In deze aflevering van Vulnera nodigt host Tania Nyanguile Brenda, Sarah, Ilham en Isa uit. Ze hebben allemaal een eigen pad in mentale gezondheid afgelegd en delen hun persoonlijke ervaringen over psychisch welzijn. Daarnaast hebben ze het over de psychologische hulpverlening in Vlaanderen. “Soms moet je mild zijn tegenover jezelf, maar ook tegenover andere mensen.”

“Mentale gezondheid discrimineert niet.” Daar zijn de gasten het meteen over eens. Iedereen kan getroffen worden door mentale gezondheidsproblemen. Toch zijn er factoren zoals je gender, levensfase en sociaaleconomische positie die kunnen bijdragen tot mentale kwetsbaarheid. Aangezien iedereen vatbaar is voor mentale gezondheidsproblemen, is het belangrijk om kwetsbare gesprekken te voeren en het thema meer bespreekbaar te maken. Daarom tonen Brenda, Sarah, Ilham en Isa in deze podcast hun eigen kwetsbaarheid over mentale gezondheid.

Als Tania Nyanguile de sprekers vraagt wat volgens hen oorzaken van mentale gezondheidsproblemen kunnen zijn, zeggen ze dat alles een mogelijke oorzaak is. Brenda: “De oorzaken kunnen medisch zijn, maar ook een schokkende gebeurtenis, dagdagelijkse stressoren, trauma’s, verlies… Alles wat je in je dagdagelijkse leven meemaakt, draagt bij tot je mentale welzijn.”

Volgens Isa zijn de oorzaken van mentale gezondheidsproblemen niet altijd eenduidig. “We leven in een maatschappij met zoveel impulsen. We weten niet genoeg over ons brein om de vinger te kunnen leggen op wat een oorzaak van mentale problemen kan zijn.” 

Gebrek aan cultuursensitieve zorg

De mogelijke oorzaken van mentale gezondheidsproblemen zijn universeel, maar toch ervaren mensen van kleur nog bijkomende problemen. Brenda spreekt uit ervaring. “Mensen met een migratieachtergrond krijgen naast hun dagdagelijkse stressoren ook nog te maken met discriminatie, racisme, micro-agressie, ... Dat wordt nog te vaak geminimaliseerd en vanzelfsprekend genoemd. Die extra druk vanuit de maatschappij maakt het voor mensen met een migratieachtergrond niet zo evident om mentaal stabiel te zijn en te blijven.”

“Hoe moet ik ooit naar een witte psycholoog of therapeut gaan en praten over racisme? Representatie is belangrijk, de persoon waarmee ik ga praten, moet me kunnen begrijpen” - Isa

Bovendien is er volgens de sprekers een gebrek aan cultuursensitieve zorg. Isa: “Ik denk dat wij als zwarte persoon heel specifieke trauma’s hebben die ik niet kan uitleggen aan witte mensen. Hoe moet ik ooit naar een witte psycholoog of therapeut gaan en praten over racisme? Representatie is belangrijk, de persoon waarmee ik ga praten, moet me kunnen begrijpen.”

Economische drempel

Aan de psychologische hulpverlening in Vlaanderen kan er volgens de gasten nog gewerkt worden. Ilham: “Ik zou de psychologische hulpverlening meer faciliteren, ook op de werkvloer en op scholen. Zo wordt het inclusiever en meer genormaliseerd.” Isa: “De wachttijden zijn belachelijk, de kost is ongelofelijk hoog en er is geen uitgebreid netwerk. Psychologische hulpverlening zou even toegankelijk moeten zijn als een huisdokter.” Ook Sarah benadrukt het probleem van de hoge kost van psychologische hulpverlening. “Voor veel mensen is er een economische drempel die hen tegenhoudt om naar een psycholoog te gaan.”

De gasten sluiten de aflevering af met de belangrijkste les die ze hebben geleerd over mentale gezondheid. Voor Ilham is het erg belangrijk om je gezondheid op de eerste plaats te zetten. “Als je je fysieke en mentale gezondheid niet hebt, heb je niks”. Sarah vindt mildheid een cruciale factor. “Soms moet je mild zijn tegenover jezelf, maar ook tegenover andere mensen.” Isa geeft het advies om jezelf eerst te zetten en dingen niet te laten aanslepen. Brenda besluit dat mentale gezondheidsproblemen komen en gaan. “Het is zoals eb en vloed, maar het komt wel goed. Daar mogen mensen vertrouwen in hebben.”

Bekijk de volledige aflevering hier:

De podcast Vulerna is een initiatief van Tania Nyanguile (1999).  Vulnera bevindt zich ergens tussen talkshow en een visuele podcast. Door gesprekken aan te gaan met willekeurige personen die zich kunnen vinden in bepaalde psychologische en sociale onderwerpen, heeft Vulnera als doel om representatie, empathie en perspectiefwisseling aan te moedigen.

De podcast Vulnera wordt gemaakt door Tania Nyanguile, Adinda Vanderzande, Gaétan Vandenberghe, Idris Vandommele, Axel Loonen, Joanna Bujnarowska, Delphine Denies en Aaliyah Nyanguile.

vorige volgende