reacties (1)


(MO*) Idrops is een innovatieagentschap dat oplossingen zoekt voor maatschappelijke problemen. Jaarlijks organiseert Idrops een wedstrijd – het Sociaal Innovatie Lab (SIL) – waarbij het sociaal ondernemers uitnodigt om voorstellen in te dienen van projecten die digitale oplossingen bieden voor armoede en sociale uitsluiting. Dit jaar sleepte de "Cloudmentor" de prijs in de wacht, een website en applicatie waar migranten, laaggeschoolde jongeren en meisjes in een "onvrouwelijke" sector in contact kunnen komen met mentoren.

De ideeën die de finale van SIL2013 haalden, zijn erg uiteenlopend: een applicatie die jongeren helpt met sparen; een website waarop kunstenaars sponsors kunnen zoeken; een applicatie waarop je gemakkelijk je sociale rechten kan opzoeken; een applicatie en gratis smsdienst waar je terecht kan voor een motiverend citaat; een applicatie waarmee je personen in de buurt kan vinden om samen mee te eten, enzovoort.

Eén van de projecten is "Armen Tekort". Het initiatief is al gevestigd in Antwerpen maar de stichters zijn op zoek naar meer fondsen. ‘De werkloosheidsgraad in Antwerpen is 17 procent. Slechts één tiende van de werklozen zijn kansarm – het merendeel is dus kansrijk – terwijl de hulpverlening grotendeels naar de kansrijken gaat’, zegt Theo Vaes, oprichter van Armen Tekort. Vaes wil tegemoet komen aan beide groepen door ze samen te brengen in een interactief proces. Hij is overtuigd dat dit gevoelens van naastenliefde, solidariteit en verlicht eigenbelang zal voortbrengen en dat die de beide groepen zullen versterken.

Cloudmentor

Cloudmentor verwierf de eerste plaats op SIL2013. Timothy Kioko Mulwa, de bedenker, krijgt 10.000 euro om zijn idee uit te werken en te implementeren –5000 euro van idrops en 5000 euro van Mons2015. Idrops gaat Kioko Mulwa verder bijstaan in de ontwikkeling van Cloudmentor. Een initiële website zal online gelanceerd worden in januari of februari, stelt Mulwa.

Mulwa emigreerde acht jaar geleden uit Kenia en studeerde handelswetenschappen in Brussel. Daarna nam hij allerlei banen aan, maar allemaal onder het niveau van zijn diploma. 'Ik zou graag op mijn niveau werken', zegt hij. Zo is hij ook op het idee van de Cloudmentor gekomen. 'Stel dat ik vier jaar geleden een mentor had gehad, dan had ik nu veel meer bereikt. Ik denk dat vele nieuwkomers hetzelfde ervaren want ze hebben nog geen sociaal netwerk uitgebouwd. Het is voor hen vaak niet evident om kansen te ontdekken, laat staan er gebruik van te maken,' aldus Mulwa. Maar de doelgroep van Cloudmentor is ruimer dan migranten alleen. Het is ook gericht op laaggeschoolden en meisjes in een "onvrouwelijke" sector, zoals de ict-sector.

Cloudmentor wordt een online platform met video en chatfunctionaliteiten. Coachen gebeurt dus online, maar mentors en mentorleerlingen zouden ook offline sessies kunnen houden. Beide groepen krijgen een profiel op Cloudmentor dat eventueel verbonden zou zijn aan het sociaal netwerk LinkedIn. ‘De mensen zien welke specialisaties de verschillende mentoren hebben, en wie hen het beste kan helpen,’ vertelt Mulwa. ‘Ze moeten een soort van “sollicitatie” doen bij de mentor waar hun voorkeur naar gaat. '

Om de mentoren te motiveren zal de website gebruik maken van een soort van puntensysteem. ‘Na tien punten, bijvoorbeeld, krijgen de mentoren een gratis opleiding’, verklaart Mulwa. Hij werd na de prijsuitreiking op woensdag 18 december door verschillende organisaties benaderd die met hem een samenwerking willen starten.

De digitale kloof dicht zich

Je kan vraagtekens zetten bij het gebruik van applicaties en websites als oplossing voor armoede en sociale uitsluiting. De digitale kloof in België is nog steeds een weerspiegeling van de sociale ongelijkheid. Simpel gezegd: armen hebben minder toegang tot het internet dan rijken. Om die reden staat Tuur Ghys, jurylid en doctoraatsstudent sociologie aan de Universiteit van Antwerpen erg kritisch tegenover digitale oplossingen voor armoede. ‘Ik ken alleszins weinig goede voorbeelden. Wikipedia is er één van’, aldus Ghys. Hij is wel lovend over het  idee van een website dat een overzicht geeft van de sociale rechten, één van de projecten van SIL2013.

Toch lijkt de digitale kloof op basis van inkomensklasse zich in snel tempo te dichten. In 2012 maakte 18 procent van de werklozen nog nooit gebruik van het internet, maar in 2006 was dit nog 67 procent. De kloof heeft ook te maken met leeftijd: uit cijfers van 2012 blijkt dat de helft van 65- tot 74 jarigen nog nooit op het internet geweest is, tegenover 1 procent van de 16- tot 24-jarigen.

Verschillende kandidaten hielden rekening met de digitale kloof, door bijvoorbeeld ook een gratis smsdienst te voorzien naast de website en applicatie. Zo behoudt Cloudmentor ook de optie voor offline mentorsessies. Daarbij is Mulwa actief op zoek naar een samenwerking met een organisatie die offline begeleiding aanbiedt aan migranten en laaggeschoolden.

© 2013 - MO* - Julie Putseys


Reacties (1)

Armoede en soc…

[...] Jaarlijks organiseert Idrops een wedstrijd – het Sociaal Innovatie Lab (SIL) – waarbij het sociaal ondernemers uitnodigt om voorstellen in te dienen van projecten die digitale oplossingen bieden voor armoede en sociale ...  [...]

Plaats een reactie