reacties (0)


De legalisering van cannabis staat sinds korte tijd op het verkiezingsprogramma van de Sp.a. Op het partijcongres kregen de Jongsocialisten en hun voorzitster Sanne Doms het voorstel democratisch maar zonder de steun van de partijtop verkozen. "De boodschap blijft legaliseren om te controleren en aan preventie te doen."

U kreeg na het partijcongres de bijnaam ‘congreskaapster’. Was u daar blij mee?

Sanne Doms: “Ik heb verschillende bijnamen gekregen. De leukste vond ik Sannabis. Of wat dacht je van de slogan ‘Tegen GAS en voor GRAS’? Allemaal leuke namen, maar congreskaapster klopte eigenlijk niet echt. Het voorstel over cannabis was maar 1 van de 70 voorstellen op het congres en uiteindelijk is het voorstel ook maar gewoon via de standaardprocedure verkozen. We hebben trouwens nog 40 andere amendementen op het verkiezingsprogramma gekregen, maar daar hoor je niets van.”

Is cannabisgebruik dan toch een prioriteit binnen de Jongsocialisten?

“Het is helemaal geen prioriteit. Het is een onderwerp dat al enkele jaren meegaat in onze jongerenpartij en dat na enkele opiniestukken opnieuw is opgerakeld. Onze echte prioriteiten zijn nog steeds jeugdwerkloosheid, onderwijs of openbaar vervoer.”

Waarom zat het voorstel dan toch bij de voor te stellen amendementen?

“We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin softdrugs heel erg leven. Elke student komt er vroeg of laat wel mee in aanraking. Het gedoogbeleid dat er nu is, werkt echt niet. Cannabis verbieden en met het vingertje wijzen zal jongeren geen stap vooruit helpen.”

Zou cannabis toestaan, jongeren dan wel helpen?

“Het zal hen vooral helpen om verstandiger met cannabis om te gaan. Nu is het ook veel gevaarlijker dan het hoort te zijn door al de brol die er bij inzit. Er is namelijk geen controle op de verkoop omdat het ook niet mag verkocht worden. Daarnaast kunnen we ook deftige ontradingscampagnes doen. Kijk naar pakjes sigaretten of flessen drank met ontradende boodschappen op. Bij cannabis kunnen we dat niet doen omdat het illegaal is. We hopen ook dat bij verslaving de stap naar hulp kleiner wordt, omdat je dan niet meer moet toegeven dat je met iets illegaals bezig was. Al die zaken zijn het debat zeker waard!”

U ziet dus zelf ook de grote nadelen van cannabisgebruik in?

“Zeker! Net zoals we niet oproepen om te gaan roken of te gaan drinken roepen we ook niet op om joints te beginnen roken. Wel kunnen we niet om het probleem heen. Cannabis legaliseren zou niet fout zijn. Het probleem ontkennen zou dat wel zijn.”

Begrijpt u wel dat Hans Bonte (Sp.a) het legaliseren een ‘verkeerd signaal’ noemt?

“Ik begrijp dat het een heel emotioneel thema is. Maar ik vind het nooit een verkeerd signaal om in te zitten met de gezondheid van jongeren.”

“Daar zijn de jongeren met hun cannabis weer”, klinkt het bij de oude garde. Creëert u met deze hele persaandacht geen stigma over de jongeren?

“Ik was veel liever in de media geweest met ons punt over openbaar vervoer of onderwijshervorming. Laat me wel duidelijk wezen: het punt over gezondheid van jongeren is geen slecht punt om in de kijker te zetten.”

Maar u begrijpt wel dat het niet overkomt als iets wat de gezondheid van jongeren zou moeten beschermen?

“Onze boodschap erbij is en blijft legaliseren om controle uit te voeren en preventiecampagnes te doen. De boodschap is niet ‘begin maar allemaal te smoren’.”

Kan er geen preventie gebeuren zonder te legaliseren?

“Je kan moeilijk zeggen dat het verboden is maar tegelijk ook zeggen dat je moet oppassen. Dat gaat niet. Anderzijds vind ik het debat dat op dit moment gevoerd wordt ook al goed.”

Wie mag er dan eigenlijk allemaal cannabis verkopen?

“Dat is iets dat we later in het wetsvoorstel gaan bespreken. Wij persoonlijk willen gaan naar het voorbeeld van Nederland waar cannabis via apothekers en coffeeshops met identiteits- en alcoholcontrole wordt verkocht.”

Is het legaliseren een realistisch plan?

“We zouden niet het eerste land zijn dat het zou doen. Het is wel nog niet voor morgen of volgend jaar. Daar moeten we nog eens grondig over debatteren. Alles zal goed geregeld moeten worden. Het zal iets voor de komende jaren zijn.”

Bestaat dan ook niet de kans dat we opschuiven en dat binnen x aantal jaar ook zwaardere drugs worden toegelaten?

“Nee! Absoluut niet! Die kan je onmogelijk in de categorie van alcohol, cannabis en tabak steken. De effecten van hard drugs zijn veel gevaarlijker. Van een legalisering zal dus geen sprake zijn.”

Denkt u voor het cannabisbeleid een draagvlak te vinden bij de coalitiepartijen?

“Onder de jongerenpartijen alvast wel. Enkel jong CD&V en jong N-VA doen niet mee.”

Maar het zal niet onder jongerenpartijen beslist worden maar wel in het federale parlement. Denkt u daar een draagvlak te vinden?

“Dat zal het debat moeten uitwijzen. Ik ben jongerenvoorzitster en zit niet in het parlement. Het is aan de volksvertegenwoordigers om de discussie dan te voeren.”

© 2014 – StampMedia – Jef Cauwenberghs


Reacties

Plaats een reactie