GENK - Muziek en Genk on Stage, het lijkt een evidente combinatie. Maar hoe luid die muziek mag staan, is minder vanzelfsprekend. Sinds begin dit jaar zijn er daarom nieuwe geluidsnormen in omloop. De normen laten overigens geen enkele festivalganger onberoerd. De gratis oordopjes zijn een veelgevraagd item.

Vlaanderen heeft samen met de jeugd- en de muzieksector ijverig gezocht naar een evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en een beperking van de gehoorschade. Vooral dat laatste krijgt prominente aandacht van de Vlaamse overheid. Het overleg resulteerde in nieuwe geluidsnormen, die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn. Voor muziekfestivals in openlucht geldt een norm van maximaal 100 dBA, vergelijkbaar met een F16A straaljager op 300 meter hoogte. Toch is er bij 100 dBA nog steeds een grote kans op blijvende gehoorschade. Daarom is de organisatie verplicht om gratis oordopjes voor het publiek ter beschikking te stellen.

Een goede zaak

En van deze oordopjes wordt ook op Genk on Stage gretig gebruik gemaakt, zegt Wouter Christiaens, educatief medewerker bij CM Limburg. Zo’n 14.000 exemplaren worden gedurende drie dagen uitgedeeld. “De nieuwe geluidsnormen zijn een goede zaak om het publiek bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan luidruchtige muziek. Tegelijkertijd kan het van de optredens blijven genieten”, legt Christiaens uit.

Frank Geerts, geluidstechnicus op Genk on Stage, beaamt het nut van de nieuwe geluidsnormen. Hij houdt de geluidmeters het hele festival in de gaten. De heisa rond de normen kan hij maar moeilijk vatten. “De kritiek op de nieuwe normen is overdreven. Maar ook de lokale besturen kunnen vervelend uit de hoek komen door extra regeltjes tijdens evenementen op te leggen”, weet hij. Op Genk on Stage is dit echter niet het geval. Volgens Geerts controleert de politie enkel het aantal decibels wanneer er klachten zijn van het publiek en de omwonenden.

Een tevreden publiek

Ook uit het publiek zijn overwegend positieve geluiden te horen. De harde muziek ervaren sommige festivalbezoekers immers als storend omdat ze niet fatsoenlijk met elkaar kunnen praten. “Maar dat weet je voor je naar zo’n evenement gaat”, zegt Tom Van Dyck. Daan Houbregs heeft daar zelfs een remedie voor: “Er valt niets te klagen over het volume van de muziek. Als je het te luid vindt, ga dan achteraan staan”. Zowel Tom als Daan dragen geen oordopjes. “We zien het nut daar wel van in, maar denken er niet aan eenmaal we op een festival zijn.”

Nele Sak ziet het nut van oordopjes wél in en draagt er dan ook zelf telkens ze naar een festival gaat. “Maar vandaag ben ik ze jammer genoeg vergeten. Nu heb ik wel last van mijn gehoor”, zegt ze. Harder mag de muziek volgens Nele zeker niet, integendeel, wat stiller zou zelfs aangenamer zijn. “Zo kun je nog steeds van de muziek genieten en ook een babbeltje slaan met de persoon naast je”, legt ze uit.

© 2013 – StampMedia – Valerie Van Nuffel, foto: Jasper Antonissen


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 29/06/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 29/06/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 29/06/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg op 05/07/2013, p. 6