Mia Stijven (links) is vrijwilligster bij Ons Huis: "Iedereen wordt bij ons geapprecieerd en gehoord."

Mensen in armoede begeleiden, versterken en verbinden: dat is de missie en het doel van vrijwiligersinitiatief Ons Huis in Mol. Tijdens de week van de vrijwilliger wijdt men dan ook extra aandacht aan deze organisaties. Leden van Ons Huis nemen deel aan aangeboden activiteiten, taallessen, persoonlijke begeleiding en praatkringen, waardoor hun sociale weerbaarheid verhoogt. “Het aanleren en verrijken zijn troeven om sterk in het leven te staan.”

“De vierde wereld? Daar had ik voor mijn carrière als vrijwilliger nog nooit van gehoord”, vertelt Mia Stijven, die al ruim 35 jaar vrijwilligster is bij de organisatie Ons Huis. Pas toen iemand haar overtuigde om een vergadering over vierde wereldhulp bij te wonen, wist Stijven dat de organisatie mensen in armoede uit eigen land verder helpt. “Na die ene vergadering wist ik meteen dat ik gewonnen was voor het project en me vanaf dan zou inzetten voor dit initiatief.”

De drang om mensen in moeilijkheden te helpen, zit Mia Stijven van jongs af aan in het bloed. “Vroeger brachten we steeds overschotten naar een arm gezin bij ons in de buurt, in mijn nabije omgeving werd ik dus vaak geconfronteerd met armoede.”

Vandaag begeleidt Mia met passie en overgave veel activiteiten bij Ons Huis en staat ze klaar voor mensen die het nodig hebben. “De grootste pluim die ik ooit kreeg was, toen een deelnemer zei dat ze echt iemand was geworden vanaf het moment dat zij zich bij Ons Huis aansloot. Een mooier compliment bestaat er voor mij niet.”

“Geven is water gieten door een zeef, mensen zijn een uur gelukkig, maar staan hierdoor niet verder in het leven” – Mia Stijven (vrijwilliger bij Ons Huis)

Niet geven, maar aanreiken

Anders dan de meeste armoedeinitiatieven leggen vrijwilligers van Ons Huis minder de nadruk op het ‘geven van’, maar meer op het ‘aanleren en aanrijken van’. Mia Stijven: “Geven is water gieten door een zeef, mensen zijn een uur gelukkig, maar staan hierdoor niet verder in het leven. Wij werken door mensen kennis mee te geven en ze begeleiding te bieden zodat ze sterker in het leven staan.” Dit gebeurt onder andere door één op één in dialoog te gaan met leden van Ons Huis. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en staan leden bij wanneer ze het moeilijk hebben. “Laten weten dat je ervoor de mensen bent en vragen hoe het met ze gaat, doet vaak al heel veel”, aldus Stijven.

Ons Huis organiseert veel activiteiten om haar leden hun kennis te laten verruimen, maar ook om mensen samen te brengen. Op de hobbyclub die we zelf mochten bijwonen, gaan leden samen met vrijwilligers creatief aan de slag om decoratieve stukken te maken. “Ik ben een klein flesje aan het omwentelen met touw en bloemen om er mooi vaasje van te maken, heel plezant”, vertelt Helga Priem die al lange tijd bezoeker is van Ons Huis.

Tijdens een moeilijke periode in haar leven werd Helga door haar dokter aangeraden om Ons Huis te bezoeken. “Als gevolg van een depressie voelde ik mij vaak alleen thuis, daarom heb ik de stap gezet naar deze groep. Hier hoor je verschillende verhalen en daar leer je veel uit. Ook kan ik hier altijd babbelen en heb ik veel sociaal contact”, aldus Priem.

“Hier hoor je verschillende verhalen en daar leer je veel uit. Ook kan ik hier altijd babbelen en heb ik veel sociaal contact” – Helga Priem (lid van Ons Huis)

Naast de vele activiteiten organiseert Ons Huis ook een praatgroep De Kring, waar leden zelf hun verhaal kunnen doen. “Armoedebestrijding kan alleen gedaan worden wanneer de kans gegeven wordt om de mensen zelf aan het woord te laten”, vertelt Mia Stijven. Voor deelneemster Helga Priem speelt Ons Huis en zijn activiteiten een zeer grote rol in haar leven. “Ons Huis betekent heel veel voor mij, zowel op sociaal als op ondersteund vlak.”

Bouwen aan de toekomst

Als organisatie werkt Ons Huis vooral met giften. Daarnaast krijgt ze budget van de Vlaamse regering om één betalende werkkracht aan te nemen. “Voor vrijwilligersorganisaties zou extra steun vanuit de overheid zeker welkom zijn”, zegt Mia Stijven. Desondanks vertelt Stijven dat de gemeente en het OCMW goede begeleiding bieden en luisteren naar de problemen van mensen in armoede. Ook blijven er nog regelmatig nieuwe mensen aansluiten bij de groep, vertelt deelneemster Helga Priem. “Sommige mensen zijn al heel lang bij de groep, maar vaak komen er ook nieuwe gezichten bij.”

De aanwinst van nieuwe leden is vaak dubbel volgens Mia Stijven. “Ik hoop dat mensen die hier binnenkomen, onze hulp niet lang nodig hebben, niet omdat we ze kwijt willen, maar omdat dat een teken is dat ze zelf hun plan kunnen trekken.” Toch zijn niet veel deelnemers geneigd te vertrekken, dat heeft vooral te maken met de warmte en genegenheid die in Ons Huis duidelijk voelbaar is, besluit Helga Priem: “Mij krijgen ze niet meer weg bij Ons Huis!”

vorige volgende