BRUSSEL - De anti-kernwapenmanifestatie Time to go! van 20 oktober 2013 bracht tussen de 1.500 en 2.000 mensen op de been. Niet meteen de aantallen van de grote betogingen in de jaren 80, maar Annemarie Gielen van vredesbeweging Pax Christi is er best tevreden mee.

"Een voortrekkersrol in ontwapening zou België internationaal veel meer aanzien geven dan het huidige beleid", zegt Gielen.

Wetsvoorstel

De betoging heeft veel weg van een festival, met eet- en drinkkraampjes en muziek die regelmatig plaats maakt voor sprekers. Activisten uit de vredesbeweging en politici voeren het woord. Onder andere sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen bestijgt het podium. Hij belooft een wetsvoorstel in te dienen dat de verwijdering van kernwapens uit België eist. De belofte wordt met luid applaus onthaald.

Veel jongeren staan te luisteren naar de toespraken. Anderen zitten op het grasveld bier te drinken. Organisaties als Greenpeace en 11.11.11, enkele vakbonden en verschillende vredesbewegingen zijn ook door jongeren goed vertegenwoordigd. Al geven enkelen onder hen toe dat de anti-kernwapenmaterie niet hun belangrijkste thema is.

Moeilijk thema

Dat wordt beaamd door medeorganisator Annemarie Gielen: “Het thema leeft niet echt. Dat komt door de politiek die het onderwerp al dertig jaar verzwijgt. Ook de media zijn er niet happig op. We hebben erg ons best moeten doen om persaandacht te krijgen.” Door de impopulariteit van het onderwerp is het entertainment broodnodig. “We hebben een formule gezocht die mensen goed informeert, maar die ook het laatste zetje geeft aan mensen om hun zondagmiddag eraan op te offeren.”

Nog één keer

Door de betoging vinden mensen die in de jaren 80 het voortouw namen in het protest, nieuwe energie. “We zouden graag nog voor de verkiezingen een grote demonstratie willen”, zeggen Annemie Creemers en Diane De Laet. “Onze generatie heeft dertig jaar geleden zo hard gestreden om die kernwapens te doen verwijderen, maar het is ons niet gelukt. Toch denk ik dat als we nog een keer met onze generatie én de nieuwe generatie de straat opgaan, het moet lukken”, klinkt het verzekerd.

Publiek geheim

Politici verzwijgen de aanwezigheid van de kernwapens nog altijd. Desondanks is de aanwezigheid van de wapens een publiek geheim. Een geheim dat eind 2010 bevestigd werd door Wikileaks. De klokkenluiderswebsite maakte toen berichten van de Amerikaanse ambassade in Duitsland openbaar die de aanwezigheid van Amerikaanse atoomwapens in België beaamden.

Amerika

Niet alleen de dertigste verjaardag van Belgisch' grootste demonstratie ooit is de reden voor de manifestatie. “In het regeerakkoord staat dat de regering internationale initiatieven voor nucleaire ontwapening wil steunen. We laten op deze manier zien dat ze dat ook effectief moeten doen. Bovendien willen de Amerikanen de kernwapens die hier liggen moderniseren. Ze worden zo niet alleen destructiever, er moeten dan ook nieuwe gevechtsvliegtuigen worden aangeschaft om die bommen te vervoeren en te lanceren. Dat zal erg veel geld kosten”, beweert Annemarie Gielen.

De supermacht krijgt er tijdens de manifestatie dan ook stevig van langs. “Een democratie installeren is niet makkelijk”, klinkt het tijdens een sketch van twee zogenaamde Amerikanen. “In de jaren 60 en 70 hebben we het nog netjes geprobeerd in Vietnam, door heel vriendelijk het ontbladeren van wat bomen. Even later klinkt het “In Irak hebben we het met witte fosfor geprobeerd, maar zelfs daarmee is het niet gelukt. Onbegrijpelijk.”

© 2013 - StampMedia - Silvester Klaasman