ANTWERPEN - Op 23 februari vond de officiële opening van de Nachtwinkel in de Seefhoek plaats. Het is echter niet zo maar een nachtwinkel. Het collectief Driewerk organiseert in het pand aan de Veldstraat 69 om de twee weken een tentoonstelling, expo of een voorleesavond.

Bij het zien van de typografie van de nachtwinkels in de Seefhoek begonnen de oogjes van Yana Foqué, Jozefien Gruyaert en Joke Leonare Desmet te blinken. Yana: “Een schoon ontwerp is niet per se een goed ontwerp. Letters zijn als mode, je zegt er iets mee.” Gecharmeerd besloten ze om met hun collectief een nieuw project op te starten dat hun persoonlijke interesse voor grafisch ontwerp en hun fascinatie voor de alom bekende typografische stijl van nachtwinkels zou combineren.

Geen letters maar daden

Met de steun van hun spaarboekje, de Stad Antwerpen en crowdfunding huurden ze het leegstaande pand waar vroeger de (echte) nachtwinkel Trans Night Shop gevestigd was en bouwden het om tot een kleine kunstgalerij. Al is ombouwen nogal veel gezegd. Het doel van de drie was namelijk om zich zoveel mogelijk te assimileren met de nachtelijke handelspanden in de buurt: het gebruik van handgeschilderde letters en zwevende plakletters, de goedkoopste houten platen om hun waar op te verkopen, zelfs het tempo waarmee nachtwinkels komen en gaan. Het project loopt eind juni immers af. De bedoeling van deze vermomming is om de laagdrempeligheid en het verrassingseffect te vergroten.

Kieskeurig

Volgens de gouden regel ‘kwaliteit boven kwantiteit’ kiezen de meisjes er bewust voor om de beperkte ruimte waarover ze beschikken niet vol te stouwen. Zo creëren ze meer ruimte om te zien wat er wel ligt: naast boeken uit antiquariaten en platen met een nachtelijk thema, liggen er ook eigen publicaties. Via een open call kreeg iedereen de kans om een kunstwerk, zij het grafisch dan wel met het thema 'nacht' op te sturen. Die oproep geldt overigens nog steeds.

Op de agenda

De Nachtwinkel is geen verderzetting van het herwaarderingsproject dat de stad opgestart heeft door de plaatsing van bibliotheek Permeke in de Seefhoek. Yana, Joke en Jozefien zijn drie ondernemende creatieve geesten die hun fascinatie voor grafisch ontwerp willen delen met de wereld. En dat kan alleen maar aangemoedigd worden met een bezoek. Op zaterdag 9 maart bijvoorbeeld. Dan is er iets met dia’s en snoep. Alsof de combinatie van maandverband en boeken nog niet vreemd genoeg was.

© 2013 – StampMedia – Sam De Mol


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 06/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 06/03/2012