Antwerpen is in 2013 gastheer voor de World Outgames. Deze spelen moeten de emancipatie van de holebi-gemeenschap bevorderen. Toch bestaan er binnen de gemeenschap twijfels over grote holebi-evenementen, twijfels die de World Outgames moeten wegnemen.

De organisatie van de World Outgames probeert om het stigmatiserende beeld ten opzichte van holebi's op te heffen. Het evenement heeft dan ook een open karakter. Chief Marketing Officer Steven Goossens geeft aan dat de 35 sporten ook voor heterosporters openstaan. Al verwacht hij wel dat ze bij het marathonlopen en het fietsen meer vertegenwoordigd zullen zijn dan bij het 'same-seks' ballroomdansen.

Politici kunnen sensibiliseren

Nils D'Joos studeert Communicatiemanagement in Antwerpen en is homoseksueel. Hij vindt de World Outgames een goed initiatief en gelooft in het emanciperende effect ervan: “Er zullen immers ook heteroseksuele mensen op de tribunes zitten.” Positieve verhalen over de World Outgames in de pers zullen bijdragen aan de emancipatie van holebi’s, zeker als politici hun hoofd laten zien en hun verhaal willen doen. "Dat helpt bij het sensibiliseren", vindt D'Joos.

Drie voorwaarden

Marcia Poelman is sociologe en zit in het bestuur van Het Roze Huis in Antwerpen. Zij heeft contact gehad met organisatoren van de voorgaande World Outgames in Montreal en Kopenhagen. Wil het evenement dit keer werkelijk een emanciperend effect hebben, dan moet volgens haar voldaan worden aan drie voorwaarden. Om te beginnen moeten de World Outgames een afspiegeling zijn van de samenleving. De holebi-gemeenschap en andere groepen uit het middenveld moeten actief betrokken worden bij de organisatie. En tot slot moeten bekende mensen uit de sportwereld, en dan vooral mensen van buitenlandse afkomst als Karim Bachar, zich positief uitspreken over de World Outgames.

“Het zou verkeerd zijn als de World Outgames alleen zouden gaan over ‘samen sporten’. De publiciteit biedt een uitgelezen kans om problemen aan te kaarten.” Marcia Poelman wijst erop dat sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook bedrijven in België, verplicht zouden kunnen worden om een diversiteitscharter te ondertekenen. Op die manier kunnen incidenten gericht tegen holebi’s, effectiever worden aangepakt.

Verdeeldheid

Lies D’Haese doet aan de Universiteit Gent onderzoek naar geweld tegen holebi’s. Het is haar opgevallen dat een grote groep holebi’s eigenlijk niet zo veel geeft om grote homo-evenementen zoals de Gay Pride. Veel holebi's willen niet tot een bepaalde, gesloten groep behoren. Ze denken dat dergelijke evenementen niet bijdragen tot de emancipatie van hun gemeenschap. Marcia Poelman beaamt dit: “Bij grote evenementen is de holebi-gemeenschap verdeeld in twee kampen”. Om die kampen te verenigen, moeten de World Outgames in ieder geval een zo open mogelijk karakter hebben.

© 2012 - StampMedia / Thomas More - Sébastian Menninga


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 31/12/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 31/12/2012

Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 31/12/2012