Mensen die nog niet zo lang in België zijn, kunnen vanaf zaterdag 14 maart 2009 onder professionele begeleiding gratis theaterworkshops volgen. Organisator Kopspel vzw wil op deze manier migranten en laaggeschoolden bij de dagelijkse werking van theater betrekken. Na de workshops zullen geïnteresseerden aan een eigen voorstelling kunnen werken.

Kopspel

De gratis theaterworkshops worden georganiseerd door Kopspel vzw. Een organisatie die zich bezighoudt met culturele projecten voor jongeren uit het Deeltijds Onderwijs. “Met dit project wil Kopspel vzw diversiteit in de culturele sector creëren. Door deze workshops te organiseren, betrekken wij migranten en laaggeschoolden bij de dagelijkse werking van theater”, vertelt Guy Svaegers, afgevaardige bestuurder van Kopspel vzw. “Deze mensen krijgen via het OCMW en de VDAB vaak jobs voor laaggeschoolden, terwijl ze veel meer in hun mars hebben. Kopspel vzw wil door middel van deze workshops nieuwe talenten ontdekken.”

Macbeth

De theatervoorstelling Genesis was in 2007 een gelijkaardig project van Kopspel vzw. Omdat dit  toneelstuk enorm veel succes had, besloot de organisatie om ook dit jaar na de workshops een theatervoorstelling voor geïnteresseerden op poten te zetten. Deze keer zal er gewerkt worden aan een bewerking van Shakespeares tragedie Macbeth. “Voor de nieuwe theatervoorstelling schakelen wij zowel acteurs van Genesis als nieuwe mensen in. De mensen die in Genesis hebben meegewerkt zijn een soort rekruteringsbron voor nieuw talent”, vertelt Svaegers. “Tot hier toe hebben een 22-tal gegadigden zich voor de workshops ingeschreven. Daarvan heeft een vijftal al in Genesis geacteerd. De workshops zullen drie maanden duren, maar uit ervaring weten we dat een aantal mensen tijdens deze periode zal afhaken. Uiteindelijk zal een gemotiveerd toneelgezelschap van ongeveer vijftien acteurs overblijven.”

Taalproblematiek

“De toneelspelers hebben het Nederlands nog niet allemaal onder de knie. Daarom is de regisseur genoodzaakt om Macbeth te bewerken”, aldus Svaegers. Regisseur Greet Vissers zal in de tragedie heel beeldend te werk gaan om de taalproblematiek onder de acteurs op te oplossen en het stuk voor toeschouwers zo begrijpelijk mogelijk te maken.
Begin juli start het kleurrijke gezelschap met de productie en eind oktober zal Macbeth dan in première gaan.

Inschrijven: bel of mail naar Freija Bosmans, freijabosyahoo.com, 0496/06.45.22.

© 2009 – StampMedia – Haik Guevorkian


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 16/03/2009
dit artikel werd gepubliceerd door Talking Head op 28/04/2009