BEVEREN - Bij de aanduiding van de vertegenwoordiger van de Beverse oppositiepartijen voor de intercommunale Archeologische Dienst Waasland werd dinsdagavond op de Beverse gemeenteraad Jozef Schelfhout van het Vlaams Belang verkozen. De lokale fractie Groen-sp.a reageert verontwaardigd.

Jozef Schelfhout, de kandidaat van het Vlaams Belang, kreeg veertien stemmen achter zijn naam, waarvan twee van de eigen raadsleden. Kristien Hulstaert van Groen-sp.a behaalde zes stemmen, waarvan drie van de fractieleden van Groen-sp.a. De meerderheidspartijen N-VA en CD&V hebben elk veertien zetels in de Beverse gemeenteraad. De veertien raadsleden van CD&V onthielden zich bij de stemming.

Meerderheid kiest voor extreem rechts

Gemeenteraadslid Issam Benali (Groen-sp.a) vindt dat het cordon sanitaire in zekere zin doorbroken is. “Het hangt er natuurlijk van af hoe je het bekijkt”, aldus Benali. “Het cordon is een afspraak die gemaakt is zodat enkel democratische partijen kunnen regeren. Als er ook een kandidaat van de grootste en democratische oppositiepartij is, vind ik het in ieder geval bizar dat de meerderheid voor een extreemrechtse kandidaat kiest.”

Affiniteit

“Vermoedelijk hebben vooral de N-VA-leden voor Jozef Schelfhout van het Vlaams Belang gestemd”, zegt Benali. “Veel huidige N-VA’ers hebben een verleden bij het Vlaams Belang. De N-VA heeft dus een zekere affiniteit met het Vlaams Belang. Ik veronderstel dat ze daardoor ook anders tegenover die partij staan dan wij.” Bruno Stevenheydens (N-VA) vindt dit echter onzin. Hij wijst erop dat de stemming geheim is en dat die volledig conform de voorschriften is verlopen.

Gevaarlijke evolutie

In een persbericht op de site van Groen Beveren uit de hele fractie haar verontwaardiging. “We kunnen het nog enigszins begrijpen dat de meerderheid het gros van onze voorstellen in de gemeenteraad afwijst. Niet omwille van de inhoud maar enkel en alleen omdat die voorstellen vanuit de oppositie komen. Dat is nu eenmaal het spel tussen meerderheid en oppositie. Maar dat de meerderheid een vertegenwoordiger van Vlaams Belang verkiest boven iemand van de democratische oppositie en daarmee aangeeft het Vlaams Belang te beschouwen als een gewone oppositiepartij, vinden wij een zeer gevaarlijke evolutie", luidt het.

Eerdere signalen

De fractie Groen-sp.a verwijst ook naar andere signalen uit het recente verleden die in haar ogen een gevaar vormden voor het behoud van het cordon sanitaire. Ze vernoemt onder andere de benoeming van ex- Vlaams Belangkopstuk Bruno Stevenheydens (N-VA) tot eerste schepen.

© 2013 - StampMedia/Plantijn Hogeschool - Andrei Diaconu