Mensen die in Antwerpen met snooker willen beginnen, weten vaak niet bij wie ze terechtkunnen. Dikwijls moeten ze een lange weg afleggen vooraleer ze de juiste coach met de nodige kennis en ervaring hebben gevonden. Dit alles zou te wijten zijn aan het gebrek aan informatie zowel op internet als in snookerclubs.

Zoeken

Het is niet eenvoudig om als leek te starten met snooker. “Vaak vangen niet erkende snookerclubs beginnende spelers op, met alle gevolgen van dien. De mensen in die clubs eigenen zich de titel coach toe”, vertelt trainer Didier De Proost van Prosnooker. “Maar er zijn slechts een drietal mensen in de provincie Antwerpen die zich coach kunnen noemen omwille van bewezen prestaties. De namen van de officiële coaches worden niet altijd doorgegeven in clubs, wat voor grote verwarring zorgt. Stel dat je bij een club terechtkomt, dan ga je ook nooit over BBSA (Belgian Billiards and Snooker Association) en VSF (Vlaamse Snooker Federatie) horen spreken, terwijl dit de grootste snooker organen zijn in België en Vlaanderen, erkend door de Europese en internationale bond.” Een en ander heeft evenwel te maken met het feit dat er op internet geen sites bestaan die geïnteresseerde beginnelingen algemene informatie aanbieden. Hierdoor zijn ze snel het spoor bijster.

Publiciteit

Het ledenaantal, ook in competitie, is de laatste jaren sterk gedaald. “Ik schat dat we in Vlaanderen teruggezakt zijn naar ongeveer 3000 spelers. Maar dit heeft ongetwijfeld te maken met publiciteit en geld. Het vinden van de nodige sponsors is het grootste probleem. De sponsors komen alleen met geld over de vloer als we spelers kunnen afleveren in de top 32 van de wereld”, aldus De Proost. “Maar de selectienormen zijn heel streng. Het is voor ons niet eenvoudig om in een oogwenk toptalenten af te leveren. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er in België geen talent aanwezig is, integendeel. Met meer publiciteit kunnen we zonder twijfel meer verborgen talenten ontdekken.”

Te ver

De afstand is voor jonge mensen vaak een struikelblok om snooker op professioneel niveau te volgen. “Ik ben als 7-jarige begonnen met mini snooker”, vertelt snookerspeler Greg Vlaminckx. “Ik speelde tot mijn 17de op hoog niveau in de Antwerpse Mini Snooker Federatie (AMSF). Maar door omstandigheden werd de AMSF ontbonden. Hierna wou ik overstappen naar snooker op grote tafel maar had ik geen vervoer. Het was voor mij onmogelijk om drie maal per week te trainen en soms twee maal een match te spelen in Aartselaar of verder. Ik vind het nog altijd enorm spijtig dat ik niet verder kon spelen. Ik had voldoende talent en ambitie om nationaal iets te betekenen”, aldus Vlaminckx.

© 2009 – StampMedia – Haik Guevorkian


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 18/02/2009