De vzw Hidden City brengt de toegankelijkheid van Leuvense handelszaken in kaart. Diederik Ornelis en Brecht Provoost, allebei rolstoelgebruikers, richtten de vzw drie jaar geleden op omdat ze merkten dat veel mensen met een handicap thuis blijven.

Brecht Provoost: "Diederik en ik waren het beu dat we in bijna geen enkele winkel binnen konden. We hebben toen een databank aangelegd om alle handelszaken in kaart te brengen. Intussen zitten daar ongeveer 1.600 handelszaken binnen de Leuvense ring in. Daarvan zijn er ongeveer 28,5% toegankelijk. Ons vorige cijfer was 24%, dus er is positieve verandering, maar het gebeurt te traag."

Wanneer beschouwen jullie een zaak als toegankelijk?
Diederik Ornelis:
“Als de drempel maximum twee centimeter hoog is en de ingang minstens zeventig centimeter breed. We hebben voornamelijk de ingangen gecontroleerd, omdat we daarmee een goed beeld kunnen schetsen of rolstoelgebruikers er binnen kunnen of niet. In onze databank staan zowel de toegankelijke als de niet-toegankelijke handelszaken, al dan niet met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de ingang. Toegankelijke toiletten proberen we ook te beschrijven, want daar is een enorm gebrek aan.”

Hoe hebben jullie deze databank opgebouwd?
Ornelis:
“Samen met een aantal vrijwilligers zijn we door Leuven getrokken. De situatie kan natuurlijk veranderen als een zaak verhuist of failliet gaat. Daarom proberen we om alle zaken jaarlijks na te kijken. Bovendien breiden we dit project uit naar Aarschot, Diest en Herent. We hopen tegen september om een deel van de handelszaken uit die gemeenten in kaart te hebben gebracht.”

Krijgen jullie soms negatieve reacties van handelaars die het niet leuk vinden dat hun handelszaak online als niet-toegankelijk vermeld staat?
Ornelis:
“We vertrekken vanuit een positief idee, om handelaars een impuls te geven er iets aan te doen. Daar krijgen we alleen maar positieve reacties op, vaak van handelaars die verbeteringen willen aanbrengen en advies zoeken. Wij zijn altijd bereid om advies te geven.”

Waarin verschilt Hidden City van de adviesraad toegankelijkheid van de stad Leuven?
Provoost:
“De adviesraad geeft vooral advies over de toegankelijkheid van straten en openbare gebouwen. Wij houden ons voornamelijk met privézaken bezig. Maar we werken natuurlijk wel samen. We zijn trouwens allebei lid geweest van de adviesraad.”

Hellende vlakken

Provoost: “We hebben een mobiel hellend vlak verkocht aan een twintigtal restauranthouders en cafébazen in de Muntstraat en op de Oude Markt. We hebben die mensen ook een sticker van Hidden City gegeven. Die kunnen ze dan op hun deur plakken zodat rolstoelgebruikers weten dat er een hellend vlak kan gelegd worden.  Rikky Evers, de uitbater  van café de Libertad, is zelfs met ons meegegaan naar andere cafébazen en restauranthouders om hen te overtuigen van het nut van ons project. Ook Evert Thys, de uitbater van café De Weerelt en secretaris van vzw Oude Markt, zijn we heel erkentelijk. Hij heeft ons geholpen om meer cafés op de Oude Markt toegankelijk te maken.”

Ornelis: “We zijn met de verkoop van hellende vlakken begonnen toen studenten ons meldden dat mensen met een rolstoel niet binnen konden in de meeste cafés op de Oude Markt. Door dit project zijn de Muntstraat en de Oude Markt nu heel wat toegankelijker dan vroeger.”

© 2012 – StampMedia – Mattijs Ameye


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 21/09/2012