Dilsen-Stokkem © Wikimedia

Dilsen-Stokkem wil zorgen voor betere en snellere busverbindingen, vooral naar de gemeenten waar er haltes komen in verband met het Spartacusplan. Op die manier kunnen mensen uit Dilsen-Stokkem gemakkelijker gebruik maken van die nieuwe haltes.

Op dit moment is Dilsen-Stokkem niet erg gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De gemeente wil daar natuurlijk verandering in brengen, en daarom zet Dilsen-Stokkem in op busverbindingen.

“Een betere bereikbaarheid kan je enkel realiseren als je rechtstreeks deel uitmaakt van het Spartacusplan of als je treinverbindingen hebt”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Sleypen (Vooruit Dils-Stok). “Die twee elementen zijn niet van toepassing voor onze gemeente, en daarom zetten we ons in voor snellere busverbindingen naar de andere gemeenten waar dat wel zo is.”

Openbaar vervoerplan

Er komen snellere verbindingen naar onder andere Maasmechelen, Maastricht, Genk en Hasselt. Op die manier kunnen mensen uit Dilsen-Stokkem toch gebruik maken van de haltes die er komen voor het Spartacusplan. “De dichtstbijzijnde halte is Maasmechelen, want er komt uiteraard geen lijn van Spartacus door onze gemeente”, voegt Sleypen toe.

Lydia Peeters (Open Vld), titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem, en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, ziet de toekomst in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dat is een in Nederland gebruikelijke term voor stads- en streekvervoer dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van de doorstroming. “Ik ben ervan overtuigd dat Hoogwaardig Openbaar Vervoer een katalysator kan zijn voor een nieuwe manier van reizen, wonen en werken.”

“Vandaag nemen mensen in het Maasland, nog meer dan in andere regio’s, vaak de auto voor verplaatsingen. Volgens een recente studie heeft de HOV-lijn Hasselt – Maasmechelen een positieve impact op het duurzaam verplaatsingsgedrag van een ruimere regio. Vanuit Dilsen-Stokkem zal men gemakkelijker de eindhalte Maasmechelen Village en Terhills kunnen bereiken. Daardoor zullen er meer en snellere verplaatsingen naar Hasselt zijn met het openbaar vervoer”, zegt Peeters.

De snellere busverbindingen komen voort uit het openbaar vervoerplan dat met De Lijn wordt uitgewerkt. Er wordt daarbij ook ingezet op halfuurfrequenties bij de bussen. Dat is naast een snellere verplaatsing ook voordelig voor wie een bus mist, aangezien je dan minder lang moet wachten.

Fietsplan

Naast het openbaar vervoerplan is Dilsen-Stokkem ook bezig met enkele andere plannen, waaronder het fietsplan. “In het begin van vorig jaar werd het fietsplan goedgekeurd. Daarmee gingen enorme investeringen gepaard”, zegt Sleypen. Dilsen-Stokkem is de eerste Limburgse gemeente met een goedgekeurd fietsplan.

“Het fietsplan werd opgebouwd volgens vijf thema’s: de fietssnelweg F75, functionele fietsroutes, het toeristisch fietsroutenetwerk, schoolomgevingen en suggesties aan het Vlaams Gewest in verband met de Dilserse gewestwegen”, voegt Peeters toe.

Het plan is gericht op het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Er zou zo’n vijf miljoen euro aan fietsinvesteringen gespendeerd worden tegen 2025. “Voor verscheidene projecten rekenen we op een tussenkomst van de Vlaamse Overheid. Dat kan bijvoorbeeld voor projecten van De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer of het Fietsfonds”, zegt Peeters.

“Naast het verbeteren willen we de fietsinfrastructuur ook veiliger maken. We hebben gezorgd voor fietsveilige verbindingen van de deelgemeenten naar het centrum, omdat daar veel scholen en dus ook leerlingen zijn”, laat Sleypen weten. Volgens Lydia Peeters zal het aanleggen van belangrijke fietsverbindingen nog lang een prioriteit blijven voor Dilsen-Stokkem, Limburg en Vlaanderen.

“Er wordt intussen ook gewerkt aan de gewestwegen, waaronder de Arnold Sauwenlaan”, voegt Sleypen toe. Daar worden er verhoogde en verbrede fietspaden aangelegd. Oversteken is door de smalle fietspaden erg gevaarlijk, daarom komt er op ieder kruispunt een verhoogde drempel met oversteekplaatsen. De N78 krijgt nieuwe fietspaden die ineens een stuk comfortabeler worden.

Milieubewust

“Op dit moment zijn er zestien publieke laadequivalenten (CPE) operationeel in Dilsen-Stokkem”, zegt Peeters. CPE staat voor Charge Point Equivalent en wordt gebruikt om laadpalen op een uniforme wijze uit te drukken. Een laadequivalent kan bestaan uit meerdere laadpalen die verschillende sterktes hebben. Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-11kW) is bijvoorbeeld 1 CPE, een laadpunt met een hoger vermogen (22 kW) is 2 CPE. De zestien laadequivalenten zijn verspreid over de Rijksweg, de Oude Baan, de Tugela, de Nijverheidslaan, het Ondernemerspark, de Europalaan en de Haagstraat.

“Er zullen 22 nieuwe laadequivalenten bijkomen. Zo komen er twee ultrasnelladers bij het tankstation van Q8 (20 CPE). Daarnaast komen er ook nog twee normale laders bij de Colruyt (2 CPE).” In totaal zal Dilsen-Stokkem dus goed zijn voor 38 CPE. “In elke fusiegemeente werden er publieke laadpalen voorzien”, zegt Peeters.

De gemeente zelf probeert ondertussen het goede voorbeeld te geven. “Dilsen-Stokkem heeft voor het personeel elektrische auto’s aangeschaft met steun van de Vlaamse overheid.” Daarnaast kan het personeel ook gebruik maken van elektrische fietsen.


Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022

vorige volgende