Een onderzoek van de Katholieke Hogeschool Limburg dat Knack kon inkijken illustreert dat het armzalig gesteld is met de politieke, sociaaleconomische, historische en economische kennis van leraars in opleiding. Joke Verwaest en Fabrice Doms nuanceren deze conclusie.

Jan Swerts en Kurt Monten, twee docenten van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), stelden de test op. Daaruit blijkt onder andere dat de studenten moeite hebben om Stalin of Mandela te herkennen, China aan te duiden op een wereldkaart en niet weten wat de index inhoudt. Een kwart van de studenten denkt zelfs dat de PS in de Vlaamse regering zit.

Niet veralgemenen

Joke Verwaest (20) is eerstejaarsstudente aan Thomas More Kempen in Turnhout en voelde zich een beetje beledigd met dit nieuws. "Ik lachte het weg met mijn collega-studenten. China niet kunnen situeren, is natuurlijk ondermaats. Maar dat hoeft niet veralgemeend te worden naar alle leraars in spe." Joke deed de test, die Knack op haar website zette, zelf. Ze behaalde 13/13 en 27/31. "Niet slecht toch?"
"Weet je, er zijn veel eerstejaarsstudenten ondervraagd die er binnen een paar maanden de brui aan zullen geven. Als je China of Henegouwen niet kan situeren, ben je gegarandeerd gezakt."

Basiskennis

Joke heeft een technische opleiding genoten en moet toegeven dat ze als achttienjarige ook wereldvreemd was. Daarna studeerde ze anderhalf jaar journalistiek aan de hogeschool. Zo verkreeg ze een stevige basiskennis die haar nu helpt bij haar huidige opleiding. "Het probleem is dat niet alle leerlingen met dezelfde basiskennis beginnen. Mijn school legt daarom de nadruk op zelfstudie. Anderzijds zal de duur van de opleiding met een jaar verlengd worden. Dat zegt ook wel iets."

Toch vraagt Joke zich af waarom een achttienjarige naar het journaal zou kijken als tegelijkertijd programma’s als Komen Eten en Southpark lopen. Of als hij kan rondneuzen op Facebook en Twitter.

Opvoeding

Fabrice Doms (22) is tweedejaarsstudent aan Artisis Hogeschool in Antwerpen. Hij vindt het allemaal schandalig. "Ik was bijvoorbeeld zelf niet de beste leerling voor aardrijkskunde in het middelbaar. Maar ik kan wel China en Henegouwen aanduiden op een blinde kaart. Dat sommigen Nelson Mandela verwarren met Morgan Freeman is redelijk verontrustend."

Fabrice heeft een grondige basiskennis overgehouden aan het middelbaar. Het probleem ligt volgens hem meer bij de opvoeding die studenten thuis genieten. Kijken de ouders zelf naar het nieuws? Wordt er gediscussieerd over de actualiteit? Geven de ouders een historisch besef mee?

De lerarenopleiding ziet hij niet als een probleem. "Maar als ik toch een puntje van kritiek moet geven, is het dat een leerkracht geschiedenis in het vijfde en zesde middelbaar veel minder praktijkervaring heeft opgedaan tijdens zijn studies dan een leerkracht die op de hogeschool leert lesgeven."

Didactische waarde van sociale media

"Misschien is de verhouding tussen kennis en vaardigheden scheefgetrokken", denkt Fabrice. "Vandaag kan kennis in een handomdraai gevonden worden op het internet. Daarom lijkt het voor leerlingen vaak nutteloos om iets vanbuiten te leren. Alles staat toch op het internet. Zelf moet ik veel vanbuiten leren. Dat is onvermijdelijk voor een student leerkracht geschiedenis."

Dat studenten afgeleid worden door sociale media, smartphones en andere technologieën ontkent Fabrice niet. Maar hij gelooft ook niet dat de nieuwe media verantwoordelijk zijn voor de belabberde parate kennis. "Met die nieuwe media moeten we in het onderwijs juist jongeren trachten te bereiken. De tools zijn nog relatief nieuw, maar wel van enorme didactische waarde."

© 2013 - StampMedia / Plantijn Hogeschool - Andrei Diaconu


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 28/01/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 28/01/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 28/01/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 28/01/2013