© Noëmi Plateau

VOORAF: 

Reporters en geadopteerden Noëmi Plateau en Lotus Li bleven met een wrang gevoel achter toen het debat rond interlandelijke adoptie begin september een nieuw hoogtepunt bereikte. Een expertenpanel kwam met twintig aanbevelingen, de meeste over structurele nazorg voor geadopteerden. Die aanbevelingen raakten al snel ondergesneeuwd door het debat over een eventuele adoptiepauze.

Samen met vier andere geadopteerden werkten Noëmi en Lotus aan een open brief, gericht aan de Vlaamse commissie Welzijn. Daarin eisen ze meer inspraak en vragen ze aandacht voor structurele nazorg. De initiatiefnemers zochten en vonden meer dan honderd geadopteerden die de brief ondertekenden. Op de Internationale dag voor de rechten van het kind kan je hieronder de integrale open brief lezen. 

Wie wil, kan de open brief hier mee ondertekenen.

© Noëmi Plateau

"Wij zijn geadopteerd, maar geen kinderen meer. Als geen ander weten wij welke obstakels en noden interlandelijke adoptie op lange termijn met zich meebrengt." Dat schrijft een groep geadopteerden in een open brief aan de Vlaamse commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. In de brief, ondertekend door 124 geadopteerden, vragen ze aandacht voor structurele nazorg.  

Wij, geadopteerden vormen een grote en diverse groep in Vlaanderen. Wij zijn van alle generaties, komen uit alle uithoeken van de wereld, hebben elk onze eigen individuele voorgeschiedenis en ideeën en meningen omtrent adoptie. Toch vinden wij elkaar allemaal in één en hetzelfde kritieke standpunt: de nood aan degelijke nazorg voor geadopteerden.

Toen het expertenpanel Interlandelijke adoptie begin september haar rapport naar buiten bracht, slaakten wij een eerste zucht van opluchting. Er zou eindelijk werk gemaakt worden van een grondige herziening van het adoptiesysteem. Niet veel later kwam ook de twijfel. Het expertenpanel formuleerde twintig aanbevelingen om het bestaande systeem van adoptie te wijzigen en tegemoet te komen aan nazorg en herstel voor geadopteerden.

In het politieke en publieke debat ging het alleen over de eventuele adoptiepauze (die heel snel van tafel werd geveegd) en de onzekerheden voor kandidaat-adoptieouders. De kern van de zaak, namelijk het welbevinden van de geadopteerden zelf en de stopzetting van huidige wanpraktijken, verdwenen hierdoor naar de achtergrond.

De vraag is nu hoeveel van de aanbevelingen van het expertenpanel werkelijkheid zullen worden. Wij stellen ons de vraag wanneer geadopteerden nu eens zelf aan het woord komen in dit debat. Wij zijn met veel en we zijn geen kinderen meer. Wij zijn volwassenen die als kind geadopteerd werden. Als geen ander weten we wat het is om als geadopteerde in onze samenleving te leven en welke obstakels en noden dat met zich meebrengt.

Adoptie is geen sprookje van ‘het geredde kindje’, waarin de nobele daad van adoptieouders centraal staat. De belangen van het kind zouden hier altijd prioritair moeten zijn. Iets om nog eens te benadrukken vandaag, op de Internationale dag voor de rechten van het kind. Zo heeft elk adoptiekind zijn eigen ‘voorgeschiedenis’ en noden die beginnen in de kindertijd. Maar geadopteerd zijn, stopt niet na je kindertijd.

Over de psychische gevolgen van adoptie is nog maar beperkt onderzoek gedaan in Vlaanderen, onder meer door de VUB en de Leuvense Adoptiestudie. Wat het juist is om geadopteerd te zijn, is vaak moeilijk te begrijpen als je zelf niet geadopteerd bent. Net daarom is het belangrijk om de geadopteerden mee te nemen in dit maatschappelijke debat.

Wij, geadopteerden ijveren voor een structureel nazorgsysteem, gesteund vanuit de overheid. Een nazorgsysteem dat zich vooral op drie pijlers richt: (h)erkenning (herstel), psychische begeleiding en het afstammingsrecht.

Momenteel bestaan er slechts enkele organisaties gesteund vanuit de overheid die zich hiermee bezighouden. Ze zijn niet altijd even zichtbaar, staan nog niet op punt of zijn voor veel geadopteerden te hoogdrempelig. Om deze laatste reden zijn belangengroepen van geadopteerden een meerwaarde. Ze staan los van bepaalde structuren, wat voor een vorm van veiligheid zorgt. Het zou positief zijn, mochten ze werkingsmiddelen krijgen om hun werk voort te zetten en uit te breiden.

Structurele nazorg begint bij de (h)erkenning van de wanpraktijken die hebben plaatsgevonden in vroegere adopties. Die erkenning is belangrijk voor de slachtoffers, maar ook om vanuit deze ervaring het huidige systeem grondig te hervormen en huidige wanpraktijken te stoppen.

De tweede pijler duidt op de nood aan structurele psychische nazorg die verder gaat dan praatgroepen onder gelijkgestemden. Er is nood aan goede psychische begeleiding door mensen met ervaring en expertise. En er is een nood aan meer erkenning, specialisatie, onderzoek en expertise over de psychische gevolgen van adoptie.

De laatste pijler berust op het afstammingsrecht en weten waar je vandaan komt. Niet weten waar je vandaan komt, wie je biologische ouders zijn Het blijft moeilijk. Elk ‘kind’, of het nu binnenlands, buitenlands geadopteerd, metis of donorkind is, heeft het recht om te weten waar hij of zij vandaan komt.

Recht op roots begint hier in België en slaat op hulp in je zoektocht naar die roots. Het gaat om actieve, financiële en psychische hulp. De oprichting van het Afstammingscentrum is een mooi begin, maar ook deze organisatie moet versterkt worden en middelen krijgen om te groeien. Zo kan het door de huidige regelgeving geen gebruik maken van internationale DNA-databanken, wat net een grote meerwaarde voor interlandelijk geadopteerden zou zijn.

Met deze brief hopen wij gehoor te geven aan de noden van geadopteerden. Wij pleiten voor een effectieve uitvoering van een structurele inbedding van de nazorg voor geadopteerden. Er vonden al enkele gesprekken met het kabinet van welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) plaats. Dit debat reikt echter verder dan één politieke partij. Daarom willen wij ook gehoord worden door de Vlaamse commissie Welzijn en betrokken worden in dit maatschappelijke debat.

Deze brief werd geschreven en ondertekend door verschillende belangengroepen en 124 geadopteerden.

A-Buddy, Adoptiepedia, Adoptieschakel, Binnenlandsgeadopteerd.be,  Cafe, CAW Belgium, Plan Angel, Network of Bolivian Adoptees, Rwanda en zoveel meer, Untold Asian Stories, Adopteerightscouncil.org, Againstchildtrafficking.org.

Deze brief werd ondertekend door 124 geadopteerden.

Annick Boosten, Sheela Grammens, Flor Houter, An Sheela Jacobs, Lotus Li, Noëmi Plateau &

Dalilla Hermans, Uwi Van Hauwermeiren, Imana Truyers, Miranda Ntirandekura Aerts, Thereza De Wannemaeker, Yves Kibi Puati Nelen, San-Ho Correwyn, Renate Van Geel, Atamhi Cawayu, Sophie Withaeckx, Nyiragasigwa Hens, Rera Thoelen, Umu Liberathé, David Tricot, Mark Uwimana Marcel, Tara Mergeay, Lydia Andries, Pinki Roma Peeters, Nikwi Hoogland, Whitney Cappon, Jaklien Feyen, Leslie Maes, Gisèle Alençon, Chris Pocoy Switon , Hai Sun, Min Ae van Hooijdonk, Mai Linh Verdonck, Binita Pinoy, Pinki Roma Peeters, Ryana Van de Velde, Dries Van Gaubergen, Lien Vermassen, Elisabeth De Moor, Adinda Aelvoet, Hilde Ketels, Demi Herder, Andres de Blust -Mommaerts, Yuleidis Voets Dewilde, Gaëlle Pasang Van Impe Tamang, Suma Thonissen, Anéline Plateau, Ineke Nees, Bert Gielen, Leentje Verbraeken, Kayitesi Jessica Beynen, Maria Barbara Venemans (Alanya Santa Cruz), Kim Giesen, Oshin Casteels, Denis Gendera, Mana Mertens, Hyun Monheim, Kasra Van Rompaey, Rani Rouge (Goris), Thanaree scheerlinck, Lynelle Long, Shashitu Hitzerd, Rania Goemans, Kiran van der Avert, Mei Vandenberghe, Steph Raeymaekers , Cbeonez HM, Valérie Beernaert, Marinken Stockman, Riet Grondelaers , Salima Kankindi, Iris Terpstra, Hadiah Gils, Anke Decoodt, Bina de Boer, Michiel Dijkstra, Lynn Switon, Tae-Yoon Michielsens, Chitra Leenders, Yun Koole, Arnoud Balder , Moha Francart, Eleny Mebre Jannis, Hana Van den Bulck, Rose-Myrtha Vercammen, Angelo Switon, Asha van meeuwen, Chen Vandeput, German rousseau, Yung Fierens, Joyce Cannelle Casteleyn, Jannet Krabbe, Maties-Tuntuna Germonprez, Jungkoo saeys, Soo Jin Artois, Laura De Mey, Mee kyung monheim, Kim ten Hagen, Kim Mampaey, Oky Wouters, Teena Pattyn, Kim swart, Lee Sainderichin, Lieselot Bottecaer, Tina Ostin, Tomas Vivijs, Evy Van Remoortel, Mikati Willemyns, Maike De Schoolmeester,Dunja Lim, Su-Ra In, Karolien Geerts, Enya Scherrens, Mai Linh Bauters, Nieke Roos, Alejandro Quezada, Solomon Winnepeninckx , Rudy van Immerzeel, Jessica pincheira, Iris delafortry, Raya Verschelden, Tessa Dillen, Samuel Verschelden en Ian Bex (박중솔).


Dit artikel werd gepubliceerd door De Morgen op 20/11/2021.

vorige volgende