Dankzij een grote afvloeiing, omwille van het vervroegd pensioen, is Defensie in staat massaal aan te werven. Bovendien zien jongeren steeds meer toekomst in een militaire carrière dankzij de garanties die het Belgische leger hen biedt. Vooral in Limburg komen de vacatures niet ongelegen.

Defensie werft in Limburg ruim 500 mensen aan. Dat de provincie nood heeft aan een stabiele werksector, mag blijken uit de opkomst op de jobdag van Bataljon Bevrijding 5 Linie in Leopoldsburg. “Momenteel hebben we bij infanterie zo’n zes à zeven personen die zich hebben ingeschreven per vrijgekomen vacature”, meldt kapitein-commandant Leon Hermans. Door aanzienlijke afvloeiingen was de behoefte aan nieuwe werkkrachten erg groot. Volgens Hermans passen de aanwervingen in de afslanking van het militaire orgaan en is er in geen geval sprake van toekenning van extra financiële middelen.

Garanties en premies

De kapitein-commandant verklaart de grote interesse voor het Bataljon door de zekerheden die het beroep van militair met zich meebrengt in tijden van crisis. “Het gaat om een vaste betrekking, een degelijk loon met stevige premies, gratis hospitalisatieverzekering, goedkopere ziekteverzekering, voordelig huren van legerwoningen, en ga zo maar door”, vertelt Hermans.

Harde realiteit

De meeste werkzoekenden verschenen op de jobdag wegens de confrontatie met de harde realiteit in Limburg: recente massaontslagen, te lage verloning of beperkte werkgelegenheid binnen hun sector. Zo ziet Stijn Verheye (18) met zijn diploma Digital Arts & Entertainment de toekomst somber in. “Werkaanbiedingen binnen de branche zijn gering en bovendien liggen de inkomsten lager dan mijn verwachtingen”, verklaart Verheye. Volgens hem wordt er van veel opleidingen op opendeurdagen een mooier beeld geschetst dan de werkelijkheid inhoudt. “Als ik meer kennis had gehad van de waarde van mijn diploma op de huidige arbeidsmarkt, had ik wat anders gestudeerd. Maar een loopbaan als militair lijkt me een mooi alternatief”, zegt hij.

Alternatief

Slachtoffers van de sluiting van de Genkse Ford-fabriek waren uiteraard in grote getalen aanwezig. De gemiddelde leeftijd van de Ford-arbeider mag dan wel 47 jaar zijn, de omringende ondernemingen op de Limburgse industriële site stellen vooral jongvolwassenen tewerk. Bij Defensie wordt gerekruteerd tot 33 jaar.

“Geen fabriekswerk meer voor mij”, stelt de 26-jarige Mikhail Blinkov. “Het is degraderend werk dat niemand je in dank afneemt”, klinkt het misnoegd bij de IAC-werknemer. “Ik werk nu acht jaar zonder enige voldoening, maar ik had een sympathieke werkploeg en ben bovendien ongediplomeerd. Destijds leek het de beste oplossing. Nu gooi ik het noodgedwongen over een andere boeg”, zegt Blinkov.

© 2012 - StampMedia - Lieselotte Wröbel


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 03/12/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 03/12/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 03/12/2012