Op de redactie van het jongerenpersagentschap StampMedia was Antwerps lijsttrekker Bart Somers (Open VLD) zaterdagmiddag te gast voor een chatsessie met jongeren. Een uur lang kon iedereen die dat wilde een vraag stellen aan de politicus. “Jongeren zijn de toekomst: die verover je niet door aan de zijnlijn te staan, en nog minder met negativisme en verzuring.”

De Rolling Stones op de affiche van Maanrock. Als Bart Somers mag dromen verwezenlijkt hij dat. Het is tekenend voor het optimisme waarmee de Antwerpse lijsttrekker van Open VLD op de chatsessie jongeren tracht warm te maken voor zijn partij. "Ik geloof dat het liberalisme mensen de meeste hefbomen aanreikt om iets boeiends van hun leven te maken."

Open VLD gelooft in mensen, stelt Somers. “Mijn partij gelooft dat mensen vanuit optimisme benaderen door hen vrijheid te bieden tot de meest aangename samenleving leidt.” Gunther wil weten hoe die ideologie te rijmen valt met repressieve maatregelen zoals GAS-boetes die de partij steunt. "Dergelijke regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat vrijheid er voor iedereen is, en de wet van de sterkste niet zegeviert," aldus Bart Somers. De burgemeester van Mechelen noemt GAS-boetes vervolgens een noodzakelijk kwaad, en vertelt tussen de bedrijven door dat een groot deel van de vragen die jongeren in deze campagne aan hem richten daarover gaan.

N-VA

Dat is niet zo in deze chatsessie, waar de toon stevig gezet wordt met een reeks vragen over de houding van de partij ten opzichte van N-VA. Spek naar de bek van Somers, die van de gelegenheid gebruikt maakt om vragen te stellen bij de beloftes van N-VA. "Want hoe kan je nu stellen dat ons land niet goed kan werken en een opsplitsing dus nodig is, en tegelijkertijd een goed federaal beleid voor de komende jaren beloven?"

Een veto tegen een samenwerking met N-VA stelt Somers niet, daarvoor gelooft hij te zeer in de kracht van het samenwerken. Zo geeft hij aan hoe zijn zoeken naar en geloof in verbinding tussen partijen ertoe geleid heeft dat Mechelen op vijftien jaar tijd van onverzorgde tot warme stad is geëvolueerd. Diezelfde houding hoopt Somers bij andere partijen ook terug te vinden na 25 mei, zodat bij het onderhandelen geen tijd verloren gaat.

300.000 jobs

Tijd is er niet te verliezen als Open VLD de kans krijgt haar programma te verwezenlijken. Zo wil de partij tegen 2020 maar liefst 300.000 nieuwe banen creëren, door bedrijven zuurstof te geven. Concreet vertaalt Somers dat naar minder belastingen voor mensen die werken en een lastenverlaging voor ondernemingen.

Somers vindt dat het voor bedrijven interessanter moet zijn om te investeren in bijvoorbeeld voetbal. Bij uitbreiding moet het hele Vlaamse sportbeleid onder de loep genomen worden, zodat bijvoorbeeld kinderen reeds op jongere leeftijd aan het sporten gaan, of er meer Olympische medailles gehaald worden. Een steek naar regering Peeters II volgt als Somers aangeeft dat hij het dan niet “over de reeds behaalde gouden medailles voor langste files en wachtlijsten” heeft.

“Wees niet onverschillig”

Somers vertelt dat hij het belangrijk vindt dat aangehaalde, maar ook andere ideeën van de partij ontstaan vanuit een groot draagvlak van het volk. “Dat draagvlak kan vandaag de dag ook op sociale media vorm kan krijgen”, stelt de liberale lijsttrekker voor Antwerpen. Om die reden is Somers heel actief op onder andere twitter, al benadrukt hij wel dat sociale media slechts één van de diverse participatie-instrumenten zijn die dienen gebruikt te worden.

Tot slot doet Somers een oproep naar jongeren om zich politiek aan te trekken en bewust te kiezen. "Wees niet onverschillig. Trek u politiek aan. Het gaat over uw samenleving. Een betere toekomst bouw je met de handen uit de mouwen te steken, met engagement. Je kan wel degelijk het verschil maken ", besluit Somers. Zo eindigt de sessie hoe ze begon: vanuit optimisme!

In de aanloop naar 25 mei zet StampMedia sterk in op inspraak voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Het opzet is jongeren rechtstreeks in contact te brengen met hun vertegenwoordigers. De komende weken kunnen ze een uurtje chatten met zeven Antwerpse lijsttrekkers. Woensdag komt Gerolf Annemans (Vlaams Belang) op bezoek. Herlees hieronder de chatsessie met Bart Somers of download de PDF:

© 2014 – StampMedia – tekst: Linde De Ceuster, foto: Milou Verstappen


Dit artikel werd gepubliceerd door deredactie.be op 03/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 05/05/2014