© Unsplash/Hamish Weir

Vlaanderen is één van de sterkst vervuilde gebieden in de wereld wat betreft stikstofdioxide. Dat is een gas dat ontstaat door verbranding in vooral dieselmotoren. Stikstodioxide (NO2) is ontzettend ongezond voor ons. We krijgen er allergieën, astma, hart- en vaatziekten en kanker van.

 

België > Europa > Wereldgezondheidsorganisatie

Sinds het probleem van stikstofdioxide (NO2) duidelijk werd in Vlaanderen, worden er hier wel maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ze lossen het probleem nog lang niet op. Vlaanderen haalt lang niet overal de Europese normen, ook al zijn die maar half zo streng als wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanraadt. Dat is trouwens een organisatie van de Verenigde Naties die de gezondheid over de hele wereld in kaart brengt en bevordert.

We leggen het even wat technischer uit:

In Europa mag er per kubieke meter per jaar maximum 40 microgram stikstofdioxide gemeten worden. Die norm haalt België lang niet overal. Op sommige plekken, zoals in de omgeving van de Antwerpse ring, zitten we aan meer dan 50 microgram per kubieke meter per jaar.

Maar het échte probleem is dat die Europese normen helemaal niet streng genoeg zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er al een negatief effect op onze gezondheid vanaf dat er 20 microgram stikstofdioxide per kubieke meter wordt gemeten. In deze grafiek zie je een duidelijke vergelijking. De groene en gele balk duiden de normen aan. De oranje en rode balk duiden aan wat er in Antwerpen gebeurt. Over de oranje balk meteen meer uitleg.

In de steden haalt België de Europese norm dus niet, laat staan wat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie oké is. In de meer landelijke gebieden van België is er volgens de normen van de WHO sprake van een “aanvaardbare luchtkwaliteit”, al zijn de gebieden met een “goede luchtkwaliteit” dan weer schaars.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een kaart opgesteld waarin duidelijk wordt welke kwaliteit de lucht in jouw buurt heeft. Die vind je hier.

Tien keer meer doden door luchtvervuiling dan door verkeersongevallen

De Europese luchtvervuiling heeft een directe impact op onze gezondheid: er gaan in België zo’n 10 keer meer mensen dood aan luchtvervuiling dan aan verkeersongevallen. De lucht aan heel veel Vlaamse scholen is ook ongezond. Veel ouders kwamen daardoor begin dit jaar in protest. Natuurlijk willen ze niet dat hun kinderen opgroeien met een verhoogde kans op ziektes.

In Antwerpen beginnen er nu dingen te gebeuren. Begin mei werd vastgelegd dat er in Antwerpen bij een gemeten aantal van meer dan 42 microgram per kubieke meter geen nieuwe school mag komen op die plek, zoals de oranje balk laat zien. Maar wie naar de grafiek kijkt, merkt dat zelfs 42 microgram niet aan de Europese norm voldoet, en aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie al helemaal niet. 

Om alles overzichtelijker te maken en jou te informeren, heeft De Luchtzaak voor jou een lijst opgesteld die toont hoe het met de luchtkwaliteit van jouw school of sportclub is gesteld.

vorige volgende