De hele maand september krijgt iedereen de tijd om suggesties in te dienen voor de opmaak van het milieueffectenrapport van de Oosterweelverbinding. Verschillende infomarkten, georganiseerd door de Stad Antwerpen en BAM moeten ervoor zorgen dat iedereen goed is geïnformeerd. Voor de vierde van in totaal zeven infomarkten was op 8 september de wijk Luchtbal aan de beurt.

Wettelijk gezien moeten, bij de opmaak van milieueffectrapporten, burgers dertig dagen de kans krijgen om het kennisgevingsdossier te bekijken en suggesties in te dienen. Daarom kan iedereen, ook wie niet in een rechtstreeks betrokken gebied woont, dat van 1 tot 30 september doen.

In het kennisgevingsdossier staat hoe het milieueffectenrapport eruit zal zien. Zo worden bijvoorbeeld de onderzoeksmethodes en de effecten die onderzocht zullen worden, voorgesteld. Burgers kunnen dan onder andere vragen om alternatieve verbindingen te vergelijken of andere mogelijke effecten te onderzoeken. Bezwaar indienen kan pas in een latere fase.

Breder plaatje

Om ervoor te zorgen dat mensen geïnformeerd het kennisgevingsdossier kunnen bekijken en suggesties kunnen indienen, organiseert de Stad Antwerpen samen met BAM zeven infomarkten in verschillende wijken en districten van Antwerpen. Wie ergens woont waar geen informarkt werd georganiseerd, kon terecht op de algemenere sessie in Den Bell.

Op de infomarkten zijn allerlei pancartes met informatie en kaarten ter illustratie terug te vinden. Communicatiemedewerkers staan er de mensen te woord. BAM beantwoordt zo eventuele vragen en uitgebreidere informatie is te vinden op de website.

Hoofd communicatie bij BAM Tim Van der Schoot: “Veel vragen die de mensen ons stellen, gaan over de impact op de buurt. Maar we proberen de mensen ook het bredere plaatje mee te geven, en sommigen stellen ook vragen die minder met de impact op één bepaalde buurt te maken hebben. We hebben ook een grote kaart met het volledige tracé op.”

Voor en tegen

De meningen over het verloop van de infomarkten zijn verdeeld. Martin uit Luchtbal klinkt heel tevreden. "Deze infomarkt vind ik heel overzichtelijk. Het is goed dat er een grote kaart is gebruikt met het hele tracé op en de uitleg die we kregen, vond ik ook heel duidelijk."

In verband met de Oosterweelverbinding vindt hij dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren. "We weten allemaal dat er zowel standpunten voor als tegen dit tracé zijn, we horen er langs beide kanten kreten over. Ik ben geen ingenieur, maar ik weet wel dat de luchtkwaliteit slecht is en dat er dagelijks zo veel verkeer overal is. Ze moeten er echt eens aan beginnen, en ik denk dat heel veel mensen ook zo denken."

Lieve uit Berchem werkt op de Luchtbal en heeft een andere mening over de infomarkt. “Ik ben eigenlijk voorstander van een ander tracé, en op deze infomarkt wordt het BAM-tracé voorgesteld als het beste alternatief, met mooie prentjes bijvoorbeeld. Ik woon in Berchem, maar toch ben ik sterk bezig met de verzuchtingen hier op Luchtbal. De bevolking hier heeft niet altijd even veel toegang tot informatie, dus voel ik me geroepen om andere mensen hier in de wijk te informeren.”

© 2015 – StampMedia – Fatima- Zahra NaimiDit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 10/09/2015
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 10/09/2015