De Leuvense studentenkring Politika start dit jaar het Peer Assisted Learning (PAL) programma. Bedoeling is dat eerstejaars geholpen worden door ouderejaarsstudenten tijdens wekelijkse oefensessies.

Politika is als studentenvereniging verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Binnen die faculteit leefde het idee voor een soortgelijk project al langer. Op initiatief van student Sam Pless wordt PAL dit jaar al geconcretiseerd.

Het PAL-project maakt deel uit van de masterproef van Pless. “De faculteit is zeer geïnteresseerd in zulke initiatieven”, vertelt Dorien Sampermans, monitor binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. “Wij volgen daarom het project van Pless vol belangstelling, maar vermengen ons niet met de uitwerking van zijn masterproef.”

Struikelblok

Concreet richt PAL zich op de eerstejaarsstudenten. De overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit vormt voor velen een struikelblok. De PAL-sessies bieden de eerstejaars de mogelijkheid om te studeren onder begeleiding van ouderejaarsstudenten. Eén keer per week komt de groep samen.
“Het project is niet uniek, maar we zijn wellicht wel de eerste studentenkring die iets dergelijks opstart”, legt Pless uit. “Onze focus wijkt ook af van de meeste andere PAL-programma’s omdat we geen vakinhoudelijke, maar vormelijke begeleiding bieden. Onze begeleiders zijn er niet om moeilijke vragen te beantwoorden of complexe leerstof uit te leggen, maar zetten de studenten op weg om zelf antwoorden te zoeken.”

Toekomst

Deze week staan de eerste PAL-sessies op het programma. “Van de 330 eerstejaarsstudenten schreven zich er momenteel 65 in. Daarnaast kan ik rekenen op 20 à 25 begeleiders”, zegt Pless. “Het is een nieuw project. Ook voor ons is het voor een groot deel een sprong in het duister.”

Aangezien het PAL-project het leven zag in het kader van de thesis van Pless, is het nog onduidelijk hoe het met de levensverwachting zit op lange termijn. “We denken er aan om het project eventueel op te nemen binnen de monitoraatswerking, maar we zitten met een krappe bezetting”, zegt Sampermans. “We kunnen een projectaanvraag indienen waarmee we iemand zouden kunnen aanstellen om het project te ondersteunen. Maar allereerst wachten we de evaluatie van het huidige project nog even af.”

© 2011 - StampMedia - Niels Laveren