Lore Sleeckx

‘Van, voor, en door jongeren.’ Zo luidt het motto van De Vlaamse Scholierenkoepel die vorige maand de Antwerpse Lore Sleeckx (17) als nieuwe voorzitster voor het komend schooljaar verkoos. Sleeckx sprak met StampMedia over haar nieuwe voorzitterschap.

“Wij zijn van, voor, en door scholieren”, zegt Lore Sleeckx over de Vlaamse Scholierenkoepel waarvan ze vorige maand als voorzitster verkozen werd. “Wij zijn ‘van’ en ‘door’ scholieren omdat wij, als bestuurders, zelf ook nog scholieren zijn. Iedereen die in naam van de Scholierenkoepel spreekt, is een scholier. Alle vertegenwoordigers en bestuurders: we zitten allemaal nog op school. We zijn ook ‘voor’ scholieren, want we proberen hun belangen te vertegenwoordigen", aldus de laatstejaarsscholier Latijn-Moderne Talen die school loopt op het Koninklijk Atheneum in Ekeren.

Als megafoon de stem van jongeren, en meer bepaald die van scholieren, laten weerklinken, staat voor de Scholierenkoepel centraal, volgens Sleeckx. “We proberen ervoor te zorgen dat onderwijs vanuit de bril van scholieren beter gemaakt wordt.  Concreet ondersteunen we leerlingenraden, want we willen er zijn voor jongeren om de jongerenparticipatie te stimuleren. We organiseren ook actiedagen waarbij heel veel leerlingenraden samenkomen en informatie uitwisselen.”

Eigen stijl

“Ik draaide al een jaartje mee als bestuurder, en na gemotiveerd te worden door mensen rond mij besliste ik me kandidaat te stellen”, aldus Sleeckx. De voorzittersverkiezingen waren voor Lore Sleeckx een soort eerste politieke ervaring. “Ik vond het fantastisch om mijn campagne te voeren. Mijn tegenkandidaten waren ook allemaal best wel sterk. Ik was bijna meer bezig met de campagne dan met de verkiezingen.”

“We proberen ervoor te zorgen dat onderwijs vanuit de bril van scholieren beter gemaakt wordt”
Lore Sleeckx in het Vlaams parlement.

Sleeckx volgt bij de Vlaamse Scholierenkoepel Mauro Michielsen op, die twee jaar lang voorzitter was. “Ik heb ontzettend veel geleerd van Mauro”, zegt Sleeckx. “Ik weet dat ik altijd bij Mauro terecht kan. Stel dat ik een vraag heb of stel dat ik ergens tegen aan bots, dan kan ik hem vragen hoe hij daarmee omging. Ik weet dat Mauro daar ook zeker voor openstaat.”

Toch vindt Sleeckx het belangrijk om haar eigen stijl te behouden. “Mauro had zijn eigen stijl. Dat betekent dat ik niet alles op diezelfde manier moet aanpakken. En dat is dan misschien iets waar ik de volgende maanden ook een middenweg in wil zoeken.”

Net zoals het evenwicht zoeken tussen haar voorzitterschap en haar schoolwerk. “Dat is nog even zoeken voor mij”, zegt Sleeckx daarover. “Maar bij ons is het principe altijd dat school voorop komt. “Ik sta er alleszins niet alleen voor. Het team helpt en ondersteunt mij altijd. Mijn grootste ambitie moet vooral zijn dat ik de stem van de scholieren vertegenwoordig, dat ik weet wat de scholieren graag willen en wat zij anders willen zien in het onderwijs.”

Scholieren en de politiek, kan dat?

Haar eerste jaar als voorzitter belooft meteen een belangrijk jaar te worden voor Lore Sleeckx, met de verkiezingen van juni in zicht. “Idealiter zouden we graag hebben dat er grondig en ernstig geluisterd wordt naar ons”, vertelt de voorzitster. “Als scholieren zijn wij nog niet oud genoeg om te gaan stemmen, maar die verkiezingen en de resultaten ervan beïnvloeden wel onze levens. Daarom vind ik dat politici meer moeten luisteren naar jongeren en scholieren, en dat ze meer moeten openstaan om met ons in gesprek te gaan.”

Maar of jongeren, zelfs als hun stem gehoord wordt, ernstig genoeg genomen worden, vindt ze een moeilijk vraagstuk. Sleeckx legt het uit met een voorbeeld: “Ben Weyts (Vlaams onderwijsminister voor N-VA, red.) is bijvoorbeeld verplicht om advies te vragen aan de Vlaamse onderwijsraad, waar wij ook steeds vertegenwoordigers hebben. Op dat vlak, worden wij als scholieren en jongeren dus gehoord. Maar dat blijft nog altijd maar advies. Of de politici die adviezen ook echt ter harte nemen, is een andere zaak.”

“Als scholieren zijn wij nog niet oud genoeg om te gaan stemmen, maar de verkiezingen en de resultaten ervan beïnvloeden wel onze levens”

De eerstvolgende test vindt plaats op 13 november. “Dan organiseren we ‘De Scholierenstem’ waarbij we samen met 200 scholieren naar het parlement gaan, zodat ze hun stemmen kunnen laten horen voor beleidsmakers. Op die dag zullen we ook ons memorandum publiceren. We hebben een grote bevraging gedaan. We zijn focusgesprekken gaan doen op scholen. En daar hebben we eigenlijk heel veel informatie uit gekregen. Die resultaten zullen we dan presenteren.”

Stemrecht vanaf 16 jaar

De voorzitster is ook benieuwd naar het nieuwe stemrecht voor zestienjarigen bij de komende Europese verkiezingen. Maar ook binnenlands is dat volgens Sleeckx een relevant thema. “Het is wel iets waar over gesproken kan worden. Heel veel mensen hebben een mening over de verlaging van de minimumleeftijd naar zestien jaar. Maar de meningen van de zestienjarigen zelf doen er het meest toe.”

Ze voorspelt dat veel jongeren wel zouden willen kunnen stemmen vanaf zestien, maar op voorwaarde dat ze extra kennis en informatie krijgen. “Ik denk dat veel jongeren meer geïnformeerd willen worden, maar op school komt dat nauwelijks aan bod”, weet de voorzitter van de Scholierenkoepel. “Veel jongeren weten gewoon niet hoe de politiek in elkaar zit.”

Dat jongeren zich te weinig zouden engageren, vindt ze een foutieve stelling. “Bij de Scholierenkoepel zien we ieder jaar meer en meer scholieren die zich effectief willen engageren, en die bij ons rondlopen. Dat is dan voor hen een deur naar andere verschillende manieren van engagement. Ze krijgen een gevoel dat er inderdaad organisaties zijn die ons als jongeren willen helpen, en die ons veranderingen laten aanbrengen in de samenleving. Er zijn talrijke organisaties die zich focussen op jongeren betrekken. En als voorzitster leer ik nu ook veel meer organisaties kennen.”

“Veel jongeren weten gewoon niet hoe de politiek in elkaar zit”

Onveilig op school

Uit recent onderzoek van Çavaria in samenwerking met KU Leuven bleek dat zestig procent van LGBTQ+-leerlingen zich onveilig voelt op school omwille van hun seksuele voorkeur. Dit is volgens Sleeckx een problematiek waar de Scholierenkoepel belang aan moet hechten. “Elke leerling hoort zich veilig te voelen op school. Want veiligheid en comfort is de eerste stap van onderwijs, natuurlijk.”

“Mentaal welzijn is ook nog een belangrijk punt om aan te pakken”, voegt de voorzitster toe. Daarnaast hecht de Vlaamse Scholierenkoepel veel belang aan de betaalbaarheid van school. “Het leven is keiduur, alles wordt duurder, maar school moet betaalbaar blijven. Het feit dat scholieren niet mee kunnen gaan op schoolreizen, sportdagen, hun schoollaptops niet kunnen betalen, is iets dat we heel ernstig nemen.” Ze biedt hier ook een oplossing voor aan: “Iedereen moet onderwijs kunnen volgen, ongeacht de financiële thuissituatie, en iets zoals een maximumfactuur kan daarbij helpen.”

Maar daar stopt de voorzitster niet, ze trekt de grenzen van haar organisatie open naar seksuele grenzen en gedrag die die grenzen zouden kunnen overschrijden. “We merken dat dat nog alarmerend veel gebeurt, zonder dat er daar veel aandacht aan besteed wordt. Als je bijvoorbeeld in een grensoverschrijdend geval terechtkomt met een leerkracht, kan dat heel ingewikkeld zijn om mee om te gaan. Als je dat zou aanklagen, kom je tussen bestaande sociale relaties tussen collega’s. En dat kan tricky zijn.”

Wie is Lore Sleeckx?

Lievelingseten? Spaghetti, specifiek van Bavet.

Lievelingsfilm, serie, en boek? Moana, Sex Education (behalve het laatste seizoen), en Pride and Prejudice.

Levensmotto? Wees lief tegen anderen.

Studierichting volgend jaar? Politieke wetenschappen of journalistiek.

Grootste ambitie? Momenteel is dat gewoon afstuderen (lacht), maar gewoon kunnen doen wat ik graag wil doen.

Idool? Pommelien Thijs.


Dit artikel werd gepubliceerd door Antwerps Persbureau op 02/11/2023.

vorige volgende