Anno 2018 wonen er in Antwerpen zo’n 7777 mensen van Sub-Saharaanse Afrikaanse afkomst. Dat zijn er ongeveer zeventig procent meer dan in 2003. Stilaan vinden ook zij de weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. StampMedia legt zijn oor te luister bij enkele kandidaten. Vandaag: Tracy Enta (25) van Open VLD.

 

  •  Tracy Enta
  • 25 jaar
  • Congolese roots
  • Advocaat bij Orys Advocaten
  • Open VLD, stadlijst, plaats 8, Borgerhout, plaats 2

Hoe ben je aan politiek begonnen?

Ik heb altijd aan politiek willen doen. Mijn engagement is begonnen toen ik voorzitter werd van de leerlingenraad in het middelbaar onderwijs (Tracy Enta studeerde Grieks-Latijn bij De Dames in Antwerpen). Ik wilde toen al als jonge zwarte vrouw de barrière doorbreken. De politiek op schoolniveau vond ik heel interessant, de leerlingenraad bijeenroepen en beslissingen nemen ging me goed af. Maar een echt concrete visie op politiek had ik toen nog niet.”

“In 2012, toen ik 19 jaar oud was, ben ik er toevallig in gerold. Ik werd toen door de districtsburgemeester in Borgerhout, gevraagd om op de verkiezingslijst van Groen te staan. Ik dacht toen: waarom niet? Ik had toch niets te verliezen. Ik werd niet rechtstreeks als districtsraadslid verkozen, maar in 2016 werd ik opnieuw gecontacteerd met de vraag of ik als districtsraadslid wilde zetelen. Ik had genoeg voorkeurstemmen om een ontslaggevend districtraadslid op te volgen.

Je hebt dit jaar nieuws gemaakt in Antwerpen door van Groen naar Open VLD te gaan. Wat is de hoofdreden voor de verandering geweest en hoe is dat gebeurd?

“Toen ik bij Groen terecht kwam, was ik maar 19 jaar oud. Ik had toen nog geen volledig ontwikkelde politieke identiteit. Hoe ouder ik werd, hoe beter ik begreep dat mijn visie niet bij die van Groen aansloot.”

“Ik voelde al een tijdje dat Groen niet de partij was die bij mij paste en dat heb ik ook laten weten aan de partij. Na lang te hebben gedacht, bleek Open VLD beter bij mijn ideologie aan te sluiten.”

“Eind 2017 overwoog ik om volledig te stoppen met politiek, om me op mijn job te kunnen focussen en om persoonlijke redenen. Na goed te hebben nagedacht, heb ik besloten om ervoor te gaan en mij  te engageren bij Open VLD.  Die overgang is goed verlopen,  de mensen van Groen hebben mijn keuze gerespecteerd. Nu ben ik blij dat ik de stap gezet heb om me te engageren bij Open VLD.”

Wat heeft jou aangetrokken bij Open VLD?

De visie van Open VLD  over o.a. gelijke kansen, zelfbeschikkingsrecht en respect voor iedereen.  Open VLD wil een  goed onderwijsbeleid in Antwerpen voeren. Zelf vind ik het belangrijk dat jongeren de kansen zouden moeten krijgen om zich te ontplooien door middel van een degelijk onderwijs. Met het mobiliteitsbeleid van Open VLD wordt op een realistische manier gedacht aan alternatieve vervoersmiddelen zonder de autogebruiker weg te pesten.”

Zie je gelijkenissen tussen de advocatuur en de politiek?

“In beide functies kan ik mensen helpen door hen te vertegenwoordigen. Als advocaat heb ik het mandaat om mijn cliënt te vertegenwoordigen en als politicus heb ik het mandaat om het volk te vertegenwoordigen.”

Tracy, je wordt soms voorgedragen als een van de rolmodellen voor de Afrikaanse gemeenschap in Antwerpen. Hoe voel je je hierbij?

“Ik vind het heel lief dat mensen me zo zien. Als ik mensen, in dit geval mensen uit mijn gemeenschap, help, dan is dat uit spontaniteit n omdat ik hen wil motiveren. Daarom wil ik de verbindingsfunctie voor de Afrikaanse gemeenschap op mij nemen.”

“Mijn bedoeling is om mensen te helpen, zodat ze er bovenop kunnen geraken en op hun gemak kunnen zijn. Ik word wel emotioneel wanneer mensen mij als een inspiratiebron beschouwen. Ook wanneer mensen mij bedanken, geeft me dat veel voldoening.”

Je hebt deelgenomen aan het panelgesprek “Politieke panel met de Afrikaanse diaspora”, georganiseerd door Kilalo en Szion. Wat vond je ervan?

“Ik vond het interessant. Ik heb verschillende politici aan het werk gezien en ik ben ook blij dat thema’s als dekolonisatie, racisme,… aan bod zijn gekomen. Het was ook mooi om te zien hoe de toeschouwers met een oprechte intentie naar dit panelgesprek kwamen, om hun bekommernissen met de aanwezige politici te delen.”

Wat wil je als Afro-Antwerpenaar veranderen met deze verkiezingen?

“Ik wil ten eerste ervoor zorgen dat sociale mobiliteit zichtbaar wordt. Ten tweede wil ik ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van zijn/haar recht op onderwijs. Ik wil graag zien dat elke jongere gelijke kansen krijgt in het onderwijs. Daarnaast wil ik werken aan de positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren, door hen te begeleiden op hun pad, hen ondersteunen bij het erkennen van hun dubbele of zelfs pluralistische identiteit.”

“Ik wil mensen ondersteunen bij het lanceren van nieuwe ondernemingen. Dat kan door hen de informatie te geven die ze nodig hebben en hen te begeleiden tijdens het proces om een bruisende zaak te kunnen garanderen.”

“Daarnaast streef ik naar een samenleving waar verbondenheid en respect voor elkaar centraal staan. De strijd tegen racisme, discriminatie, homofobie, islamofobie etc. zijn aspecten waartegen ik als politica streng wil optreden.”

Wat zijn jouw laatste woorden?

“Het is belangrijk dat we weten dat de jongeren het beleid van morgen bepalen. Daarom is het cruciaal dat zij zich ook engageren en dat ze gebruik maken van al hun talenten. Hun stem speelt hierbij ook een belangrijke rol en hun achtergrond mag hier geen barrière zijn om zich te engageren of om al hun kansen te grijpen.”

vorige volgende