Al meer dan een jaar zijn de haan en de leeuw in ons land aan het bekvechten. Ondertussen hebben we de meningen van politici, journalisten en intellectuelen gehoord. Maar wat denken jongeren over de toekomst van België? StampMedia gaat op onderzoek.

Hebben Vlaamse kinderen voldoende culturele bagage over België? StampMedia trok naar het 6de leerjaar van basisschool De Link in Edegem en tekende enkele ontroerende getuigenissen op: "Belgie mag niet splitsen, want dan moeten we onze frietjes afgeven aan Wallonie!" (Emma Verhoeven, 6B ).

De leerlingen van de lagere school De Link kennen onze nationale symbolen. Ze zijn vertrouwd met het koningshuis, de kleuren van onze vlag en ze zingen de Brabançonne beter dan de gemiddelde voetballer. “In het vierde leerjaar hebben we over België geleerd”, vertelt Nickjas Theuls. “We hebben gezien dat België één land is, maar over de regio's heeft de leerkracht niet gesproken.” Het gevolg is dat de leerlingen niets hebben meegekregen van de Waalse cultuur. Waalse artiesten en muzikanten zijn totaal onbekend bij de jongsten. Wijlen voetballer François Sterchele kennen ze wel, maar dat heeft vooral te maken met de media-aandacht voor zijn overlijden.

Opvallend is hoe de jongsten Wallonië niet als een apart gebied zien, in tegenstelling tot veel jong-volwassenen (16-26 jaar). Elk kind gaat zelfs af en toe op vakantie naar de Ardennen. “Het is hetzelfde als naar de zee gaan, alleen de andere kant op”, verklaart Emma. “Wallonië maakt toch deel uit van hetzelfde land? Waarom zou ik me daar anders moeten voelen dan in Vlaanderen?” Amber Poelemans snapt niet waarom zoveel mensen het land willen splitsen. “Op een uur tijd bevind je je in een totaal ander landschap. Die diversiteit is toch een mooie troef voor België?” De andere leerlingen zijn het met haar eens. “België is een mooi land!”, klinkt het eensgezind.

Vooroordelen over Walen hebben de lagere school kinderen niet. “Het zijn ook gewoon mensen. Ze spreken enkel een andere taal,” vertelt Amber Poelemans. “Ik ben er van overtuigd dat een Waalse eerste minister even goed beslissingen kan nemen als een Vlaamse eerste minister”. “ Ze moeten gewoon leren samenwerken,” gaat Nickjas Theuls hierop verder. Vincent Van Rédoque is van mening dat er geen essentiële verschillen zijn tussen Walen en Vlamingen. “In Wallonië gaat het er gewoon veel relaxter aan toe. Maar hoe kan dat ook anders met al die bossen?”

De uitgebreide media-aandacht heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen al enige politieke voorkennis hebben. Ze weten allemaal dat Yves Leterme onze huidige eerste minister is. Nickjas weet zelfs dat Guy Verhofstadt zijn voorganger was. Ook Brussel-Halle-Vilvoorde klinkt hen niet onbekend in de oren, maar de exacte inhoud van het conflict kennen ze en begrijpen ze niet. Met een krachtig en duidelijk statement sluit Vincent ons interview af: “België is België! België blijft België!"

© 2008 - StampMedia - Vincent Van Nauw en Joke De Swert