reacties (0)

(Verrekijkers) Van alle Vlaamse regionale televisiezenders is ATV ongetwijfeld een van de meest succesvolle. Met een zendgebied dat zich uitstrekt over de stad tot de randgemeenten, kan de Antwerpse Televisie dagelijks rekenen op gemiddeld 250.000 kijkers. Onder hen allicht heel wat migranten uit alle windstreken en hun kinderen en kleinkinderen. ATV bevordert graag het 'wij-gevoel', staat in de visietekst van de zender. Maar weerspiegelen de ATV-programma's werkelijk het kleurrijke pallet van ''t stad'? Lopen de allochtonen niet verloren in een blanke, autochtone droom? Hoofdredacteur Hans Hellemans legt uit waarom ATV geen 'wij-zij'-zender is.

Hellemans: Laat me duidelijk zijn: onze corebusiness bij ATV is nieuws. Dus alles wat nieuws is, brengen wij. Zonder uit te sluiten maar ook zonder overdreven aandacht voor bepaalde groepen. We brengen het Offerfeest, maar we brengen ook Kerstmis en het Chinees Nieuwjaar. En dat loont. In onze sportprogramma's besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan zaalvoetbal, een populaire sport bij vooral Belgisch-Marokkaanse jongeren. We krijgen daarover heel veel positieve reacties. Maar hetzelfde geldt voor ons praatprogramma Wakker op Zondag. De presentator van dat programma, Karl Apers, krijgt in zijn woonplaats Berchem vaak feedback vanuit de Turkse gemeenschap.

Wat voor feedback is dat dan?

Goh, die is heel verscheiden maar meestal opbouwend. Soms komen er ook verrassende voorstellen van bepaalde gemeenschappen binnen. Toen de Pakistaanse minister voor media onlangs op bezoek was in Antwerpen, liet de plaatselijke Pakistaanse gemeenschap aan ATV weten waar en wanneer die man zou spreken. Er is nog geen onderzoek gedaan, maar uit de feedback en de reacties die je krijgt lijkt me dat het niet alleen de echte sinjoor is die naar ATV kijkt. Logisch, want als je je ergens wilt integreren dan denk ik dat een regionale zender of krant daar het medium bij uitstek voor is.

Zappen migranten dan spontaan naar ATV als ze iets willen weten over Antwerpen?

Dat gebeurt zeker. Ik herinner me dat het OCMW enkele jaren geleden een onderzoek heeft gedaan naar hoe zij allochtone vrouwen van de eerste generatie zouden kunnen bereiken om hen op een aantal maatschappelijke verantwoordelijkheden te wijzen. En daaruit bleek dat voor die vrouwen ATV eigenlijk de enige bron van nieuws is over hun omgeving. Bovendien gaf het onderzoek aan dat heel wat vrouwen hun eerste woordjes Nederlands leren via onze zender.

Doet ATV een extra inspanning om de verschillende gemeenschappen in Antwerpen te bereiken?

Dat is niet nodig. De vzw ATV, die waakt over het deontologisch profiel van de zender, heeft vanaf het begin gezegd dat het niet aan minderheden-tv wil doen. Ik heb onlangs nog een vergadering gehad met de stad Rotterdam. De lokale televisie daar stelt wel zendtijd ter beschikking van enkele gemeenschappen maar kan dat enkel door subsidies. Men heeft ons in het verleden al gevraagd om bijvoorbeeld een educatief programma over Nederlands als tweede taal te brengen maar als commercieel bedrijf kunnen we ons dat niet permitteren.

Wat is jullie beleid bij het aanwerven van personeel? Ik zie bij ATV weinig kleur op het scherm...

Dat vinden we ook jammer en daarom zijn we enkele jaren geleden actief op zoek geweest naar meer kleur voor de camera. Spijtig genoeg moesten we na enkele maanden vaststellen dat de mensen die zich aanboden het Nederlands niet goed genoeg beheersten. Het werkte echt niet en toen hebben we maar een kruis gemaakt over onze campagne. Nu, achter de schermen hebben we wel wat gekleurde journalisten gehad. Dat zijn vaak heel bekwame mensen die snel doorgroeien naar VTM of VRT. Zo is het bijvoorbeeld gegaan met Badra Rezkallah, die nu voor Radio 1 werkt. Maar in het algemeen krijgen we heel weinig sollicitaties uit allochtone hoek. We weten immers al vier jaar op voorhand wie er gaat doorstromen in de opleidingen journalistiek en daar zit heel weinig kleur tussen.

Wat vindt u van het beeld dat we krijgen van de 'gekleurde' Vlaming in de media? Is dat objectief?

In ieder geval objectiever dan pakweg tien jaar geleden. Toen was het not done om de origine van een dievenbende te vermelden, terwijl dat soms wel relevant is om een maatschappelijk probleem te duiden. Als we vroeger durfden zeggen dat relletjes werden uitgelokt door Marokkaanse jongeren, werden we meteen in het kamp van het Vlaams Belang ingedeeld. Journalisten hadden ook lange tijd te veel aandacht voor zaken zoals de ramadan en het Offerfeest, terwijl ik vond: de vasten van de katholieken brengen we toch ook niet? De dwang om politiek correct te zijn was groot. Vandaag zijn de Vlaamse media een beetje van die druk losgekomen. Zoals ik al zei, brengen wij zowel de positieve als de negatieve dingen in beeld. We moeten proberen elke gemeenschap binnen zijn eigenheid te belichten. Ik denk niet dat je het ene positiever moet voorstellen dan het andere maar ook niet negatiever natuurlijk.

In vele soaps en telenovelles op de Vlaamse zenders spelen overwegend blanke, autochtone acteurs terwijl de Vlaamse maatschappij in werkelijkheid veel diverser is dan dat. Hoe verklaart u die ondervertegenwoordiging?

Ik heb er geen zicht op maar misschien zit je daar met hetzelfde probleem en volgen er maar weinig jongeren een acteursopleiding. Als het aanbod er niet is ... In sommige soaps doen er wel enkelen mee maar zijn dat dan niet de 'excuusallochtonen'? Een gebrekkige kennis van het Nederlands speelt hier wellicht ook weer een rol.

Taal is dus de barrière, volgens u?

Tja, het is natuurlijk voor ons allemaal een grote zorg. Ik merk tegenwoordig dat bij veel afgestudeerden de kennis van de Nederlandse taal onrustwekkend is gedaald. ATV werkt nu samen met de hogescholen om de opleidingen journalistiek wat bij te schaven. We besteden daarbij veel aandacht aan het Nederlands. Waar sta je als journalist als je niet eens een correcte tekst kan schrijven? Nee, het zijn niet alleen allochtone jongeren die te kampen hebben met taal.

Campus TV
Elke woensdag kan je sinds kort op de Antwerpse Televisie kijken naar Campus TV, een programma over, voor en door studenten van de UA.
Phil Van Den Bossche, ATV-redacteur:
'Wij brengen alles wat te maken heeft met de universiteit. Elke week kom ik met de studenten samen om even te brainstormen over de volgende aflevering. De studenten doen daarna zelf de presentaties, de interviews, et cetera. Elke aflevering bestaat uit een reportage, een portretje van iemand aan de UA, een tip van de week en een babbelbox. Momenteel zijn we maar met zeven. Onze redactie mag best groter!'
Voor meer informatie over Campus TV: www.atv.be/campus-tv

© 2009 - Verrekijkers - Dries Rombouts


Reacties

Plaats een reactie