het jodendom zijn religies die dicht tegen elkaar aanleunen. Meer dan negentig procent ervan is identiek. Basisnormen en -waarden als vrede, naastenliefde en het helpen van minderbedeelden zie je in elk geloof terug.

Ook is CD&V de partij die altijd zoekt naar de gulden middenweg. Dat is soms nodig als je moet bemiddelen tussen links en rechts. Ik ben voorzitter geweest van verschillende verenigingen en daar merkte ik hoe belangrijk de dialoog tussen tegengestelden is.’

Hoe creëer je een ‘sterker Europa’?

‘Door problemen die alleen Europees opgelost kunnen worden ook echt Europees aan te pakken. Een efficiënter georganiseerde EU helpt daarbij, want dan komt er meer geld en bereidheid van lidstaten om te investeren in de Europese toekomst. België kan niet zeggen dat het al zijn grenzen sluiten voor migranten. Vlaanderen kan niet alleen besluiten om het klimaat grondig aan te pakken.’

Wat zijn de kenmerken van zo’n Europees migratiebeleid?

‘We zijn voorstander van een gecontroleerde migratie met een Europees buitenlandbeleid. Daarom zetten we de komende legislatuur in op een versterking van de grens- en kustwacht. Ook ben ik voor een menselijker migratiebeleid. Iedere migrant heeft zijn eigen verhaal en we vergeten vaak dat hij noodgedwongen op de vlucht is geslagen. Te veel mensen doen alsof een grote migratiestroom het doemscenario voor Europa is.

Laten we het Duitse migratiebeleid als voorbeeld nemen. Daar is een groot deel van de miljoenen migranten die er recent kwamen wonen inmiddels aan het werk. Ze spreken de taal of krijgen een opleiding.

De komst van migranten is ook de oplossing voor onze vergrijzing. Hoe pak je die vergrijzing anders aan? In ieder geval niet door te zeggen dat je zoveel mogelijk kinderen moet maken.’

"We streven ernaar om tegen 2030 een Europees leger te hebben."

De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, jullie fractiepartner in het Europees Parlement, is anders wel die mening toegedaan.

‘Dat weten we. Niet voor niets hebben we onszelf als een van de meest kritische partijen op Europees niveau opgesteld. Als je de waarden van de EU en de Europese Volkspartij (EVP) niet kunt nastreven, dan heb je ook geen plaats meer in onze fractie. We moeten na de verkiezingen de balans opmaken.’

Komt er een Europees leger?

‘We streven ernaar om tegen 2030 een Europees leger te hebben. Zonder een eengemaakte defensie heeft Vlaanderen geen stem in de wereld. We moeten oppassen voor grootmachten als China en Rusland. Dat de EU de enige mogelijkheid is om daar weerstand tegen te bieden, beseffen wij als bedenkers van Europese samenwerking maar al te goed.’

Moeten de Britten deelnemen aan de komende verkiezingen?

‘Het is dubbel. De Britten hebben het recht om deel te nemen, aangezien ze voorlopig tot eind oktober nog in de EU zitten, maar hun deelname zorgt ook voor een onbestuurbaar Europees Parlement. De Britten kunnen belangrijke beslissingen blokkeren of juist goedkeuren, terwijl die later geen impact hebben op hun eigen toekomst.’

Was de Brexit een goed idee?

‘Nee, ik ben tegen de Brexit. We hadden eindelijk een plek van Europese samenwerking gecreëerd en dan gaat iemand zich terugtrekken op zijn eiland. Ik was laatst in de haven van Zeebrugge en daar zitten de mensen echt met de handen in het haar. Economisch gaan we er allemaal last van ondervinden.’

De Brexit is de domste beslissing ooit genomen via een referendum. Het volk heeft gekozen, maar een referendum geeft altijd de keuze tussen twee uitersten: er is een ja en nee, maar nooit een middenweg. (lacht) Deze manier van politiek bedrijven past niet bij CD&V.’

vorige volgende