De bouw van een nieuwe ijsbaan op Ruggeveld is niet opgenomen in de marktbevraging van de stad Antwerpen, alhoewel het ruimtelijk structuurplan daar ruimte voor biedt.

In de ‘ambitienota’ van de stad Antwerpen wordt de mogelijkheid van de bouw van een ijsbaan voorzien, maar dit vormt geen onderdeel van de verkoop van de de Ruggeveldterreinen aan de nieuwe projectontwikkelaar.

Toch loopt het project volgens Christian Pierre, communicatieverantwoordelijke van ijshockeyclub Antwerp Phantoms, geen gevaar. “Waar nu de ijsbaan staat, komt er een parking en daarnaast een recreatief zwembad. De nieuwe ijsbaan verschuift wat naar achter. In Wilrijk is er ook een ijsbaan, maar die is van een privé-eigenaar. De ijsbaan op Ruggeveld is daarentegen stedelijke sportinfrastructuur.”

“Als het om politiek gaat, moet je natuurlijk met twee woorden spreken”, vervolgt Pierre. “De gronden zijn nog niet verkocht en daar hangt alles van af. We zijn niet naïef en hebben een plan B achter de hand. Wij hebben een goede relatie met de stad. Samen organiseren we schoolsport en activiteiten als Deurne Winter. Wij gaan er dan ook van uit dat die nieuwe ijspiste er komt, ook al hebben we geen garanties op papier gekregen. Op het geschil tussen Zondal en de stad hebben wij geen zicht.”

© 2017 – StampMedia / PXL / Gazet van Deurne – Lars Aussems, Aaron Eerdekens en Merlijn Kinnaert


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 08/02/2017