Fier

“De kindertijd hoort een magische en bijzondere tijd te zijn. We willen ervoor zorgen dat ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte dit niet hoeven te missen.” Laurien van der Pols (31) is oprichtster van Fier, een recent geopende gespecialiseerde buitenschoolse opvang in het Nederlandse Amsterdam voor kinderen van 4 tot 12 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte. Ze wil dit unieke concept ook in België introduceren en anderen inspireren.

Laurien van der Pols was jarenlang werkzaam in de jeugdzorg, voordat zij Fier oprichtte. Zij is bij veel gezinnen thuis geweest om hen te ondersteunen en te begeleiden bij de zorg en opvoeding van hun kind met een ontwikkelings- of gedragsstoornis, zoals ADHD, autisme en diverse gedragsproblematiek.

Fier

“Het viel mij op hoe belangrijk het is dat ouders ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze ondersteund worden in de zorg voor hun kind. Dat er iemand met hun kind speelt en plezier maakt, maar ook weet om te gaan met een boze bui. Ik merkte dat ouders op die momenten echt even konden ontspannen, omdat zij wisten dat hun kind in goede handen was”, vertelt Laurien.

Laurien wilde haar expertise en ervaring inzetten om een plek te creëren waar de kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, waarbij ouders ervaren dat zij ondersteund worden in de zorg voor hun kind en waar enthousiaste en deskundige medewerkers de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. “Zo is Fier ontstaan”, vertelt de pedagogisch medewerker.

Uniek concept

“Wij bieden opvang voor elk kind dat gebaat is bij meer structuur, aandacht of rust”, vervolgt Laurien. “Dit kan natuurlijk komen door ADHD of autisme, maar ook door hooggevoeligheid of door snelle overprikkeling. Ook kinderen die het thuis moeilijk hebben en daarom ‘verdwijnen’ in een groep. Dit kunnen kinderen zijn waarbij het wel lukt om bijvoorbeeld gewoon onderwijs te volgen, maar waarbij dit zoveel van hen vraagt dat een gewone buitenschoolse opvang te veel is. Een kleinschalige buitenschoolse opvang is dan een goede oplossing.”

“Elke ouder die denkt dat haar of zijn dochter of zoon beter tot haar of zijn recht komt in een kleinere, meer gespecialiseerde groep is welkom. Doordat wij zo klein zijn, hebben we ook de mogelijkheid om veel individuele aandacht te bieden. Ook kunnen we onze aanpak op het kind afstemmen. Daarnaast is het makkelijker om nieuwe ontwikkelingen door te voeren of medewerkers in te trainen op nieuwe methodieken.”

"Als een kind al een moeilijke dag heeft gehad op school, dan kijken we samen met het kind wat het beste is. Misschien lukt een gezamenlijke activiteit die dag niet, dan kijken we wat wel lukt.”

Ze werken met minstens twee pedagogisch medewerkers op een groep van tien kinderen. Alle medewerkers volgden een bacheloropleiding aan de hogeschool binnen een sociaal- pegagogische studierichting. Ook hebben zij allemaal relevante werkervaring met kinderen met onder andere ADHD en autisme. “De kinderen komen vanuit school naar onze buitenschoolse opvang, vaak met leerlingenvervoer. Kinderen worden wel door de ouders opgehaald, zodat we even een overdracht kunnen doen aan de ouders.”

Bij Fier hebben ze een vast middagprogramma waarin eten en drinken wordt afgewisseld met binnen- en buitenspelen. “Kinderen kunnen samen of alleen spelen, dat hangt af van de behoefte en waar het kind zin in heeft. We kijken per dag wat nodig is: als een kind al een moeilijke dag heeft gehad op school, de hele week al slecht slaapt omdat er het weekend een verjaardag op de planning staat of noem maar op, dan kijken we samen met het kind wat het beste is. Misschien lukt een gezamenlijke activiteit die dag niet, dan kijken we wat wel lukt.”

“Natuurlijk stimuleren wij kinderen tijdens het spelen, maar als een kind dus even wat minder in zijn of haar vel zit, dan kan het juist heel helpend zijn om gewoon lekker een uur even op zichzelf met Lego te spelen. Wij hebben dus een gestructureerd programma, maar wij laten altijd ruimte om te kijken naar elk individueel kind en wat hem of haar die dag het beste zal helpen”, aldus Laurien.

Opleidingstraject

Fier besteedt veel tijd aan training en intervisie om alle pedagogisch medewerkers te voorzien van de nodige kennis en expertise. “Elke medewerker doorloopt een opleidingstraject waarbij zij worden ingewerkt op deze methodieken. Denk hierbij aan Geef-me-de-vijf, Geweldloos Verzet, competentiegericht werken en spelenderwijs leren. Ze zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en het bieden van veiligheid en voorspelbaarheid”, vertelt Laurien.

Fier

“Een nieuwe pedagogisch medewerker loopt ook mee op de groep en elke middag wordt nabesproken. Ik sta zelf ook op de groep en kan dus ook de pedagogisch medewerkers gedurende de middag coachen op een methodiek.”

“Ik geef ook individuele werkbegeleiding waarin we bekijken welke uitdagingen de pedagogisch medewerker ervaart en kan een methodiek verder worden ingeoefend door tips en adviezen te geven op een specifieke situatie uit de praktijk. Dit gebeurt bijna dagelijks na het draaien van de groep.”

Weekend+

Ook in het weekend is Fier open en organiseren zij leuke activiteiten. “Door die paar uurtjes even van huis te zijn, doet het kind iets leuks en hebben ouders tijd voor zichzelf, hun partner of de andere kinderen in het gezin.”

Voor weekend+ willen zij activiteiten doen aan de hand van thema’s en organiseren ze dus meer specifiek bepaalde activiteiten. “Het doel is dat kinderen in het weekend een leuke invulling hebben met vriendjes, waarbij zij leuke, nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Denk hierbij aan proefjes, bepaalde spellen of workshops. Het programma is een afwisseling tussen dergelijke activiteiten en lekker vrij spelen”, legt Laurien uit.

Laurien zou het fantastisch vinden als dit concept ook naar België komt. Zij gunt elk kind een plek waar hij of zij vriendschappen kan opbouwen, avonturen kan beleven en zich kan ontwikkelen. “Mensen mogen mij zeker benaderen, zodat ik met hen kan meedenken”, besluit de Amsterdamse vol enthousiasme.

Wie meer informatie wil over Fier, kan terecht op www.fierbso.nl of laurien[at]fierbso.nl

vorige volgende