MMM © Jelke Lenaerts

Nog tot en met 14 augustus loopt in het museum MMM (MigratieMuseumMigration) aan de Werkhuizenstraat in Molenbeek de expo “Eindeloos op de vlucht, naar (en in) Europa”.

Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het internationale Vluchtelingenverdrag brengt het museum twee (van de vier) belangrijkste routes  in beeld die vluchtelingen volgen om hun doel in Europa te bereiken:  de Balkanroute vanuit Turkije over zee naar Griekenland en verder over land;  en de route vanuit Libië over zee naar Zuid-Italië, en dan verder over land. Enkelen van die mensen  bereiken Brussel. Sommigen trekken dan verder, richting Verenigd Koninkrijk.

Aansluitend op deze tentoonstelling trokken de eerstejaarsstudenten Journalistiek van hogeschool PXL uit Hasselt naar Brussel op zoek naar verhalen van migranten, die in onze hoofdstad waren aangespoeld. Hierbij lag de focus op hun integratieproces in hun nieuwe bakermat. De resultaten overtroffen de verwachtingen. Jammer genoeg durfde de helft geen goedkeuring aan publicatie geven. Een bloemlezing uit de reportages, die wel naar buiten konden komen.

vorige volgende