Burgemeester Wim Dries en eerste schepen Joke Quintens stelden afgelopen vrijdag het bestuursakkoord van de Stad Genk voor. De volgende zes jaar bundelen CD&V en PROGenk de krachten om samen werk te maken van de uitdagingen van de toekomst.

Pijlers als economie en werk, opleiding en onderwijs kwamen op de voorstelling van het bestuursakkoord uitgebreid aan bod. Het stadsbestuur staat immers voor heel wat uitdagingen. Zeker na de aankondiging van de sluiting van Ford Genk en zijn toeleveringsbedrijven. Wim Dries ziet het verbeteren van de arbeidsmarkt als een prioriteit. "Samen met PROGenk willen we voornamelijk inzetten op een innovatieve maak- en kenniseconomie met bijzondere aandacht van onze KMO's. Verder dient er specifieke aandacht uit te gaan naar jongeren." Dries stelt dat de attitude van jongeren niet altijd overeenstemt met de normen en wensen van bedrijven. Daarom wil het stadsbestuur stageplaatsen creëren, waardoor jongeren ervaring kunnen opdoen op de werkvloer.

Technisch onderwijs

Iedere Genkenaar moet kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op de nieuwe economische ontwikkelingen.
Daarom zet de coalitie sterk in op onderwijs. Dries en Quintens zien een grote uitdaging in de Genkse schoolachterstand, vooral tijdens de eerste levensjaren. "Erg belangrijk is de versterking van het secundaire onderwijs en in het bijzonder het technisch onderwijs", zegt Dries.

Uitgaansbuurt

Stad Genk is de jongste stad van Vlaanderen. Het nieuwe stadsbestuur wil jongeren de kans geven zich te ontwikkelen. Binnen deze visie krijgt ook de vrijetijdsbesteding van jongeren aandacht.

Een ontmoetingsplaats voor jongeren bestaat er nu al in Rondpunt26. Jongeren en studenten krijgen het jeugdcentrum iedere woensdag ter beschikking waar ze de avond vrij kunnen invullen. Verder is er al lang vraag naar een uitgaansbuurt of een discotheek in Genk. Daar wil het nieuwe stadsbestuur zeker aan meewerken. "Dit initiatief dient wel te komen uit de private sector", klinkt het.

De stationsbuurt staat tenslotte al jaar en dag bekend als hangplaats voor jongeren. De veiligheid wordt daarom vaak in vraag gesteld. "Hangen mag", sluit Wim Dries af, "maar met respect voor anderen en de omgeving."

© 2012 - StampMedia - Antonino Musso, foto's: Boumediene Belbachir


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 26/12/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 26/12/2012