Het World Economic Forum onderzoekt jaarlijks in het Global Risks Report welke problemen de grootste bedreiging vormen voor onze wereld. 750 experts gaven hun mening over de risicofactor van dertig knelpunten op wereldvlak en dertien onderliggende trends. De conclusie bevestigt onze vermoedens: het echte gevaar schuilt in de inkomensongelijkheid, de maatschappelijke polarisatie en de klimaatopwarming.

De maatschappelijke gevolgen van economische en sociale veranderingen zijn niet te onderschatten. Als één jaar dat duidelijk illustreert, is het 2016. De toename van de inkomensongelijkheid en de sociale verdeeldheid leidde tot een ommezwaai in het politieke landschap. Die verrechtsing is niet alleen zichtbaar in het Amerika van Trump, maar schemert ook door in de Europese verkiezingen, waar types als Marine Le Pen het verrassend goed blijken te doen.

Hoe zal de politiek inspelen op de risicofactoren van 2017? Zeker is dat het wereldwijde risicolandschap gedomineerd zal worden door het milieu. We krijgen te maken met extreme weersomstandigheden. Die vormen een bedreiging voor de mens, onze leefomgeving en economie. Bovendien zijn de technologische ontwikkelingen haast onmogelijk bij te benen.

Trump

Hoewel we de jongste jaren ons steeds meer bewust worden van de desastreuze gevolgen van de klimaatopwarming, brengen de politieke veranderingen in de VS en Europa die vooruitgang weer in gevaar.

Sinds de inauguratie van Trump verwijderde het Witte Huis alle informatie over dit onderwerp. Hoewel Trump wat genuanceerder is geworden, blijft hij sceptisch over het menselijke aandeel in de klimaatsveranderingen. Dit terwijl wereldleiders de verantwoordelijkheid hebben om op lange termijn internationaal ten strijde te trekken tegen deze ecologische instabiliteit.

Landbouw

Het klimaat is natuurlijk allesbepalend voor de fauna en flora. Op korte termijn heeft de Vlaamse landbouw gelukkig niets te vrezen “We wonen in een regio met een gematigd klimaat. De Vlaamse visserij en landbouw ondervinden nog geen directe gevolgen. Er zijn uiteenlopende voorspellingen, maar het stijgen van de zeespiegel bedreigt wel landbouwgronden die direct aan de Kust gelegen zijn”, aldus Nele Vanslembrouck, woordvoerdster bij Landbouw en Visserij.

Onze regering bleef niet bij de pakken zitten. Tijdens de Vlaamse klimaattop in 2016 engageerden alle ministers zich om bepaalde doelen te stellen binnen hun beleidsdomein. De CO2-uitstoot van koeien, industrie en huishoudens terugdringen en op zoek gaan naar duurzamere gewassen zijn enkele actiepunten. Vanslembrouck: “Aan dit verhaal moeten we samen werken. Er kan altijd nog meer gebeuren maar het moet realistisch blijven. Zonder die haalbaarheid blijft dit een dode letter.”

© 2017 – StampMedia – Melissa Awouters