Antwerpen is sinds 5 maart in handen van de jeugd. In het kader van Europese Jongerenhoofdstad wordt 't stad al 72 dagen overladen met allerlei evenementen en initiatieven door en voor jongeren. Wij maken samen met jeugdschepen Leen Verbist (sp.a) een eerste balans op.

Vrijdag werd de nieuwe website van AEYC gelanceerd met het platform 'Verover Antwerpen', waarbij jongeren virtueel burgemeester van Antwerpen kunnen worden. Zullen ze hierdoor meer participeren?
"Hopelijk wel, ja. De bedoeling is om jongeren goesting te doen krijgen in de stad en ze uit hun kot te lokken. Dit is een heel origineel initiatief. Het draagt eigenlijk letterlijk uit wat we met AEYC willen bereiken, dat Antwerpen van de jongeren wordt."

De website is het werk van Generatie A, het communicatiebureau van Antwerpen Jongerenhoofdstad. Wat is hun aandeel in dit Europese jaar?
"Zij voelen perfect aan wat er leeft onder de Antwerpse jongeren. Dat zorgt er voor dat ze er zo goed op kunnen inspelen en dat ze AEYC succesvol kunnen promoten. Neem nu bijvoorbeeld 'Verover Antwerpen'. Ik ben er zeker van dat dit nooit door een gewoon reclamebureau ontwikkeld had kunnen worden."

Antwerpen is intussen al 72 dagen Europese Jongerenhoofdstad. Hoe hebt u dat als schepen beleefd?
"Dit is fantastisch om als schepen mee te maken. Aanvankelijk had ik wat schrik of het wel zou aanslaan bij de jongeren. Maar ze hebben het duidelijk in hun armen gesloten. Vooral de combinatie van grote en kleine evenementen vind ik super. En ook het feit dat er werkelijk initiatieven zijn voor alle jeugd, van de kleinsten tot de ouderen. Dat blijkt te werken en dat stemt me tevreden."

Wat is volgens u de grootste verwezenlijking van AEYC2011?
"Een onverwacht succes voor mij is dat alles wat nu over jongeren verschijnt, positief nieuws is. Meestal komen jongeren alleen met negatieve berichten in het nieuws. Alle mensen genieten van de activiteiten van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad."

Dreigt na dit jaar niet het grote zwarte gat voor de Antwerpse jeugd?
"Ik ben overtuigd van niet. Dit jaar mag geen eindpunt zijn, maar juist een aanzet om ook in de toekomst een jongerenhoofdstad te blijven. Er kunnen ook zonder de koepel van AEYC evenementen worden georganiseerd. Vergeet niet dat Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad is geworden omwille van wat we al deden, niet omwille van wat we zouden gaan doen."
"We hebben nu laten zien dat jongeren in Antwerpen publieke ruimte kunnen innemen. En dat blijft ook zo. MAS in jonge handen, bijvoorbeeld. Dat is een actie die we nu hebben opgestart, maar die ook volgend jaar blijft bestaan. Bovendien denk ik dat veel jongeren en jeugdverenigingen elkaar hebben leren kennen en in de toekomst nog zullen samenwerken."

Maar de ondersteuning die AEYC nu biedt, valt volgend jaar natuurlijk wel weg…
"Wij hebben de voorbije jaren moeten sparen voor dit Europese jaar. Maar de financiële middelen blijven voor een deel. Met ons jeugdbeleid mikken we op langdurige investeringen in de vorm van accommodatie. Zoals de nieuwe jeugdherberg. Naar de toekomst toe blijft de uitdaging dan ook om voldoende fysieke ruimte te creëren voor jeugdwerk."

© 2011 - StampMedia - Robbe van Lier, foto: Nele Lauryssen


Dit artikel werd gepubliceerd door AEYC op 18/05/2011