Naar aanleiding van de aanvraag van de AEL om op zaterdag 10 januari te betogen tegen het Israëlische geweld in Gaza formuleerde Antwerpse burgemeester Patrick Janssens gisteren tijdens een persconferentie een aantal strikte voorwaarden waaraan de organisatoren zich dienen te houden. De AEL diende de aanvraag in op 6 januari en zal vandaag donderdag 8 januari bevestigen of zij al dan niet akkoord gaat met de voorwaarden.

Algemeen uitgangspunt van het stadsbestuur

Manifestaties zijn volgens het stadsbestuur een positief gegeven voor de democratie. Iedereen mag zijn opinie uiten zo lang dit maar gebeurt binnen de grenzen van de wet en de overlast voor de publieke omgeving zoals buurtbewoners en passanten zo minimaal mogelijk is. Om dit te bewerkstelligen worden er duidelijke afspraken gemaakt met de organisator van het evenement. Het stadsbestuur zegt dat de organisator zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid en deze dient dan ook zelf voor een interne ordedienst te zorgen om de optocht in goede banen te leiden. De taak van de politie bestaat er in eerste instantie in om een vlotte doorgang te verzekeren en de hinder voor derden tot een minimum te herleiden. In tweede instantie treden zij ook op als de interne ordedienst de manifestatie niet in handen kan houden.
De AEL daarentegen houdt hier een andere mening op na. Zij vindt dat het de verantwoordelijkheid is van de politie om de manifestatie in goede banen te leiden. Naar aanleiding van de relletjes na afloop van de betoging van vorige week zal de AEL het vertrouwen moeten winnen. Daarom neemt het stadsbestuur extra maatregelen. Deze moeten ervoor zorgen dat de AEL de deelnemers aan de manifestatie goed zal kunnen begeleiden en dat ze goed georganiseerd is om de orde voor, tijdens en na de ontbinding te kunnen garanderen.

De voorwaarden

De reisroute zal die van de manifestatie van zondag 4 januari moeten volgen. De AEL moet een een interne ordedienst voorzien van minstens 100 medewerkers, of 10% van het geschatte aantal deelnemers. Deze medewerkers moeten ouder dan 20 jaar zijn en een gele fluo overgooier dragen. Om deze interne ordedienst te garanderen dient de AEL aan de politie een lijst te geven met de namen van de 100 medewerkers. Ten derde moet de AEL ook een draaiboek voorzien waarin het verloop van de manifestatie en de maatregelen omschreven staan. De ordedienst mag geen maskers, wapens of andere elementen die de openbare orde kunnen verstoren tolereren en de AEL dient de maatregelen op te noemen die dat kunnen garanderen. Tenslotte zal de AEL het document waarin zij deze voorwaarden accepteert moeten ondertekenen.

Beperking recht op betogen

Karim Hassoun, voorzitter van de AEL, gaat niet akkoord met deze voorwaarden. Op de website van de Standaard verscheen er gisteren een artikel waarin hij zegt dat op die manier hun recht op betogen wordt ingeperkt. “Ik ben van plan hier tegenin te gaan. Ik moet de situatie nog bespreken met de AEL, maar desnoods spannen we een kort geding in zoals in 2002.” Toen kreeg de AEL gelijk.

© 2008 – StampMedia – Astrid Boost