© Marlon van Dijk

Volt, de nieuwe pan-Europese beweging, stelde haar Belgische kieslijsten voor waarmee ze in mei naar de Europese en regionale verkiezingen trekt. Uitgesproken pro-Europees, progressief, maar niet links of rechts. Kijken naar feiten en zoeken naar Europese oplossingen: dat is waar Volt voor staat. “Het lijkt wel mission possible,” zegt kersvers lijsttrekker voor het Europees Parlement Christophe Calis.

“Volt is opgericht als reactie op het populisme binnen Europa, met als dieptepunt de Brexit”, vertelt Glenn Van Herrewege. Hij is kandidaat voor Volt in het Brussels Gewest. Het vertrouwen in Europese politiek daalt en dat vraagt volgens de initiatiefnemers om een progressieve Europese boodschap. “We moeten de handen in elkaar slaan op Europees niveau”.

Burger empowerment

De Amsterdam verklaring, het Europese programma van Volt,  is de basis voor de Belgische tak van de beweging.  “Eén van de punten in het Europees programma is voor ieder land hetzelfde: we ijveren voor Europese hervormingen zoals een Europese minister van Financiën en het recht van initiatief voor het Europees Parlement” [Europese wetgeving mag alleen geïnitieerd worden door de Commissie, red.]. De overige vijf thema’s, waaronder sociale gelijkheid en burger ‘empowerment’, worden aangepast naar de nationale situatie.

De kracht van Volt ligt “in de diverse kwaliteiten gecombineerd met motivatie en passie”, aldus Kim Smouter, lijsttrekker voor de Franstalige kieskring. Weinig leden hebben een politieke achtergrond. Zo is Van Herrewege werkzaam als ingenieur bij de Vlaamse overheid en werkt Calis als onderwijsadviseur. Die laatste beschouwde zichzelf als “politiek dakloos”, voordat hij via de media in aanraking kwam met de idealen van Volt. “Geen enkele bestaande partij paste honderd procent bij mij, maar het lange termijn denken en openstaan voor discussie van Volt spraken mij aan”. 

Connectie met de burger

Het doel van Volt is om in minimaal zeven Europese landen 25 Europarlementariërs af te vaardigen. Op die manier kunnen zij de eerste onafhankelijke fractie in het Parlement oprichten. “Als dit niet lukt, zullen we moeten kijken welke partijen dezelfde kant op willen als wij”, aldus Van Herrewege.

De prioriteit ligt op Europees niveau, maar Volt wil ook vertegenwoordigd zijn in de nationale parlementen. “Vooral om de connectie met de burger te behouden,” zegt Van Herrewege. “En om de Europese wetgeving nationaal door te voeren.”

10.200 handtekeningen, zoveel zijn er nodig om de kieslijsten officieel voor te dragen. 5000 uit Vlaanderen, 5000 uit Wallonië en 200 uit het Duits taalgebied. Daarom gaat Volt na de voorstelling van de lijsten weer de Brusselse straten op, met als missie “Let’s take Europe”.

vorige volgende