Op maandag 16 april werd in Antwerpen het nieuwe coaching programma '100 jongeren maken het' voorgesteld. Opzet is om honderd allochtone jongeren een jaar lang te ondersteunen en coachen door andere jongeren.

Projectleidster Sofie Scholiers van het bureau diversiteitsmanagement lichtte het project toe samen met Leen Verbist, Antwerps schepen voor sociale zaken en diversiteit. De bedoeling van het project is om kansarme allochtone jongeren extra steun te geven. Wat ze vaak niet bij hun ouders of vrienden kwijt kunnen, vinden de jongeren bij hun coach.

Tot nu toe gingen veertig jonge Antwerpenaren het engagement aan om een jongere te begeleiden. De coaches zijn allochtone jongeren ouder dan twintig jaar die een job hebben of aan hogere studies bezig zijn. De gecoachte leerlingen zitten in de eerste drie jaar van het secundair onderwijs. Rik Willemen, directeur van het Leonardo Lyceum/SITO 5 op het Antwerpse Kiel leverde twee leerlingen aan om aan het project deel te nemen. Willemen is enthousiast, maar erkent ook de gebreken van het project. "Het woord allochtoon heeft nog al te vaak een stigmatiserend effect. Ik hoop dat dit project zich na een tijd van die term kan losmaken. Dit programma dient kansarme jongeren en op kansarmoede staat geen kleur." Schepen Verbist beaamde de bemerking en verzekerde dat het op langere termijn de bedoeling is het project open te trekken naar autochtone leerlingen.

Trainingen

Het project gaat verder dan enkel studiebegeleiding. De coaches nemen naar eigen zeggen de rol van grote broer of zus aan. Ze proberen de jongeren hun doelen te laten bereiken door hen bij te staan op zoveel mogelijk vlakken.

Om dat allemaal te kunnen bolwerken volgden alle coaches trainingen. Door middel van rollenspelen leerden ze omgaan met verschillende situaties. Ook worden ze door het hele proces bijgestaan door het Jongeren Advies Centrum (JAC).

Hecht team

Chadia Tlidni, een 21-jarige studente sociaal werk, schreef zich meteen in na de lancering van de oproep. "Dit project sprak me vanaf het begin heel erg aan. Het vraagt engagement maar alle coaches zijn gemotiveerd om er iets moois van te maken." De groep coaches is intussen een hecht team geworden. Zo kunnen ze ook steun en advies bij elkaar vinden.
De veertig coaches die er nu zijn moeten er in de nabije toekomst zo'n zestig collega's bij krijgen. De stad organiseert in de loop van 2012 nog twee opleidingsmomenten om zo tot honderd coaches te komen.

© 2012 - StampMedia - Leen Baeten


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 17/04/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 17/04/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 17/04/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 17/04/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 17/04/2012