Uit cijfers van Terzake (Canvas) blijkt dat jongeren steeds minder toetreden tot de traditionele politieke partijen. Dat betekent niet dat ze helemaal geen interesse hebben in het beleid. Volgende projecten spitsen zich geheel of gedeeltelijk toe op jongeren, hun meningen en interesses.

Op maandag 20 februari 2012 ging het vijfde Jeugd Parlement Jeunesse van start. Gedurende een week stonden Belgische senatoren hun plaats af aan een 100-tal jongeren. Zij kregen de kans om over uiteenlopende wetsvoorstellen te debatteren en te proeven van een leven in de politiek.

Volgens vicevoorzitster Sanne Verschuren (21) heeft het project drie doelstellingen: jongeren over de taalgrenzen heen bij elkaar brengen, het democratisch apparaat begrijpbaar maken en deelnemers laten proeven van politieke besluitvorming. "De samenwerking met studenten van de andere deelstaat vond ik persoonlijk de meest verrijkende ervaring. Het is interessant om de opinie over algemene zaken van Waalse leeftijdsgenoten te horen", zegt deelnemer Orry Van De Wauwer (24). Zijn collega-senator Wim Broes (23) leerde vooral dat akkoorden niet per se tijdens de commissies worden gemaakt, maar vooral in de wandelgangen met een pistolet en een koffie in de hand.

Een interessant project, maar kan de simulatie een stempel drukken op de 'echte' politiek? De slogan van het initiatief, 'omdat het ook anders kan', ontstond vorig jaar tijdens de politieke impasse. Hoewel het Jeugd Parlement Jeunesse door tijdsdruk een simplificering van de alledaagse parlementaire werking is, onder andere met betrekking tot de wetsvoorstellen, kan het volgens de deelnemers op het bepaalde vlakken toch een voorbeeld stellen. "Qua inhoud moet de impact gerelativeerd worden, maar qua vorm hoop ik dat politici toch eens naar het project kijken. We hebben namelijk aangetoond dat het perfect mogelijk is om compromissen te sluiten over de partijen en de taalgrenzen heen", zegt Van De Wauwer.

Ook de 'echte' senaatsvoorzitster Sabine de Bethune is positief over het Jeugd Parlement Jeunesse. "Niet alleen ik, het hele parlement als instelling ziet het nut in van een dergelijk project. Daarom zetten we een week lang onze deuren open." Volgens haar is het initiatief vooral relevant als leerschool voor de democratie en, opnieuw, niet echt voor wat er inhoudelijk besloten wordt over de wetsvoorstellen. "Het gaat immers om een geselecteerde steekproef. Een andere groep had waarschijnlijk ook andere wetteksten opgeleverd", zegt ze.

Jongerenpact 2020

Het Jongerenpact 2020 wil beleidsmakers, middenveld en sociale partners samenbrengen met de Vlaamse jeugd om afspraken en engagementen te maken over het jeugdbeleid van de komende jaren. Op die manier kunnen jongeren van vandaag mee hun toekomst bepalen. De voorbije weken werd het project uitgebreid voorgesteld aan de media. Woensdag 21 maart 2011 vond de kick-off plaats.

Kapers op de kust

De Piratenpartij bestaat al langer in Zweden, Duitsland, Canada en andere landen. In februari is er ook een Antwerpse afdeling opgericht. Hoewel de partij vooral gekend is voor haar eisen rond copyrightwetten, beperken ze zich niet enkel daartoe. De 'piraten' willen ook de traditionele, verouderde werking van ons democratisch bestel en de klassieke agenda veranderen.

Volgens Ittai De Vree (30), een van de oprichters van de nieuwe afdeling, representeert de partij een generatie van kiezers, veelal jongeren, die politiek op een andere manier bekijken. "Wij voeren politiek niet vanuit de typische links-rechts-tegenstellingen. Dergelijke politiek heeft, net zoals veel standpunten van traditionele partijen, wortels in de 19de eeuw en is dezer dagen totaal verouderd." De Vree pleit voor meer transparantie in de politiek en ziet daarin een belangrijke rol voor technologie weggelegd. "Technologie kan de burger dichter bij de besluitvorming brengen. Op dit moment is de politiek te elitair en vergeten, of zelfs negeren, partijen de mogelijkheden om de burger meer te betrekken."

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen werken de Antwerpse leden aan een partijprogramma dat een mix is tussen de gekende standpunten over auteursrechten en lokale thema's. "Antwerpen is een interessante uitvalsbasis. Met Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de ring hebben we gezien dat het beleid pas gecommuniceerd wordt nadat de grote knopen zijn doorgehakt. Antwerpse burgers hebben toen ingegrepen en een volksraadpleging uit te brand gesleept." De partij neemt haar collega's in Berlijn als voorbeeld: "Bij hun tweede deelname aan de verkiezingen is de Berlijnse afdeling volledig verkozen. Wij doen nu voor de eerste keer mee. Ik verwacht niet dat we de kiesdrempel van vijf procent halen want het huidige politieke landschap verhindert het succes van kleine partijen. Wel willen we de beste niet-verkozen partij worden. We komen dit jaar op als statement, maar ook als oefening voor de toekomst."

© 2012 - StampMedia - Daniëlle Raeijmaekers


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 27/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 27/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 28/03/2012