Mama’s Open Mic is een nieuw concept in Antwerpen. Cocktailbar Mama Matrea organiseert om de twee weken een avond met muziek, poëzie en gelegenheid voor de dapperen onder ons om zich achter de microfoon te wagen. De dichterlijke kunstvorm spoken word neemt een centrale plaats in.

Spoken word is een dichtvorm met voordracht als cruciaal element. Deze dichtvorm ontstond in de Verenigde Staten maar wint hoe langer hoe meer ook in Europa aan bekendheid. Het wordt vaak in één adem genoemd met slam poetry, dat een onderdeel is binnen spoken word. Slam Poetry begon als een wedstrijd tussen dichters om dichtersavonden levendiger te maken, maar is ondertussen meer dan dat. In Antwerpen zijn zowel spoken word als slam poetry geen nieuwe fenomenen, maar vergelijkingen met buitenlandse grootsteden wijzen op de groeiruimte en de lange weg die Antwerpen nog heeft af te leggen.

Leegte opvullen

Mama’s Open Mic, een initiatief van Elisabeth Severino Fernandes, ondersteunt beginnende artiesten. Naast de namen op de flyer, is er een open mic voorzien om de avond mee af te sluiten. “Initiatieven zoals Mama’s Open Mic zijn absoluut nodig”, zegt Fernandes. “Het viel me op dat verschillende mensen met poëzie bezig zijn, maar te weinig kansen krijgen om hun werk te presenteren. Het probleem in Antwerpen is dat je ofwel helemaal geen podiumkansen krijgt, ofwel direct voor de leeuwen gegooid wordt op evenementen als Nuff Said.”

Fernandes kaart aan dat er genoeg workshops zijn rond spoken word, maar meer ook niet. “Met de resultaten die daaruit voortkomen wordt zelden iets gedaan. Deelnemers krijgen vaak geen toonmoment en leven gewoon toe naar de volgende workshop. Zij hebben een plek nodig waar ze kunnen groeien en waar artiesten elkaar op een positieve manier beïnvloeden. Het publiek hier bestaat grotendeels uit dichters, zij kunnen advies geven en weten hoe het voelt om voor het eerst op een podium te staan. Mislukken is dus geen ramp zolang je het goed probeert te doen en ervan leert.”

Geen plaats voor ego’s

Een open mic brengt de nodige risico’s met zich mee. Het kan snel vervallen in een kwaliteitsloze bedoening waarbij de een na de ander in de schijnwerper wil staan. “Daar hebben we rekening mee gehouden en daarom werken we met een presentatrice, Fallon Bwatu. Wat Mama’s Open Mic interessant maakt is de lage drempel. Alles gebeurt in een gezellig cafeetje en het is makkelijk om de stap richting podium te zetten. Maar wat gebracht wordt, moet van enig niveau zijn. Een host die alles in goede banen leidt, helpt daar zeker bij.”

Ali Azzouz, één van de performers, wijst op de kracht van een open mic. “We zagen de eerste avond hoe een deelnemer iets prachtigs bracht terwijl niemand het verwachtte. De afstand tussen het publiek en de artiest is minder groot dan op andere evenementen. Het is gewoon de perfecte oefenruimte voor debuterende poëten.”

Strikte criteria zijn niet verbonden aan deelname, maar Fernandes is over één ding heel duidelijk: “Wat je brengt moet inhoudelijk in orde zijn, ik wil niet horen hoe stoer je bent. Voor egotripperij is er bij Mama’s Open Mic geen plaats.”

© 2011 - StampMedia - Anissa Boujdaini