In mei 2009 namen de gratis stadsmagazines Zone03/02/09/ een nieuwe start. "De distributie blijft onveranderd," stond te lezen op de website van de Zone/magazines. Voor de rubriek de journalist binnenstebuiten wilde StampMedia weten hoe het ondertussen staat met het aantal pagina's redactie.

Volgens de website "verschijnen Zone03/ en Zone09/ nu driewekelijks, in dezelfde oplage." Ook vermelden ze: "Zone02/komt nu maandelijks uit met een tweetalige editie, in een oplage van 90.000 exemplaren." Terugbrengen van de frequentie kan je moeilijk een onveranderde distributie noemen, dachten wij.

Commerciële overwegingen

Zone03/, het gratis Antwerpse stadsmagazine, is één van de klanten van freelancer Ruud Van De Locht. De Zone/magazines maken deel uit van De Persgroep. De redactie is recent verhuisd naar het moederbedrijf te Asse. “De Zone/magazines zijn niet echt melkkoeien die veel geld opbrengen, daarom hebben ze uit commerciële overwegingen de Antwerpse redactie gesloten,” aldus Van De Locht.

Verloren kracht

Oorspronkelijk werden de Zone/magazines wekelijks uitgegeven. Volgens Van De Locht was dit een sterke formule omdat de culturele gids kort op de bal kon spelen, als lezer weet je wat er leeft in jouw regio. Vervolgens zijn de Zone/magazines een tweewekelijks blad geworden. Nu verschijnen de Zones nog maar driewekelijks. “De kracht van het magazine gaat verloren en dat is jammer.” benadrukt hij.

Advertentieverkoop

De Zone/magazines zijn afhankelijk van hun adverteerders omdat ze gratis verspreid worden. Hoe meer advertentieverkoop, hoe meer pagina's redactie. "Op een bepaald moment waren er minder advertenties, waardoor de redactiepagina's werden ingekrompen. Vroeger kon ik ook wekelijks schrijven en nu maar om de drie weken," zucht Van De Locht.

Redactionele onafhankelijkheid

Van De Locht merkt op dat het commerciële aspect steeds belangrijker wordt bij bladen en kranten. “Bij deze redactionele afhankelijkheid stel ik me vragen. De redacties staan steeds meer onder druk van de marketingafdeling. Ook bij De Persgroep circuleren er geruchten dat de Zone/magazines zouden verdwijnen. Gelukkig is er niet veel concurrentie voor hen.”

Concurrentie

“Ik hoop dat de Zone03/ blijft bestaan want het is een goed ‘format’ en het wordt veel gelezen. In het verleden heeft de persgroep reeds Zone/magazines uitgegeven in Nederland maar wegens te grote concurrentie is de verspreiding gestopt. We weten niet hoe de media gaat evolueren maar ik vrees dat we nog niet op het einde zijn,” zegt Van De Locht.

Antwerpse cultuur

Ook jongeren zijn gretige afnemers van de Zones. We stonden naast een display van de Zone03/ en vroegen naar ongezouten meningen over het écht Antwerps stadsmagazine.
Sarah, 22 jaar: "Ik lees de Zone03/ maar om de twee maand. Toch vind ik dat De Persgroep er in moet blijven investeren. De lokale inslag slaat aan en ook de culturele artikels vind ik interessant. Als de Zone03/ maandelijks verschijnt dan zou het magazine zich minder op de actualiteit richten. Kranten geven je een waaier aan regionale berichten maar zelden ligt de focus op cultuur of mode." Yves, 26 jaar: "Zone03/ is een deel van de Antwerpse cultuur." Volgens Yves moet de Zone03/ om de twee weken verschijnen. "Jongeren moeten op de hoogte kunnen zijn van de activiteiten rond Antwerpen."

© 2009 - StampMedia – Nancy Verresen