Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen (UA), organiseerde op donderdag 17 maart een studiedag over de opmars van het Engels als onderwijstaal. Beleidswerkers en docenten uit Vlaamse en Nederlandse universiteiten verzamelden in het Hof van Liere in de stadscampus.

"Het 25-jarig bestaan van Linguapolis vormt een uitgelezen gelegenheid voor deze studiedag", zegt Christine Engelen, directeur opleiding en organisatie van Linguapolis. "De Vlaamse regering kondigde vorige zomer de versoepeling van de taalregeling aan. Een Nederlandstalige bacheloropleiding mag tot dertig studiepunten in een andere taal aanbieden, in plaats van de tien procent die nu geldt. Voor masteropleidingen blijft de verhouding van vijftig procent van toepassing. Anderstalige opleidingen kan de student niet meer in elke provincie in het Nederlands volgen. Deze versoepeling is echter nog niet in een onderwijsdecreet gegoten en nog niet van kracht."

Meerwaarde

"Het Engels als onderwijstaal moet een meerwaarde vormen voor de student", zegt Engelen. "Er moet een goede reden zijn om een vak in het Engels te geven, zoals de positie van studenten op de arbeidsmarkt versterken of studenten voorbereiden op een carrière als onderzoeker. Daarnaast mogen we in onze Vlaamse context zeker het Frans en Duits niet uit het oog verliezen."

"We moeten niet alles in het Engels geven", vindt Arend Eyckerman (22), student communicatiewetenschappen aan de UA. "Maar bij vakken met veel Engelse termen lijken lessen in het Engels mij wel zinvol."
Kathleen Gabriels (20) studeert 'handelsingenieur in de beleidsinformatica' aan de UA. "In de bedrijfswereld wordt Engels meer en meer de vaktaal. De bacheloropleiding biedt dan ook enkele vakken in het Engels aan. Onze master bevat Engelstalige keuzevakken, speciaal voor buitenlandse studenten. De verplichte vakken zijn meestal Nederlandstalig. Volgens mij omdat een Engelstalig vak toch meer inspanning vergt om te studeren en te begrijpen."

Uitdaging

"Universiteiten en hogescholen moeten erop toezien dat studenten, docenten en administratief personeel zich kunnen uitdrukken in het Engels, of de juiste bijscholing krijgen", zegt Engelen nog. "De grootste uitdaging ligt wellicht in het afstemmen van beschikbare budgetten op de vraag naar ondersteuning. Ik hoop dat de student niet de rekening zal moeten betalen."

Catherine Verguts is verantwoordelijke Germaanse talen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent. "Docenten vertellen mij dat Engelstalige colleges nogal stroef verlopen. Ze beheersen de taal onvoldoende en de studenten werken minder goed mee. We mogen het Nederlands niet uit het oog verliezen."

© 2011 - StampMedia - Nele Lauryssen


Dit artikel werd gepubliceerd door De Vlaming op 22/03/2011
Dit artikel werd gepubliceerd door De Online Gazet op 23/03/2011