Het Kinderrechtencommissariaat is op zoek naar twaalf enthousiaste maandcommissarissen. Die zouden maandelijks en op vrijwillige basis een gesloten of besloten jeugdinstelling in hun buurt moeten bezoeken. Want worden de rechten van jongeren – in het bijzonder in zo’n instelling – wel (voldoende) gerespecteerd?

Voor de regio’s Leuven, Antwerpen, Mechelen, Ieper, Ruiselede, Mol, Everberg en Tongeren is het Kinderrechtencommissariaat op zoek naar vrijwillige maandcommissarissen. Hun opdracht: een brug slaan tussen de jongeren, opvoeders en directie van jeugdinstellingen. De vrijwilligers bezoeken maandelijks een jeugdinstelling en brengen nadien verslag uit over het reilen en zeilen daar.

Samen vormen de maandcommissarissen de ‘Commissie van toezicht’, het toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk de vrijheid ontnomen zijn. In januari gaf het Vlaams Parlement zijn goedkeuring voor het oprichten van de Commissie die in alle onafhankelijkheid zal werken.

Het Kinderrechtencommissariaat ziet de Commissie van toezicht als een extra kans om een kijk te krijgen op het respecteren van rechten van jongeren in een gesloten of besloten instelling. De nieuwe maandcommissarissen zullen daarin een belangrijke rol vervullen.

Kinderrechtencommissariaat?

Als onafhankelijke instantie, opgericht door het Vlaams Parlement, is het Kinderrechtencommissariaat de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten. Met het oog op de goede naleving en toepassing van kinderrechten adviseert het commissariaat het beleid en onderzoekt het signalen van kinderen, jongeren en professionals.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Mail je motivatiebrief en een beknopt cv voor 6 april 2017 naar inge.schoevaerts [at] vlaamsparlement.be. Voor meer info kan je terecht op www.kinderrechtencommissariaat.be.

© 2017 – StampMedia – Sien Wevers

---

Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 17/03/2017