GENT – Maandagavond hield de ‘Stop G4S in Gent’-campagne een protestactie aan het Gentse stadhuis. Ze eisen dat het stadsbestuur de samenwerking met beveiligingsfirma G4S stopzet. “Het schendt de mensenrechten en het internationaal recht in Palestina en Israël.” G4S ontkent.

G4S is het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Maar, zo zeggen de actievoerders, het schendt de mensenrechten. “Op vier vlakken”, stelt campagnecoördinatrice An P. “Het levert diensten en goederen om de apartheidsmuur te beveiligen. De firma helpt illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever te bewaken. Daarnaast beveiligt het een Israëlisch politiekantoor in de E1-zone in de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat gebouw is illegaal en bestendigt de facto de annexatie van deze zone.”

“Ten slotte beveiligt G4S ook gevangenissen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden”, vervolgt Peeters. “Daar worden op systematische wijze kinderen en politieke gevangenen gefolterd. Het is bovendien onwettelijk om gedetineerden over te brengen naar het gebied van de bezettende macht.” Actievoerders overhandigden daarom op 23 juni infobundels en een geschenk aan de Gentse gemeenteraadsleden. Om ze een goede vakantie toe te wensen én duidelijk te maken dat ze zullen volhouden.

 

 

 

Oproep van gevangenen

De internationale Stop G4S-campagne kadert binnen de Boycott, Divestment and Sanctions-campagne (BDS). Ze kwam er drie jaar geleden, naar aanleiding van een oproep van Palestijnse gevangenen in hongerstaking. Zij vroegen om actie te voeren tegen het bedrijf dat actief was in hun gevangenissen. De internationale campagne boekte al verschillende successen. Zo hebben BBC, University of Southampton en King’s College London hun contracten met G4S stopgezet.

De actievoerders eisen dat het Gentse stadsbestuur dat voorbeeld volgt. G4S verzorgt het geldtransport van stadsdiensten en parkeerautomaten. Het bewaakt stadsgebouwen en voert parkeercontroles uit. “Stad Gent heeft momenteel 3 aanbestedingsopdrachten uitgeschreven aan G4S ter waarde van meer dan vier miljoen euro”, weet Peeters. “We eisen dat de stad Gent, dat zich als vooruitstrevend profileert, de samenwerking met G4S stopzet zolang het de mensenrechten schendt. Op die manier hopen wij druk uit te oefenen op het bedrijf om zich terug te trekken uit Israël/Palestina”.

 

 

Verlenging van contract

Op 3 april verlengde Gent een contract met G4S voor een jaar. “Wij zijn daar niet van op de hoogte gebracht”, verzucht Peeters. “Wij zijn verontwaardigd dat ze deze beslissing nemen wetende met welk bedrijf ze te maken hebben. Op deze manier bestendigen ze de illegale situatie in Israël/Palestina. We willen de medeplichtigheid van politici en bedrijven aan mensenrechtenschendingen in de schijnwerpers plaatsen.”

Ondanks een protestactie tijdens aan het stadhuis op 26 mei, keurde de gemeenteraad die avond een tweede verlenging goed. Een eerste officiële reactie van het Gentse stadsbestuur verdedigde dat het uit praktische overwegingen niet mogelijk is de procedure van de tweede aanbesteding te herzien. Ze belooft in de toekomst “de mededinging ten volle te laten spelen in al haar overheidsopdrachten”, aldus kabinetchef Patrick Boes. “Voorts wacht het stadsbestuur het extern juridisch advies af dat Vlaams minister Bourgeois heeft aangevraagd vooraleer het een standpunt inneemt”.

‘Stop G4S’ eist daarop dat de stad een engagementsverklaring ondertekent om geen opdrachten aan G4S meer te geven of te verlengen zolang G4S de mensenrechten en het internationaal recht schendt in Israël en de Bezette Gebieden. ‘Stop G4S in Gent’ liep daarom mee tijdens de 1 mei-stoet in Gent, voert een petitieactie en een briefschrijfactie naar gemeenteraadsleden. Bovendien heeft de juridische dienst van de stad opdracht gekregen om de rechtskundige mening van het Human Rights Centre van de UGent te onderzoeken en beantwoorden.

 

 

“Ongefundeerde betichtingen”

G4S-woordvoerder Piers Zangana ontkent elke betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten en/of het internationaal recht. “De betichtingen aan ons adres zijn manifest ongegrond zoals een onafhankelijke review over onze werking in Israël concludeert. Wij voeren zaken conform de VN-richtlijnen voor business en mensenrechten. Bovendien is er geen direct verband tussen de Belgische tak en andere dochterbedrijven van G4S.”

Toch lijkt het bedrijf de druk van internationale campagne te voelen. Eerder deze maand besloot het om de contracten met Israëlische gevangenissen binnen drie jaar zal stopzetten. “Wij blijven actievoeren zolang G4S haar bezigheden niet heeft stopgezet. Het zou niet de eerste keer zijn dat het bedrijf haar beloften niet nakomt”, besluit An. COMAC, Gents ActiePlatform Palestina, Human Rights Centre UGent, Intal, Karibu Wereldkoor, Leuvense Actiegroep Palestina, Links Ecologisch Forum, Middle East and North Africa Research Group UGent, Milieuwerkgroep JNM, Palestina Solidariteit, PVDA+, Vredesactie Gent en Vrede vzw  onderschrijven de Stop G4S-campagne.

© 2014 – StampMedia – Seppe Malfait

 

 

 


 

Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 24/06/2014