Er loopt nog steeds een procedure van bvba Zondal tegen Skiclub Aspen. De stad Antwerpen heeft eerder al geprobeerd om  via een voorstel tot dading met zowel bvba Zondal als Skiclub Zondal de zaak in den minne te regelen, maar ving bot. Jef De Clerck, bedrijfsleider van bvba Zondal: “Waarom zou ik die procedure moeten laten vallen als het hele dossier stinkt. Ik sta sterk in mijn schoenen.”

Vervolgens probeert de stad Skiclub Zondal - dus niet de bvba Zondal, want dat is een andere organisatie - als drukkingsmiddel te gebruiken om de procedure van de bvba tegen Aspen te laten sneuvelen. Volgens de stad is het de bvba die moeilijk doet. “De leden van de Skiclub Zondal kunnen perfect op Aspen skiën”, aldus Rob Van de Velde (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling. “Skiclub Zondal heeft alle mogelijkheden om in de toekomst op Aspen in betere omstandigheden hun sport te beoefenen. Wat dat betreft, is er niets negatief. Integendeel zelfs”.

Geen faciliteiten

Marc Argeerts, bestuurder van Skiclub Zondal, weerlegt dit argument. “Wij laten ons niet als drukkingsmiddel gebruiken en staan achter de procedure van Jef De Clerck. De stad vertelt dat we onder voorwaarden perfect op Aspen kunnen skiën, maar welke voorwaarden de stad voor ogen heeft, is niet duidelijk. In ieder geval, tegen de condities die Aspen ons biedt, willen en kunnen wij niet deelnemen. Volgens hun systeem kan Skiclub Zondal slechts voor één specifiek onderdeel op Aspen terecht. In Zondal zijn wij multidisciplinair. We hebben zowel recreanten als competitieskiërs, monitoren, G-sporters,… Op deze manier zou het alvast helemaal niet passen in het concept van Aspen.”

Cafetaria-inkomsten

Een ander moeilijk punt is de cafetaria. In het bestuursakkoord van de stad Antwerpen staat nochtans dat ‘cafetaria’s voor vele clubs een belangrijke bron van inkomsten zijn.’ Marc Ageerts: “We hebben in Aspen geen mogelijkheid om inkomsten uit een cafetaria te genereren. Uit onze cafetaria halen we 25.000 euro per jaar. Hiermee dekken we onze kosten. Er zal dus niet geskied kunnen worden tegen hetzelfde voordelige tarief dat we nu hanteren. Wel krijgen we voortdurend te horen dat Skiclub Zondal meer dan welkom is in Aspen, maar tegen welke voorwaarden is een andere zaak. Er is geen oplossing voor Skiclub Zondal. Wij kijken uit naar de voorwaarden die de stad ons biedt als we naar Aspen moeten en hoe het verlies van cafetaria-inkomsten door hen gecompenseerd wordt”.

Onrealistisch

Tenslotte staan specialisten uit de sector argwanend tegenover het ondernemingsplan voor de nieuwe sneeuwbaan van Aspen. Een anonieme expert: “Reken eens uit hoeveel mensen per dag moeten komen skiën om een investering van 16 miljoen euro terug te verdienen. Dit is onrealistisch. Ik vrees dat dit project ten dode is opgeschreven.”

© 2017 – StampMedia / PXL / Gazet van Deurne – Lars Aussems, Aaron Eerdekens en Merlijn Kinnaert


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 08/02/2017
Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Deurne op 07/01/2017