Antwerpen wil jongeren betrekken bij haar beleid. Die boodschap gaf jeugdschepen Güler Turan (SP.A) in het stadhuis van Antwerpen op dinsdag 6 maart 2012. De stad kreeg de titel Ambassadeur van het luisteren omdat het zich schaart achter het belang van luisteren naar kinderen en jongeren.

Drie doelstellingen vormen de rode draad van het ambassadeurschap: inspraak van jongeren in het beleid, nieuwe inspraakmethodes en een stad die luistert.

Het is niet enkel de stad die toenadering zoekt bij de jeugd. "Wij verwachten initiatieven vanuit de jeugdsector. We helpen hen alvast op weg door aan te geven hoe we naar hen zullen luisteren", zegt Turan.

Doelstellingen

Op donderdag 3 mei 2012 vindt het Jeugdforum plaats. Dit is een platform waar de ideeën van jongeren kunnen uitgroeien tot concrete doelstellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Daarnaast verdiepen we de jeugdparagraaf. Dat instrument toont of een beleidsbeslissing al dan niet kindvriendelijk is", zegt Turan.

Bovendien ontwikkelt de stad een e-tool, OOR, als nieuwe inspraakmethode. Op oor.antwerpen.be zijn verschillende projectfiches te vinden. "Via een bevraging zien we wat de jongeren interessant vinden. Ze kunnen reacties toevoegen en met elkaar in debat gaan, zoals op Facebook", zegt Roel Camps van de stedelijke jeugddienst Antwerpen."

Een heel belangrijke doelstelling is de stad die luistert naar kinderen en jongeren. Beleidsmakers concentreren zich op projecten die de inspraak van jongeren vergroten. Turan roept jeugdwerkers en -verenigingen op om aan te geven hoe zij willen dat wij naar hen luisteren.

Enthousiast

Kinderen- en Jongerentelefoon beloonde Antwerpen met de titel Ambassadeur van het luisteren. De stad heeft een concreet plan op lange termijn hoe het jongeren zal betrekken in haar beleid", zegt coördinator Sibille Declercq. De noodlijn wil actief participeren met haar bellers, maar dit is moeilijk omdat ze anoniem moeten blijven. "Wij hopen dat we het via de stad wel kunnen realiseren."

Karuur vzw, een organisatie die jeugdparticipatie steunt, gelooft ook in het project. "Ik denk dat het stadsbestuur de juiste intentie heeft. Het wil het jeugdparagraaf nieuw leven inblazen. De stad neemt kinderen en jongeren ernstig, dat is een belangrijk signaal."

Kunst

Kunstenaar Jan Fabre ontwierp het kunstwerk Een planeet die luistert ter ere van de titel Ambassadeur van het luisteren. Het glazen kunstwerk met twee oren stelt een eicel voor die worden aangevallen door spermacellen. "Fabre toont hiermee aan dat wij onze verantwoordelijkheid moeten opnemen en luisteren naar alle inwoners. Hij toont ook dat reproductie de manier is om ons te begeven naar de toekomst", zegt Barbara De Coninck.

Het kunstwerk gaat een reis maken door de raadzalen van de districten. Zo worden de beleidsmakers eraan herinnerd om beter te luisteren naar kinderen en jongeren.

© 2012 - StampMedia - Ilkan Demir


Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 08/03/2012