reacties (1)


Op zondag 15 september opende Turnhout zijn Stadsboerderij. De bedoeling van zo’n urban-farming is de stad en het platteland samen te brengen en bewustzijn te creëren. Het opvoeden van jongeren en aandacht voor de landelijke identiteit staan daarbij centraal.

Aan de Veldekensweg in Turnhout werd zondag de Stadsboerderij, met inheemse Kempische geiten en schapen, feestelijk ingehuldigd. Een oude hoeve die gerestaureerd en uitgebouwd werd om het stadshart met het groene noorden te verbinden. Er is volgens de initiatiefnemers te weinig binding tussen de boeren van het buitengebied en de bewoners van de stad.

“Wij willen mensen informeren over tuin en landbouw” verklaart schepen Luc Hermans (CD&V). “Vanuit een stedelijke optiek is het platteland gewoon leuk om ’s zondags te fietsen, niet meer“, voegt Wim Ceulemans toe. Vanuit het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond, het overkoepelend orgaan van dit projecten, steunt hij het initiatief.

Voedselteam

Met de stadsboerderij wil Turnhout ook een plaats creëren waar mensen samenwerken en zich thuis voelen. De stadsboerderij is immers de thuisbasis van het Voedselteam vzw. De leden, die elkaar aflossen voor de taken, werken samen met lokale producenten. Zij maken afspraken met de boeren en halen de producten om ze dan onderling te verdelen.

Elly Vaernewijck, bioproducent, levert groenten en fruit bij het voedselteam. “Meer en meer mensen hebben aandacht voor kwalitatief voedsel en kopen graag voedsel die rechtstreeks vanop de akker.” Bestellingen kunnen online geplaatst worden.

Workshops en bijen

De Stadsboerderij heeft ook een educatief luik. Er staan lokalen ter beschikking voor workshops, bijvoorbeeld (duurzaam) koken, maar ook de aanleg van tuinen of het composteren komt aan bod. Er zijn ook bijen te vinden in de Stadsboerderij, wat niet per se met landbouwteelt gepaard gaat, maar bijen spelen een grote rol bij het bevruchten van planten. De organisatie wil laten zien hoe de natuur in zijn totaliteit werkt.

“Wij willen hier niet het publiek overtuigen met ’eet meer appels, het is gezond!’. Er is een reëel onderliggende economisch factor”, vertelt manager Wim Ceulemans. Door de stadsboerderij te vestigen als uitvalsbasis om hun oogst in de kijker te zetten, kan de zogenaamde productieketen of de weg tussen de producent en consument sterk verkort worden. Zo evolueren de lokale producenten van prijsvolgers naar prijszetter. Door te verkopen zonder tussenschakel, hebben zij meer inspraak over de prijs van hun producten, om nog maar te zwijgen over voedselkilometers.

Door de deuren wijd open te zetten voor scholen, richt men zich via de kinderen op volwassen ouders. Ceulemans deelde zijn ervaring als ex-bosklassenorganisator: “Wij merkten dat de ouders terug met hun kinderen naar de bezochte plaatsen gaan.”

© 2014 – StampMedia – tekst en foto’s: Tara Boutaleb


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazetvanturnhout.be op 17/09/2014


Reacties (1)

Liesbeth Van de Pol

Daar moet ik toch eens een kijkje gaan nemen. Dank aan de auteur voor de tip. ;-)

Plaats een reactie