© Zaheer Janjua

De Brusselse ngo EU Disinfo Lab dropte eind december vorig jaar een klein bommetje in internationale diplomatieke kringen: hun onderzoek toonde aan dat India vijftien jaar lang vals nieuws over Pakistan verspreidde. Wat betekent dat voor de broze relatie tussen India en gezworen aartsvijand Pakistan? Zaheer Aslam Janjua, Pakistaanse ambassadeur voor EU, België en Luxemburg, licht het Pakistaans standpunt toe.

De kanalen en de medianetwerken waren actief in Brussel en Genève, van waaruit ze ‘nieuws’ de wereld instuurden. Het doel was voornamelijk om Pakistan in een negatief daglicht te stellen.  Uit het volledige onderzoeksrapport blijkt dat de Indische netwerken controle hadden over  meer dan tien ngo’s die een accreditatie hadden bij de Verenigde Naties, maar op non-actief stonden. Zo konden ze ongestoord hun gang gaan.

Daarnaast registreerden de Indische netwerken ook meer dan 550 domeinnamen voor websites en hadden ze valse journalisten in dienst. “De activiteiten van dit netwerk maken deel uit van een vruchteloze poging van India om Pakistan in een slecht daglicht te plaatsen,” zegt Zaheer Aslam Janjua, de Pakistaanse ambassadeur voor de EU, België en Luxemburg. “Het wilde hiermee Pakistan destabiliseren en de door de Indiase staat gesponsorde en subnationalistische tendensen aanwakkeren. Wij hebben in het verleden al uitvoerig en onweerlegbaar bewijsmateriaal aangedragen over de steun van India aan terroristische groeperingen in Afghanistan en anti-Pakistaanse subnationalistische groeperingen over de hele wereld.”

Fake opinies

In 2019 al stootten de onderzoekers van EU Disinfo Lab op verschillende online desinformatiecampagnes en op een netwerk van 265 valse mediakanalen in 65 landen, die negatieve content over Pakistan verspreidden. Achter de campagne bleek onder andere EP Today te zitten, een vals Brussels nieuwsmagazine dat zich richtte tot Europarlementsleden en externe politici met belangen in India.

De parlementsleden werden daarnaast ook op regelmatige basis verzocht om opiniestukken te publiceren die Pakistan in diskrediet moesten brengen. De missie van de operatie was om landen die in conflict zijn met India – voornamelijk Pakistan, maar ook in kleine mate China - in diskrediet te brengen en vervolgens de Modi-regering te versterken. Volgens Janjua was het de bedoeling om wereldwijd te opereren: “India heeft nepnieuws verspreid om het imago van Pakistan te besmeuren en de wereld te misleiden. Maar het rapport heeft de activiteiten van India blootgelegd en het standpunt van Pakistan bevestigd, namelijk dat er een systematische en georganiseerde campagne tegen Pakistan werd gevoerd. Dit rapport is daarom heel belangrijk. Het gaat nog veel tijd en middelen vergen voor we de gevolgen van de vijftien jaar durende haatcampagne ongedaan zullen kunnen maken.”

Een stap voor India, twee voor Pakistan

“Wij geloven dat toegang tot vrije en waarheidsgetrouwe informatie het grondrecht is van elk mens,” zegt Janjua. “Wij delen de bezorgdheid van de EU en haar lidstaten over het misbruik van de online ruimte door overheids- en niet – overheidsactoren. Eender wie betrokken is bij het manipuleren van informatie en het verspreiden van nepnieuws moet ter verantwoording worden geroepen. Wij hebben de EU en de Belgische autoriteiten benaderd om hen aan te sporen om kennis te maken met de rapporten van EU Disninfo Lab. En we hebben hen verzocht om actie te ondernemen tegen de actoren die betrokken zijn bij het misbruik van hun instellingen en grondgebieden, en de gedragscode hebben geschonden.”

Janjua verduidelijkt dat Pakistan vriendschappelijke betrekkingen met al zijn buurlanden, inclusief India, wenst en altijd is bereid geweest om zich in te zetten voor een oplossing voor alle hangende kwesties, waaronder die rond Jammu en Kasjmir. “Ook Pakistaans premier Imran Khan zei tijdens zijn inauguratie dat ‘Als India één stap zet, Pakistan twee stappen naar vrede zou verder zetten’.”

Trucs

Maar daar had India volgens Janjua geen oren naar. “In plaats van positief te reageren op de Pakistaanse vredesvoorstellen, heeft India eenzijdig en illegaal de speciale constitutionele status van het onwettig bezette Jammu en Kasjmir bestendigd. India ging ook door met het plannen, financiëren en bestendigen van terrorisme op ons grondgebied. Pakistan gelooft in een vreedzame regeling van geschillen met India. Zij hebben echter geen enkele bereidheid getoond om een dialoog aan te gaan over de onopgeslote geschillen met Pakistan.”

Volgens Janjua is Pakistan van mening dat vrede een conditio sine qua non is voor ecnomische groei en ontwikkeling van de regio, met inbegrip van armoedebestrijding. Door het verspreiden van desinformatie en onwaarheden, blijft India de sfeer verstoren die de regionale vrede en veiligheid bedreigd. “India moet beseffen dat het geen schaduw kan werpen op het internationale aanzien van Pakistan, noch de aandacht van de internationale gemeenschap kan afleiden van de situatie in India wat betreft mensenrechten. Indiase trucs om verkeerde informatie te verspreiden zijn gedoemd te mislukken”, zegt Janjua. “Er zijn al zoveel obstakels die een hernieuwde toenadering tussen Pakistan en India bemoeilijken. Dergelijke acties zouden de vooruitzichten op vrede nog meer belemmeren.”

En wat dan met Kasjmir?

Volgens Janjua hebben de Indiase publicaties de wanhoop die de Indiase regering voelt, nog meer benadrukt. “Het was niet alleen een poging om Pakistan te belasteren, het was ook een mislukte poging om de legitieme beweging van het volk van Kasjmir voor het recht op zelfbeschikking in een negatief daglicht te plaatsen.”

“De frustratie daarover bij de Indiase regering is groot. Zij slaagt er immers niet in om de strijd om zelfbeschikking van de Kasjmirse bevolking te begrijpen, laat staan erkennen,” zegt Janjua.

Dat recht is vastgelegd in het internationale recht en de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. “De botsing tussen Jammu en Kasjmir kan enkel worden opgelost door uitvoering van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De internationale gemeenschap moet streven naar een vreedzame oplossing van het geschil over Jammu en Kasjmir, en moet daarbij ook rekening houden met de wensen van het volk van Kasjmir, dat duurzame vrede en stabiliteit in de regio wil.”

Speciale commissie

Op 16 januari van dit jaar werd het onderzoek van EU Disinfo Lab besproken in de Bijzondere  Commissie Buitenlandse Inmenging in alle democratische processen in de EU in het Europees Parlement.  “De werkzaamheden van de Bijzondere Commissie Buitenlandse Inmenging in alle democratische processen in de EU waren belangrijke en welgekomen ontwikkelingen,” zegt Janjua. “Alexandre AlaPhilippe en Gary Machado (resp. executive director en managing director van EU Disinfo Lab, red.) legden in hun getuigenissen het ingewikkelde systeem van nepnieuwsverkooppunten, websites, NGO’s en denktanks die betrokken waren bij een systematische desinformatiecampagne tegen Pakistan uit. Het Europees Parlement heeft een speciale commissie heeft aangesteld om de inhoud van het rapport te onderzoeken, met name de beschuldiging van uitbuiting van EU-instellingen door dit specifieke netwerk.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

 


Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 26/03/2021

vorige volgende