LEUVEN - Voor de eerste keer organiseert de stad Leuven het festival Amateurama. Van 25 tot 28 april tonen deze 'culturele hoogdagen van de amateurkunsten' wat de verschillende kunstverenigingen en amateurkunstenaars in hun mars hebben.

Vier dagen lang krijgen 31 Leuvense toneelverenigingen, fotoclubs, beeldend kunstenaars, zangkoren, bands en dansverenigingen een podium. Amateurama wil bewijzen dat de grenzen tussen de professionele en de amateurkunsten minder duidelijk zijn dan we dikwijls veronderstellen. Bovendien wil het festival afrekenen met misplaatste vooroordelen over amateurs. Dat het kunstverenigingsleven in de hoofdstad van Vlaams-Brabant daadwerkelijk een hoog niveau kent, bewijzen de verschillende prijzen die in de Leuvense prijzenkast mogen pronken. Toch werd er volgens het stadsbestuur nog te weinig aandacht besteed aan dat bloeiende verenigingsleven. Op Vlaams niveau is er wel de Week van de Amateurkunsten, maar de kringen toonden hierin weinig interesse omdat ze liever niet rond een thema werken. Dus bleef het Leuvense talent verborgen voor de rest van het land. Amateurama belooft daar nu verandering in te brengen.

Een nieuwe start

Amateurama is de opvolger van Kulturama dat vorig jaar aan zijn laatste editie toe was. Na tien jaar had Kulturama immers zijn doel bereikt: Leuven kwam in de aandacht als cultuurstad en de verschillende cultuurhuizen en professionele gezelschappen kregen nationale en internationale bekendheid. “We konden doorgaan met Kulturama omdat de mensen het nu eenmaal een leuk evenement vonden. Of we konden iets volledig nieuws uit de grond stampen”, aldus de Leuvense Schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Gratis reclame

“Er zijn al wel wat mogelijkheden voor amateurs in Leuven, maar een aanvullend platform voor onze voorstellingen verwelkomen we natuurlijk van harte”, meent Edelhard Moens, voorzitter van toneelvereniging De Reynaertghesellen. “Daarom waren we uiteraard erg blij toen de medewerkers van de stad ons contacteerden voor een plaatsje op de affiche. Onze aanwezigheid op Amateurama zien we niet als een opstapje naar een professioneel statuut. Dat kost trouwens veel te veel geld,” lacht Moens. “Het is eerder extra reclame voor onze voorstelling. En gratis publiciteit is natuurlijk altijd welkom.”

What's in a name

De naam van het festival is uiteraard een vette knipoog naar het vroegere Kulturama. “Oorspronkelijk was ‘Amateurama’ een werktitel ,” zegt Denise Vandevoort, “maar al snel kregen we van verschillende verenigingen de opmerking dat er nog steeds een negatieve connotatie verbonden is aan het woord ‘amateur’. We hebben toen besloten om de werktitel toch te behouden om duidelijk te maken dat er niet moet worden neergekeken op amateurkunsten. De niet-professionele kringen in Leuven beoefenen hun kunst ook op een zeer hoog niveau. Professionele kunstenaars moeten optreden om te overleven, maar voor amateurs is het een echte passie. Dat zie en voel je!”

Traditie?

Als deze editie een succes wordt, plant Denise Vandevoort van Amateurama een jaarlijkse of tweejaarlijkse traditie te maken. “We hopen dat we veel nieuwe interesse in de amateurkunsten kunnen wekken, zowel bij toeschouwers als bij medewerkers en aspirerende kunstenaars. En misschien kan Amateurama hetzelfde betekenen voor de amateurkunsten in Leuven als wat Kulturama betekende voor de professionele kunsten.”

© 2013 – StampMedia – Jolien Kerkhofs


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 24/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 24/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 24/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 24/04/2013