Lummen © Wikimedia

Fietspaden zijn de topprioriteit in Lummen. De gemeente is met zijn klaverblad een belangrijke schakel in het Limburgse verkeer, maar op het vlak van duurzame mobiliteit staan er nog wat nodige verbeteringen op de agenda. Het mobiliteitsplan van Lummen zelf belooft alvast goede dingen.

Schepen van Mobiliteit in Lummen Rita Moors (N-VA) zegt dat in de toekomst grote plannen klaar staan voor een duurzamere mobiliteit in Lummen: “Er wordt deze legislatuur veel geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden. Ook komt er een heraanleg van het gemeenteplein met een totale visie over de verkeersafwikkeling in centrum, door het eventueel invoeren van bepaalde fietsstraten.”

“Lummen is geselecteerd als proeftuin in het MIA-verhaal van Minister Peeters.”, zegt Moors. MIA is een project van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Op de website van minister Peeters staat de volgende uitleg: “In West-Vlaanderen en in Limburg experimenteren we met proactieve detectie van verkeersonveilige situaties zodat we kunnen vermijden dat bepaalde kruispunten zwarte punten worden”.

Volgens Jonny Ceyssens van Groen Lummen heeft het mobiliteitsplan van zijn gemeente sterke punten, maar kan er veel meer gerealiseerd worden. “Fietsen en dergelijke worden nog altijd een beetje minderwaardig behandeld. Ook het openbaar vervoer schiet nog altijd een beetje te kort. In het nieuwe mobiliteitsplan zijn er een aantal aanpassingen gedaan die niet altijd positief zijn voor jongeren en studenten. Zo moet je je telkens naar een hoofdlijn bewegen om daar een verbinding te nemen naar een grote stad. Zo maak je de situatie moeilijker dan ze eigenlijk is. Het openbaar vervoer moet absoluut beter, en het ziet er niet naar uit dat er verandering in komt.”

Deelmobiliteit

Of Lummen kan bijdragen aan de 40% duurzame verplaatsingen tegen 2030 die in het Regionaal Mobiliteitsplan Limburg beschreven staan, betwijfelt Ceyssens ten zeerste: “Zoals het gemeentebestuur nu bezig is, gaan ze het niet halen.” Op vlak van deelmobiliteit is Lummen dan weer vrij vooruitstrevend. Zo heeft de gemeente twee elektrische deelwagens, en een handvol elektrische oplaadpunten. “Lummen wil in ieder geval wel meedenken in het verhaal van deelmobiliteit”, zegt Ceyssens, “maar als je de wagens wil gebruiken, rijden ze niet door problemen. En daar wordt dan ook geen prioriteit aan gegeven. In die zin kan het dus allemaal altijd beter. Men doet er veel aan, maar dat is meestal enkel voor de schone schijn.”

Spartacusplan

Een grote hulp in het behalen van 40% duurzame verplaatsingen in Limburg is het Spartacusplan. Dat project wilt een vlottere duurzame verbinding tussen verschillende Limburgse gemeenten. Volgens Rita Moors heeft dat plan echter weinig impact op Lummen: “Het Spartacusproject heeft geen directe relatie met de gemeente Lummen. Het project is in het leven geroepen om ‘pijnpunten’ op gebied van ontsluiting en openbaar vervoer in Limburg aan te pakken. Daarvoor zijn er drie specifieke lijnen uitgekozen. In de huidige situatie is Lummen, als verkeersknooppunt, voldoende ontsloten qua weginfrastructuur, alsook op gebied van openbaar vervoer. Al is er ook in Lummen op dat vlak steeds ruimte voor verbetering.”


Dit artikel werd gepubliceerd door HLN Regio op 13/01/2022.

Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022.

vorige volgende